2021 yatırımlarımızın %40’ını sürdürülebilirlik projelerine ayırdık

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

Tüpraş, Türkiye’nin en büyük sanayi ve rafineri şirketi. 30 milyon ton üretim kapasitesi ile Avrupa’nın en büyük yedinci, dünyanın ise en büyük 26. rafinerisi konumunda. Tüpraş’ın; benzin, motorin, jet yakıtı ve fuel oilden oluşan Türkiye akaryakıt pazarındaki toplam payı yüzde 51’e ulaşıyor.

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu 2021 yılı için yaklaşık 1,7 milyar TL seviyesinde yatırım yapmayı hedeflediklerini söylerken, bu yatırımların odağında enerji tasarrufu projeleri geldiğini ifade ediliyor.

İbrahim Yelmenoğlu, “Sürdürülebilirliğe verdiğimiz büyük önemle çevre, toplum ve yönetişim alanlarındaki performansımızı her geçen gün daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Son 10 yılda yatırımlarımızın yüzde 20’sine yakın bir bölümünü bu konularda gerçekleştirdik. 2021 yılındaki yatırım programımızın ise yaklaşık yüzde 40’ını sürdürülebilirlik projelerine ayırdık” diye ekliyor.

“Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin artan enerji ihtiyacının güvenli bir şekilde sağlanması ve sürdürülebilir büyümeye yönelik altyapının oluşturulması, öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” yorumunu yapan Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu’na “Türkiye’nin en büyük rafineri şirketi” için sürdürülebilirliğin ne anlama geldiğini sorduk:

ESG politikaları yürürlüğe kondu

“2008 yılından bu yana Sürdürülebilirlik Raporu yayımlayan Tüpraş’ta, ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) politikaları hazırlandı ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe kondu. Şirketimiz karbon salımının azaltılması ve su verimliliği konularında birçok farklı proje geliştirdi. Son beş yılda hayata geçirdiğimiz 108 proje ile karbondioksit salımını 433 bin ton azalttık. Dünyada rafinerilerin enerji verimliliği performansını ölçmede kullanılan enerji yoğunluğu endeks değeri, 2020 yılında 99,1’e düşürüldü ve böylece 2008 yılından günümüze 20 puan iyileşme sağlandı. Tüpraş aynı zamanda su verimliliğine odaklanarak yine son beş yılda, 102 milyon metreküp atık suyu geri kazanarak, yeniden kullanımını sağladı. Böylelikle, işlenen ham petrol başına ham su tüketimi yüzde 23 oranında azaldı. Atık su geri kazanım ve su verimliliği çalışmalarımız ile son beş yılda 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık su tüketimine eşdeğer tasarruf sağlandı.”

Biyoyakıt ve yenilenebilir enerjilerin potansiyellerini değerlendiriyoruz

“Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyümenin korunması amacıyla, strateji alanında yürüttüğümüz çalışmalar var. Biyoyakıtlardan yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede, alternatif enerji kaynaklarını ve bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve potansiyellerini değerlendiriyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Tüpraş’ı geleceğe taşımak için yol haritamızı belirleyeceğiz ve tüm paydaşlarımızla paylaşacağız.”

Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşmeye odaklanıyoruz

“Pandemi etkisiyle zorlu geçen 2020 yılında Tüpraş iştirakleriyle birlikte 6 bin 129 çalışanı ile Türkiye’nin enerjisini sağlamaya devam etti. 2020 yılında 24,5 milyon ton satış, 23,4 milyon ton üretim gerçekleştirmiştik, 2021 yılında ise yaklaşık 26-27 milyon ton üretim ve satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İş stratejimizin merkezine koyduğumuz Ar- Ge, inovasyon ve dijitalleşme alanlarına odaklanarak, yeni ürün geliştirme ve rafineri uygulamalarıyla fark yaratan bir enerji şirketi olma hedefiyle ilerliyoruz.”

Toplumsal gelişimi destekleyen projeler yürütüyoruz

“Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamakta üstlendiğimiz sorumluluğun yanında, kurumsal vatandaş olma bilinciyle toplumsal gelişimi destekleyen projeler yürütmeye devam ediyoruz. ‘Enerjimiz Geleceğe; Kodluyorum, Modelliyorum, Üretiyorum’ sosyal sorumluluk projemizle pandemi döneminde robotik kodlama sınıflarında 3D yazıcılarla, MEB iş birliğinde gönüllü öğretmenlerimizin desteğiyle sağlık çalışanları için 10 bin adet siperli maske ürettik. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) HeForShe Hareketi ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile toplumda cinsiyet eşitliği alanında farkındalığı artırmak hedefiyle ‘Eşitlik İçin Enerjimiz Bitmez’ projemize devam ediyoruz.”

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar