23 °C
Didem ERYAR ÜNLÜ
Didem ERYAR ÜNLÜ İŞ KADINI didem.eryar@dunya.com

2020: Toplumsal cinsiyet eşitliği için dönüştürücü bir yıl

BM Kadın Birimi tarafından organize edilen Nesiller Boyu Eşitlik Forumu, Meksika ve Fransa hükümetlerinin ortak ev sahipliğinde düzenlenen sivil toplum merkezli, küresel bir toplumsal cinsiyet eşitliği toplantısı.

BM Kadın Birimi, kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması çalışmalarına küresel boyutta ivme kazandırmak amacıyla, ulusal ve uluslararası ölçekte aktörleri bu çok paydaşlı platformun bir parçası olmaya davet ediyor. Çünkü BM, 2020 yılının, küresel ısınma ile mücadele için olduğu kadar, toplumsal cinsiyet eşitliğin sağlanmasında da dönüştürücü bir yıl olması gerektiğine inanıyor.

Üye devletler, kadın kuruluşları ve sivil toplum aktörleri, özel sektör kuruluşları, BM kuruluşları, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar gibi farklı paydaşlardan oluşacak Eylem Koalisyonları’nın çalışmaları ile ile kadın ve kız çocuklarının hakları için somut ve yenilikçi sonuçlar elde edilmesi amaçlanıyor.

Nesiller Boyu Eşitlik Forumu, toplumsal cinsiyet açısından kendini sürekli geliştiren bir paydaşlığın çok taraflı biçimde oluşturulmasına zemin hazırlayacak ve başta gençler olmak üzere çeşitli aktörleri bir araya getirerek, yeni ve kararlı bir feminist gündem sunmak için yol haritası geliştirmelerini sağlayacak. Nihai hedef ise, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirmek için BM Eylem On Yılı (2020-2030) boyunca cinsiyet eşitliği konusunda somut sonuçlar elde edilmesini sağlamak.

Eylem Koalisyonları; devlet başkanları, sivil toplum liderleri, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör tarafından 7-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında Paris'teki Nesiller Boyu Eşitlik Forumu sırasında, taahhütlerin duyurulmasıyla resmi olarak başlatılacak.

Nesiller Boyu Eşitlik İçin Eylem Koalisyonları için seçilen temalar ise teknolojiden, ekonomiye, sağlıktan, sosyal hayata ve iklim değişikliğine kadar tüm alanları kapsıyor.

Temalar şöyle: Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Ekonomik Adalet ve Haklar Bedensel Özerklik, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Hakları İklim Adaleti için Feminist Hareket Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Teknoloji ve İnovasyon.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap