8 °C

TÜSİAD: Yeni İpek Yolu kritik önemde

TÜSİAD Başkanı Başaran-Symes, Çin'in yeni İpek Yolu olarak bilinen projesinin, özel sektör için kritik önemde olduğunu söyledi.

TÜSİAD: Yeni İpek Yolu kritik önemde

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Cansen Başaran-Symes, Çin’in geçen Mart ayında vizyon ve eylem planını açıkladığı yeni İpek Yolu olarak bilinen “Bir Kuşak & Bir Yol” projesinin, özel sektör açısından "kritik önemde" olduğunu ve 10 yıldır Çin'e öncelik verdiklerini söyledi.

TÜSİAD ve Koç Üniversitesi ve Ekonomik Araştırma Forumu işbirliğinde düzenlenen “Çin’i Anlamak & Çin ile İş Yapmak” konferansında konuşan Başaran-Symes, "Bugün artık küresel ekonominin en etkili paydaşlarından biri haline gelen Çin’in içinden geçmekte olduğu ekonomik süreci daha iyi analiz etmenin ve tüm dünyanın ilgisini üzerine çeken yeni İpek Yolu projesini yakından takip etmenin özel sektör olarak kritik önemi olduğunu düşünüyoruz" dedi ve ekledi:

"Asya, Avrupa ve Afrika’daki pek çok ülkeyi kara ve deniz yolu ile birbirine bağlayacak olan bu proje, İpek Yolu Ekonomi Kuşağı ve Deniz İpek Yolu’nu inşa etmeyi amaçlıyor. Dünya nüfusunun üçte ikisini ve küresel üretimin üçte birini etkileyeceği düşünülen bu dev projenin, gerek çok taraflı gerekse ikili ilişkiler üzerinde büyük etkileri olması bekleniyor. Biz de bu konferans ile 'Bir Kuşak & Bir Yol' projesine yönelik Türk iş dünyasında bir farkındalık yaratmayı; bu önemli projenin Türk-Çin ekonomik ilişkileri üzerine etkilerini derinlikli bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Etkinliğin Çin’de yaşanan önemli gelişmeleri daha iyi anlamak ve Çin ile iş yapmak konusunda mevcut koşulları değerlendirmek açısından da önemli bir fırsat yaratacağına inanıyoruz."

'Çin'e 10 yıldır öncelik veriyoruz'

Bugün artık dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve en büyük ihracatçısı olan, 1.5 milyara yakın ve giderek zenginleşen nüfusu ile Çin'in," TÜSİAD’ın özellikle son 10 yıldır öncelik verdiği ülkeler arasında olduğunun altını çizen Başaran-Symes, "2007 yılında Pekin’de Avrupa Birliği Çin Ticaret Odası bünyesinde açılan temsilcilik büromuzun yanı sıra TÜSİAD olarak, Türkiye ve Çin arasında ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi, Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu ve bugün aramızda olan Sayın Wuttke’nin başkanlığındaki Avrupa Birliği Çin Ticaret Odası ile birlikte ortak faaliyetler yürütmekteyiz" dedi.

Çin'in, içinde bulunduğu bu yeni durumu aşmak amacıyla, inovasyona dayalı, sanayi stratejisinde ilerlemeyi hedefleyen, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için nitelikli bir ekonomik büyüme modeline geçiş yapmakta olduğunu da vurgulayan Başaran-Symes, "Bu doğrultuda yönetim, kamu maliyesi, çevre, sosyal güvenlik, bankacılık/finans, yabancı yatırımlar gibi önemli konularda büyük bir reform sürecinden geçiyor" dedi ve şöyle konuştu:

'Türkiye için de önem taşıyor'

"TÜSİAD olarak, Çin’deki bu reform sürecini yakından takip ediyor; özel sektörün güçlenmesine, yabancı yatırımların pek çok sektörde ülkeye girişine izin veren ve daha liberal bir piyasa ekonomisinin oluşmasına yönelik yaşanan bu gelişmeleri memnuniyetle takip ediyoruz. Diğer yandan, Çin hükümetinin 2015 yılında uygulamaya koyduğu Bir Kuşak Bir Yol projesi, küresel arenada oyunun kurallarını değiştirecek, ekonomik ve politik anlamda büyük önem taşıyan bir girişim. Bu projeyi hayata geçirmek için oluşturulan ve Türkiye ile birlikte toplam 57 ülkenin kurucu üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası, projenin vizyonunun ve öneminin somut göstergesidir. Hem Çin ekonomisini canlandıracak hem de küresel piyasaları birbirine yaklaştıracak bu dev proje, İpek yolu güzergâhındaki Türkiye için de büyük önem taşıyor."

Projenin ülkeler arasındaki ulaşım ağını yaygınlaştırmak, ulaşım maliyetlerini azaltmak ve engelleri ortadan kaldırmak, gümrük konularında koordinasyonu arttırmak gibi hedefleri kapsamında Türkiye'nin ticaret ve yatırım ortamına büyük yarar sağlayacağını da vurgulayan Başaran-Symes, "Hem Çin hem de diğer ülkelerle olan liman işbirliklerinin yanısıra sivil havacılık, lojistik, finans, ileri teknolojiler, altyapı alanlarındaki işbirlikleri de hızla artacaktır" dedi ve ekledi:

"Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın firmalarımıza sunacağı kredi imkânları firmalarımızın daha çok projeye iştirak etmesine, gerek yurt içindeki gerek yurt dışındaki yatırım faaliyetlerini arttırmalarına olanak sağlayacaktır. Bu çerçevede, Türk ve Çin hükümetlerinin ilgili bakanlıkları tarafından iş dünyasını temsil eden kuruluşların da katılımıyla oluşturulacak bir Çalışma Grubu kurulmasının, Türkiye’nin bu projede aktif bir rol alması açısından son derece faydalı olacağı görüşündeyiz."

Çin'in 28 milyar dolarlık ticaret hacmiyle, Türkiye'nin en önemli 3. ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Başaran-Symes, "Buna karşın, Türkiye aleyhine gelişen dış ticaret açığı Çin ile olan ilişkilerde temel sorunu teşkil etmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için, Çinli firmaların ülkemizde enerji, altyapı, turizm, finans, ICT gibi sektörlerde yatırım yapmalarının, dengesizliği her iki taraf açısından yarar getirecek şekilde düzeltilebileceğine inanmaktayız. Türk ve Çinli şirketler arasında kurulacak ortaklıkların da bu gelişime ivme kazandıracağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.