1 Mayıs “İşçinin Emekçinin Bayramı”

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

İstanbul, Ankara, Çanakkale, Sakarya ve Kahramanmaraş kentlerinde dün 1 Mayıs “İşçinin Emekçinin Bayramı” olarak kutlanırken, işçilerin sorunları ve çalışanların talepleri pankartlar ve konuşmalarla dile getirildi. Adana’daki törenler ise canlı bomba saldırısı ihbarı nedeniyle iptal edildi.

Törenler sırasında verilen bilgiler işçilerin ciddi bir “örgütlenme sorunu” ortaya koyuyor: 13.5 milyon çalışanın yaklaşık 9’da biri 1.5 milyon işçi sendikalı, bunların yüzde 70’ i toplu sözleşme hakkını elde edebiliyor. Sendikalıların sözleşme hakkı elde edenler 1 milyon seviyesinde kalıyor. Bu da 13.5 milyon işçinin sadece yüzde 11’inin sözleşme hakkı olan işçiler olduğunu gösteriyor.

1.5 milyon sendikalı işçinin  konfederasyonlar arasındaki dağılımları da şöyle: Yüzde 63’ü 1952 yılından bu yana faaliyette olan Türk-İş üyesi, yüzde 23'ü 1976 yılında kurulan Hak-İş, yüzde 10’u 1967 yılından buyana faaliyet gösteren DİSK üyesi. Yüzde 2’si Aksiyon-İş ve yüzde 2’si bağımız sendikaların  üyesi.

Dün farklı illerin meydanlarda farklı konfederasyonlar “1 Mayıs İşçi Bayramı"nı düzenledikleri toplantılarda  kutladılar. Bu kutlamalarda işçilerin ve emekçilerin sorunları hem pankartlarda, sloganlarda yer aldı. Hem de alandaki konuşmalarda sendika yöneticilerince 17 temel istekleri dile getirildi. Bunların bazılarını sıralarsak, işsizlik, kayıtdışı çalışmalar, kiralık işçi düzenlenmesi, çocuk işçilik, eşit işe eşit ücret, iş kazaları, işçi sağlığı, kıdem tazminatı, düşük ücretler ve taşeronlaşma olarak öne çıktı. Ayrıca, terör, barış-kardeşlik konuları ve laiklik tartışmaları da konuşmacılar tarafından dile getirilen konular arasında yer aldı.

İstanbul’daki toplantıyı düzenleyenlerin bildirisinde “Türkiye’nin ihtiyacı 1 Mayıs’ın birlik, dayanışma ruhudur” önerisi yer aldı. 

Bu örgütlenme sayıları ve dile getirilen sorunlar ülkemizde çalışanların hem örgütlenme açısından çok geri durumda olduğunu hem de  çözülmeyi beklenen birçok sorunlarının olduğunu ortaya koyuyor.

Doğaldır ki bu örgütlenme eksikliği ve çözülmeyi bekleyen sorunlar, işçilerin çalışma şevklerini ve üretim güçlerini eksiltici konular olarak ortaya konuluyor. 

Dün birçok ilimizde çok renkli bir şekilde  kutlanan 1 Mayıs işçi-emekçi bayramında sorunlar dile getirildi, şarkılar ve marşlar söylenerek çoşkulu bir kutlama yapıldı.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Vergi cennetlerinin sonu 14 Haziran 2021