11 °C
Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

“2020’de plastik sektörü %3’le temkinli büyümeye devam edecek”

Türk plastik sektörünün dünyanın en büyük 6. , Avrupa’nın ise Almanya’dan sonra en büyük ikinci plastik üreticisi.

Sektörün 34 milyar dolarlık ekonomik değer ve 250 bin kişiye istihdam yarattığı bilgisini anımsatarak Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün İle plastik sektörünün 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı beklentileri konulu söyleşimizi sizlerle paylaşacağım.

2020’de sektörün yüzde 3’ler mertebesinde büyüyebileceğini ifade eden Gülsün, “2020’de 2019’a göre daha mütevazı bir büyüme bekliyoruz zira 2019 için öngördüğümüz %4 dolayındaki büyümenin arkasında 2018’deki %6 gerilemenin yarattığı baz etkisi bulunuyor, üstelik 2020’de küresel ticaretteki konjonktüre bağlı olarak ihracatın da itici gücü yeterli gelmeyebilir” diyor.
Plastik sektörünün 2020’de %3 büyümesi bekleniyor.

2018’de sektörün %6,2 dolayında daralmış olduğunu hatırlatan Gülsün, buna bağlı olarak
2019’da beklenen %4 büyümenin arkasında en temelde baz etkisinin bulunduğunu dile getiriyor.

Gülsün şöyle devam ediyor: “2019 plastik sektörü büyümesinin arka planındaki diğer unsurlar ihracat ve stok değişimi.

Oysa yatırımlar ve iç talep tarafından gelen büyüme katkısı zayıf. İhracat tarafında en büyük katkılardan biri ise %7,5 ile plastik ham madde ve yarı-mamul ihracatından geldi. Özellikle plastik geri dönüşüm sektörünün hurda ithalatı sonrasında bunları granül olarak ihraç ettiğini gözlemliyoruz.

Bu ihracatın, ham madde ve yarı-mamul kalemindeki ihracatı gözle görünür biçimde arttırması dikkat çekiyor.”

Stoğa yönelik üretimin ise ham maddede neredeyse son on yılın en düşük seviyelerinin görülmesine bağlı olduğunu belirten Selçuk Gülsün, “2018 yılında üretimdeki daralmanın stoklardan karşılanması da söz konusu stok değişiminde ayrıca belirleyici oldu” diyor.
PAGDER Başkanı, 2020 için özellikle küresel koşullardaki istikrarsızlıktan plastik sektörünün de etkilenmeye devam edebileceğini dile getirirken; otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve inşaat gibi sektörlerde devam edebilecek olan daralmanın sektör üzerindeki baskılayıcı etkisinin sürebileceğini ifade ediyor.

Gülsün, ihracatın dikkat çekici katkısının dünya ticaretindeki daralma ve AB pazarlarındaki yavaş büyümeden etkilenebileceğini vurgularken, yatırım iştahsızlığını da büyüme üzerinde baskı oluşturabilecek bir diğer unsur olarak değerlendiriyor. Son olarak faiz indirimlerine rağmen baskı altında bulunan tüketim harcamaları nedeni ile iç talebin de yeterli katkıyı veremeyebileceğini sözlerine ekleyen başkan Gülsün, 2020’de %3’ler mertebesinde bir büyüme tahmin ettiklerini belirtiyor. Gerçekten 2020, her şeyin hazır tepside önümüze sunulduğu bir yıl olmayacak gibi görünüyor. İşletmelerimizin kendi SWOT analizlerini yapması önem arz edebilir.
Gerek işletme içindeki teknoloji, verimlilik, insan kaynağı vs. gibi dahili unsurlar üzerinde gerekse sektörde küresel trendler, yenilikler vb. harici unsurlar üzerinde çalışmaların yoğunlaşması için 2020 iyi bir yıl olabilir. Zira 2020’li yıllar bir süredir ayak seslerini hissettiğimiz Sanayi 4.0, dijitalleşme, yeşil ekonomi, akıllı fabrikalar, akıllı siber sistemler ve blockchain teknolojileri gibi oyunun kurallarını değiştirici birçok gelişmenin daha da yaygınlık kazanacağı yıllar olabilir. Bu durumda yeni sürecin pasif unsurları arasında kalan işletmeler yok oluş ya da sınırlı oyun sahası ile karşılaşabilecek iken; aktif oyuncu olma hedefindeki sanayicilerimiz 2020 yılından başlayarak sonrasını iyi bir şekilde değerlendirebilir.
Bu bağlamda işletmeler olarak kurumsal-yapısal reformları gündemde tutulması faydalı olabilir.
Özellikle verimlilik gündemi kapsamında teknolojiyi dikkate almalıyız. Üretkenliğimizi arttıracak teknolojiye odaklanmak gerekebilir. Diğer taraftan, iş gücündeki verimimiz, iş gücümüze sağlayacağımız eğitimler önemli hale gelebilir. Ayrıca yatırımlarımızdaki verimliliği de arttırmak faydalı olabilir.

Yaptığımız ya da yapacağımız yatırımlar ne kadar verimli mi?

Sınırlı kaynaklarımızı etkin kullanıyor muyuz? Bu gibi soruların cevaplarına odaklanmamız
2020 yılı için faydalı olabilecektir” Diyor başkan Selçuk Gülsün..

Değerli okurlarımız, yeni yılın dünyamıza ve ülkemize barış ve kardeşlik sizlere de sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı günler getirmesini dilerim.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap