10 °C

Hastayı tüketici gibi görme devri başlıyor

Deloitte’un “2020’ye Doğru Sağlık ve İlaç Sektörü” raporuna göre sağlık dünyasına artık hastalar yön verecekler. “Hastalar bilinçlendikçe tercihleri artıyor” diyen rapora göre gelecekte evde sağlık hizmetleri gelişecek ve işlemler kağıtsız ortamda gerçekleşecek...

Hastayı tüketici gibi görme devri başlıyor

YASEMİN SALİH 

Teknoloji, bilgiyi giderek daha da özgürleştirdikçe bütün sektörlerde iş yapış şekilleri ezberleri bozmaya başladı. Bunun en bariz yaşandığı alanlardan biri de sağlık. Mobil teknoloji cihazları ve internetin ulaşılabilirliği arttıkça bireyler en küçük rahatsızlıklarında bile arama motorlarından “azami bilgi” edinme yeteneğini geliştiriyor. Bloglar sayesinde tüm deneyimler paylaşılıyor, insanların sağlık sorunlarıyla ilgili bilgileri değilse de fikirleri artıyor. Bu durum, hastaları ya da hasta adaylarını daha bilinçli hale getirirken hastanesinden çalışanına kadar sağlık sektörünün oyuncularını da yenilenmek zorunda bırakıyor.

Dünyanın en büyük beş danışmanlık ve yönetim şirketi arasında gösterilen Deloitte’un gerçekleştirdiği “2020’ye Doğru Sağlık ve İlaç Sektörü” adlı araştırma tam da bu değişimin yaratacağı yeni iklimi ortaya koyuyor. Rapora göre önümüzdeki birkaç yılda sağlıkta sektör dinamikleri değişecek ve yeni iş modelleri gelişecek.

Giyilebilir teknolojiler ve mobil sağlık uygulamalarının yaygınlaşması hastalıkların önlenmesine, teşhisine ve tedavisine yönelik gerçek zamanlı veriler sağlayacak. Rapora göre evde sağlık hizmetleri alınması yaygınlaşacak ve kağıtsız ortama geçilecek. Başta akademik kurumlarla olmak üzere çeşitli kuruluşlarla işbirlikleri üzerine kurulu Ar-Ge modeli de ön plana çıkacak.
Deloitte’un raporundaki dikkat çekici başlıkları sizler için özetledik. Raporda geleceğin sağlık sektörünü şekillendirecek 10 öngörü dikkat çekiyor.

Hasta için patronu olacak

2020’ye doğru daha bilinçli ve ihtiyaçları hakkındaki farkındalık seviyeleri daha yüksek olan hastalar, sağlık hizmetleri konusundaki seçeneklerinin de daha fazla olduğunun farkına varacaklar. Bu da onları etkin birer karar verici haline getirecek. Sağlık sektörünün de diğer sektörlerde olduğu gibi “hasta”yı tüketici olarak iş yapış şekillerinin merkezine koymaları gerekecek.

Dijital ilaç çağı

“Dijital İlaç Çağı” yeni iş modellerini ve yeni fikirleri tetikleyecek. Sağlık görevlileri, hastalarla web tabanlı platformlar aracılığıyla iletişim kuracak ve evlerinde hizmet verecek. Sağlık sektöründe uzaktan muayeneleri kolaylaştıran dijital teşhis araçları ve e-klinik ziyaretleriyle seyahat ve bekleme süreleri azalacak. Bu da üretkenliği artıracak. Robotlarla gerçekleştirilen ya da desteklenen ameliyatlar yaygınlaşacak.

Giyilebilir sağlık ürünleri

Giderek gelişen, küçülen, hafifleyen teknolojik cihazlar sayesinde sadece klinik bulgular değil; genel sağlık, zindelik ve yaşam kalitesi ölçülebilecek. Giyilebilir cihazların gönüllü kullanımı artacak ve sağlık hizmet sağlayıcıları tarafından tedavi ve takip amaçlı kullanımı teşvik edilecek.

Savulun big data geliyor

Geniş ve kapsamlı sağlık verilerinin analizi yeni modelleri ve araçları gerektirecek. Birçok ülke için kapsamlı sağlık kayıtları, bir altyapı önceliği olacak ve sağlık verisinin kullanımı ülkenin ekonomik gelişmişlik seviyesi için bir ölçüt haline gelecek.

Yeni yasal düzenlemeler yolda

Yasal düzenlemeler teknoloji ve bilimdeki gelişmelerin etkisi ile şekillenecek. Yeni düzenlemeler hasta ve hastalıklara ilişkin veri ve kayıtlar üzerine odaklanacak.

Ar-Ge işbirlikleri artacak

Şirketlerin sadece kendi kurumları içinde yaptıkları Ar-Ge çalışmalarının payı azalacak. Başta akademik kuruluşlarla olmak üzere işbirlikleri üzerine kurulu Ar-Ge ağı ön plana çıkacak. Bu ağ, ilaç şirketlerini merkezine alacak.

Reprezantlar değişecek

Sağlık hizmetleri sağlayıcıları ve doktorlar, ilaç şirketlerini ilaçlar ve tedavi yöntemleri hakkında eğitim verme ve bilgi sağlama konusunda sistemin önemli bir parçası olarak görecek. 2000’li yıllarda hüküm süren “satış teşkilatı modeli” yerini “tıbbi eğitmenler”e ve doktorlarla söyleşiler organize eden uzmanlara bırakacak.

İlaç şirketleri entegre hale gelecek

İlaç şirketlerinde iş yapış ve organizasyon şekli tamamen değişecek. Bu firmaların bünyesinde yer alan finans, insan kaynakları, satın alma, bilgi teknolojileri, müşteri hizmetleri gibi destek fonksiyonları; global olarak yönetilen, entegre ortak hizmet ve mükemmeliyet merkezlerinden oluşan bir organizasyona dönüşecek.

Gelişmekte olan pazarlara özel ilgi

Amerika, Japonya ve diğer gelişmiş ülkeler ilaç sektörü için ana pazar olarak kalmaya devam ederken; BRIC ülkelerini zorlayacak yeni Latin Amerika pazarları, Vietnam, Nijerya ve Endonezya gibi gelişmekte olan ülkeler tüm dünya için yaratıcılık havzalarına dönüşecek. Bu ülkeler tedavi üretiminde yer edinecek.
İTİBARIN YOKSA BİR HİÇSİN İlaç şirketleri için kurumsal itibar birincil öncelik olarak daha da etkili hale gelecek. İlaç geliştirme, fiyatlandırma gibi konularda güven ve şeffaflık daha fazla önem kazanacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.