21 °C

'KGF zorlukları kolaylaştırıyor'

TİM Başkanı Büyükekşi: KOBİ'lerin önündeki en büyük engellerin başında finansmana erişimde yaşanan zorlukların geldiği hepimiz tarafından biliniyor. KOBİ'lerin yaklaşık üçte biri krediye ulaşmada sıkıntı yaşıyor...

'KGF zorlukları kolaylaştırıyor'

Mehmet BÜYÜKEKŞİ
TİM Başkanı

Dünya Ticaret Örgütü'nün her yıl düzenli olarak yayınladığı Dünya Ticaret Raporu'nun geçtiğimiz seneki en son sayısının ana gündem konusunu KOBİ'ler oluşturdu. Dünya genelinde toplam işletmeler arasında KOBİ'lerin payının yüksekliğine ve dünya toplam istihdamının üçte ikisini sağlıyor olması gibi önemli göstergelere işaret edilen raporda, öte yandan hasılaya katkısının bu rakamlara nispeten daha düşük seviyelerde kaldığından dem vuruluyor.

Sahip olduğu bu hayati ve sarsılmaz konuma rağmen, KOBİ'lerin önündeki en büyük engellerin başında finansmana erişimde yaşanan zorlukların geldiği hepimiz tarafından biliniyor. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, ABD'nin ihracatının yüzde 20'sini, AB'nin ihracatının ise yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan KOBİ'lerin yaklaşık üçte biri krediye ulaşmada sıkıntı yaşıyor. Dünya genelinde ise KOBİ'lerin yaklaşık yarısının finansman başvuruları reddediliyor. Uluslararası çalışan büyük firmalar için bile bu oranın yüzde 7 civarı olduğu düşünüldüğünde, KOBİ'lerin bu alanda yaşadıkları sorunun büyüklüğü dikkat çekiyor.

İhracatçıların en önemli sorunu rekabetçi fiyat sunamama

Ne yazık ki, dünya KOBİ panoraması ülkemiz için de aynı çıktıları sunuyor. Bir yandan, ülkemiz KOBİ'leri, toplam işletme sayısının yüzde 99.8'ini, istihdamın yüzde 74.2'sini sağlayarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya büyük katkı sunarken, yine yerli işletmelerimizi de en fazla finansman ile ilgili meseleler zorluyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz "İhracatçı Eğilim Araştırması" nın 2017 yılı 1. çeyrek sonuçlarında da "rekabetçi fiyat sunamama" ve "hedef ülkedeki ekonomik koşullar"dan sonra ihracatçılarımızın en büyük üç sorunu arasında "finansman"ın yer aldığını görüyoruz.

İşte bu noktada, ülkemizde, gelecek vaat eden işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak üzere faaliyet gösteren büyük kuruluşların arasında Kredi Garanti Fonu (KGF) geliyor. 1994 yılından bu yana teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan KOBİ'lerin "müteselsil kefil" olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlayan KGF, işletmelerimizin daha esnek hareket etme kabiliyeti kazanmasında, kapasitelerinin artırılmasında ve doğal olarak ticaretin daha fazla finansa edilmesinde katalizör görevi üstleniyor.

KOBİ'ler için çalışan KGF, yayımlanan yeni bir düzenleme ile birlikte çalışma alanını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefl iyor. Geçtiğimiz hafta uygulamaya geçen bu düzenleme ile söz konusu desteklerden yararlanıcı şirket tanımı değişerek başta ihracatçılar olmak üzere KOBİ sınıfına girmeyen tüm işletmelerin de Kredi Garanti Fonu kefaletinden yararlanmalarının önü açılmış oldu.

Biz de 3.1 milyon kişiye istihdam sağlayan 67 bin ihracatçımızın temsilcisi olarak, geçtiğimiz yıl hükümetimize, içlerinde ihracatçı firmaların kredi kullanım şartlarında iyileştirmelerin de yer aldığı taleplerimizi ilettik. 2016 yılı son döneminde ise pek çok kritik alanda olduğu gibi bu taleplerimize yönelik hükümetimiz tarafından önemli adımlar atıldığına şahit olduk. Bu adımlardan biri de, Kredi Garanti Fonu tarafından KOBİ'lere yüzde 85 oranında kefalet sağlanması olup, bu fon ile birlikte ihracatçılarımızın finansmana erişimine ilişkin sorunlarının çok daha çözülmeye başladığının ilk işaretleri bizlere ulaşmaya başladı. Biz bu öncü göstergelerin daha fazla büyüyeceğine, küreselleşmenin beraberinde getirdiği zorlu rekabet ortamında bu ve ileri iyileştirmelerin özelde KOBİ'lerimize genelde ise Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve korunmasına katkı sunacağına inanıyoruz.

KOBİ'ler borç yapılanmasında doğru tercihler yapmalı

Sözlerime son vermeden, bundan sonraki süreçte de yeni adımların atılmasını sürdürülebilirliğin sağlanması adına önemli bulduğumuzu belirtmek isterim. Bu adımlar, ticaret finansmanının kolaylaştırılması çalışmalarının güçlendirilmesi, bankaların ticari finansman enstrümanları ile alakalı bilgilendirme çalışmalarının artırılması olarak sıralanabilir. Yine, son olarak, KOBİ'lerimize finansman desteği konusunda hızlı hareket etmek kadar doğru borçlanma yapısının da doğru tercih edilmesinin önemli olduğunu tekrar belirtmek isterim.

Ülkemizde toplam işletme sayısının yüzde 99.8'i KOBİ. İstihdamın yüzde 74.2'sini sağlayan KOBİ'leri en fazla finansmanla ilgili sorunlar zorluyor. İhracatçı Eğilim Araştırması'nın 2017 ilk çeyrek sonucuna göre "Rekabetçi fiyat sunamama, hedef ülkelerdeki ekonomik şartlar ve finansman" en büyük üç sorun olarak görülüyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap