16’ncı sınıfta düşünemediğimizi, 8’inci sınıfta düşünebilmek için…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

“8’inci sınıfta çalışıyordum”

“Üniversite’de de çok çalıştım.”

“Üniversiteden sonra 5 yıl, ara vermeksizin, günde 16 saat çalıştım.”

★★★

Bill Gates’in hikâyesinden satırbaşları…

★★★

İkinci el bir ‘teletype model’ bilgisayar, öğrencilerin kullanımına sunulduğunda, 8’inci sınıftaymış…

Teknolojisine bayılmış…

Ve o yaşta, ‘bilgisayarın işleyişi’ üzerine kafa yormaya başlamış…

★★★

Eğitim sistemi ve ailelerin yönlendirmesiyle bilinçlenen o gençler, bugün ABD ekonomisinin mimarı…

★★★

Gelişecek teknolojiler…

İnovasyon/ürüne değer katmak…

Güçlü olmamız gereken alanlar olarak ön plana çıktı/çıkıyor…

★★★

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)…

Geleceğimize yön veren/verecek gençlerimizi yetiştirdi/yetiştiriyor…

★★★

Geçtiğimiz hafta, Cambridge Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sinan Küfeoğlu yazmış…

“İTÜ’de açtığımız, ‘Teknoloji ve Değer Katma’ dersini kimse almamış…

Cambridge Üniversitesi’nde ise 40-50 bin paund ödeyen öğrenciler, ders anlatmadığım zaman boğazıma sarılıyorlar, “Ders anlat” diye…”

Türkiye’de parasız ama derse talep olmamış…

★★★

Öğrencilerin kullanımına sunulan ‘ikinci el bir bilgisayar’ da olabiliyor;

Geleceğe şekil vermemiz için öğrenmemiz gereken bir ders de...

★★★

Kimi sunulanlara, 8’inci sınıfta dahi olsa, “Gelecek için fırsattır…” deyip sarılıyor; Kimi de 16’ncı sınıfta başka şeyler düşünüyor/düşünmek zorunda kalıyor…

VELHASIL…

Üniversitelerde sorgulamayı, pratiği, hayal etmeyi geliştirecek uygulamalar ‘seçmeli’ engeline takıldı/takılıyor…

Meslek liseleri ve meslek liselerinde seçilmeyen, ama ‘geliştirmenin, üretimin olmazsa olmazı’ olan, ‘kalıpçılık’ gibi bazı bölümler ise kapatıldı/kapatılıyor…

Sonra; bugün yaşadığımız gibi,

Çin’den kalıp gelmesi için haftalarca bekleniyor!

Bu okullar/bölümler/dersler öğrencinin seçimine bırakılmamalı; bırakınca, işsizlik ve bağımlılığımız artıyor…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Mikrocu Bakan… 13 Kasım 2020