3. İzmir KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi’nden…

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

Ülkemizdeki KOBİ’lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinin birçok Avrupa ülkesinden daha düşük olması; Dijital dönüşüm, finansmana erişim, büyüme, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında sorunlar yaşamaktalar.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından 2017 tarihinden itibaren gerçekleştirilmekte olan “KOBİ’ler ve BİLİŞİM Kongresi”, hem etkinliğinin arttırılması hem de yaygın etki yaratılması amacıyla 2021 yılından itibaren TBD – TOSYÖV işbirliği ile yapılmaktadır.

Bu bağlamda düzenlenen, İzmir Ticaret Odası (İZTO)-Türkiye Bilişim Derneği (TBD)-Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) işbirliği ile “Geleceği Şekillendiren KOBİler: Tehdit ve Fırsatlar” ana temalı “ 3. İzmir KOBİler ve Bilişim Kongresi” geçtiğimiz Cuma günü İZTO Meclis salonunda gerçekleştirildi.

Kongreye, “Yeşil OSB/KOBİler “başlıklı oturumu yönetmek üzere katılmıştım.

TBD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kavzak, TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Kongrenin açılış konuşmacılarıydı.

İzleyiciler, üç konuşmacının da değindikleri konulara yoğun ilgi gösterdiler..

TBD Genel başkanı Rahmi Aktepe’nin gerek açılış konuşmasında gerekse yaptığımız sohbette dile getirdiği konuları gelecek haftaki yazımda sizlere sunacağım..

Programın oturumlar bölümünde;

- Rekabetçi Dijital KOBİ’ler,

- Dijital teknolojilerin yaratacağı fırsatlar,

- Yeşil OSB/KOBİ’ler,

başlıklı oturumlarda konuşmacılar; “Dijital Dönüşüm ve Yeni Fırsatlar, Rekabet Gücü, Stratejiler ve Üretim Yapısı ,Yenilikçilik ve Ar-Ge, Verimlilik, E-Ticaret ve E-İhracat, KOBİ’lere Güç Veren Teknoloji ve Çözümler (Dijital Dönüşüm Teknolojileri, Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Otonom Sistemler, Siber Güvenlik vb.)Bilişim Güvenliği Farkındalığı, Endüstri 4.0 ,Genç KOBİ ve Genç Girişimcilere Çözüm Önerileri, Melek Yatırımcılar ve Risk Sermayesi Kavramları, Rekabet Stratejileri ve Yönetişim , Üreten KOBİ’ler için Kurumsal Kaynak Planlaması, Yeşil OSB Tanımı ve Faydaları” konularında izleyicilere bilgi, deneyim ve görüşlerini sundular..

DÜNYA Gazetesi yazarı olarak yöneticiliğini üstlendiğim “Oturum Yeşil OSB/KOBİ’ler” başlıklı oturumun konuşmacıları;

İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü H.İ. Murat Çelik, İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Kayahan Dede,  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dr. Öğretim üyesi M. Özhan Kalaç, TBD İcra Kurulu Başkanı Dr. Aydın Kolat oldu.

Yeşil OSB ve KOBİ’ler

OSB'lerin finansal yapısı, su ve enerji yönetimi, paydaş ilişkileri, risk yönetimi, planlama, iklim değişikliğiyle mücadelenin ele alındığı oturumda konuşmacılar,

 “Sınırları içinde; çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan maksimum seviyede sürdürülebilirliği erişmek için üretim ve hizmet tedarik süreçlerinde kaynak verimliliği ve temiz üretim uygulamaları gibi yeşil performans önlemlerinin en yüksek düzeyde alınmasını, yeşil altyapı Tesislerinin kurulması ve işletilmesini, endüstriyel simbiyoz gibi uygulamaları baz alarak kaynakların verimli kullanımını teşvik eden OSB” olarak tanımlanan Yeşil OSB’nin faydaları olarakta;

“- Geliştirilmiş ve dinamik bir iş ortamı sağlamak

- İşletme maliyetlerini en aza indirgemek ve proses verimliliğini artırmak

- Verimliliği ve büyümeyi artırmak için artan talebe cevap vermek;

- Doğal kaynak kıtlığına maruz kalma riskini en aza indirgemek,

- Tüketiciler, yerel toplumlar, hükümet ve yatırımcı paydaşlarına çevresel ve sosyal yönetimle

ilgili konularda güvence sağlamak,

- Ürünlerin ve OSB’nin piyasa değerinin arttırılması için kazanılan kurumsal sosyal sorumluluk avantajlarından faydalanmak,

- Yüksek kaliteli altyapıya ve iş dünyasının çıkarlarının toplu temsiline erişim sağlamak “

Yeşil altyapı tesisleri:

“Yeşil OSB hizmetlerinin çevresel ayak izlerini azaltan, sosyal faydalarını artıran altyapı tesisleri.

Bu tesisler bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakileri içerir:

- Su, atık su, katı atık ve gaz emisyonları vb. ile ilgili optimum yönetim ve hizmet tedariki için tasarlanmış altyapı.

- Kantinler/restoranlar, kreşler, sağlık tesisleri, mesleki eğitim kurumları vb. sosyal hizmetlere erişimi en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış altyapı.”

olarak sıralandı..

Başarıyla geçen Kongreyi düzenleyen, İZTO-TBD ve TOSYÖV başkan ve yönetimlerine, oturumlarda görev alan yönetici ve konuşmacıları, izleyicileri, ev sahipliğini başarıyla gerçekleştiren TBD İzmir Şubesi Başkan ve yöneticilerini kutluyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar