2021’de milyonluk işgücü pazarlığı…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

2021’de kamuda 5 milyon insanı kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri siyasi iktidar için önemli bir sınav niteliğinde... Bu yıl memurların alacağı ücret artışı ekonomik yaşamda “adalet” ölçüsünün ne denli işlediğini göstermesi açısından önemli bir kıstas olacak.

Arkadaşımız Mehmet Kaya’nın haberinden, en büyük işçi konfederasyonu TÜRK-İş’in kamu işyerlerinde 1.2 milyon insanı kapsayacak şekilde toplu sözleşme pazarlığı için hazırlık yaptığını öğreniyoruz. Taşeron çalışanların kadroya alınması sonrası kamuda toplu sözleşme kapsamına giren insan sayısı 1 milyonu aştı. Yine 3.5 milyon memurla toplu sözleşme yapmak için yetkili konfederasyonuyla yıl içinde görüşmeler başlayacak. Sayıları 800 bine ulaşan taşeron işçiler kadroya geçtikleri ücretin üzerine yüzde 4 oranında zam almışlardı. Bu kesim genel ücret artışlı yanında “eşitleme” talebiyle gündeme gelecekler.

Kamuda toplam çalışanlar 4 milyon 779 bin kişi. Ancak bu kapsamda “sözleşmeli” olarak çalışan 508 bin memurun görüşme kapsamına alınıp alınmayacağı bir tartışma konusu oluşturacak. Ancak kamuda “grev hakkı” olmadığından son sözü kamunun ağırlıklı olduğu “hakem kurulu” verecek. Memur sendikaları ise geçmiş dönemlerdeki grev hakkının yer aldığı toplu sözleşme hakkı için uyarı eylemleri yapmışlar, fakat sonuç alamamışlardı. Yeni dönemde bu konuda yine gündeme gelebileceğini öngörmek yanlış olmayacak.

TÜRK-İŞ, 2019’da imzalanan çerçeve protokole uygun olarak, işyerlerindeki uyuşmazlık tutanağı tutulan işyerlerini Çalışma Bakanlığı ile birlikte ele alarak sonuçlandıracak. Bu alanda anlamlı yeni bir gelişme, sendikalı olmayan işçilerin de toplu sözleşme sonuçlarından yararlanmaları olacak. OECD’nin toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi sayısı verilerine göre, Türkiye kapsama giren % 7’lik pay ile son sıralarda yer alıyor. Yine OECD verilerine göre, 2012 yılında bağıtlanan toplu sözleşmelerde 20 bin işçinin sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu’nda sonuçlandırılırken, 2017 yılında bu sayı 10 kat artışla 287 bin işçiye ulaşmış.

Bütün bunlar, tüm olumlu gözüken gelişme seyrine karşılık, Türkiye’nin 36 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin üye olduğu OECD ortalamasının çok gerisine kaldığını gösteriyor.

2020’de kamu çalışanlarının ücret artışı ekonomik yaşamda “adalet” ölçüsünün ne denli işlediğini göstermesi açısından önemli bir kıstas olacak.

GÜNÜN NOTU:
ABD Başkanı Trump’ın golf kulübünün lisansı iptal edildi. Trump’ın etrafındaki çember daralıyor. Umalım bunlar dünya demokrasisi için örnek oluşturur.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar