5. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi’nden…

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen ana teması “Yeşil Dünya, Teknoloji ve İhracatçı KOBİ’ler” olarak belirlenen “5. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi [KOBİ’22] 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak yapılmakta...

Dün başlayan bu günde devam edecek olan kongrenin açılış konuşmalarını; TBD İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Tiryakioğlu ile TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe’nin gerçekleştirdiği kongrenin ilk gününde “Yeşil OSBler ve KOBİler başlıklı konuşmacı olarak Dudullu OSB yönetim Kurulu Başkanı Bahri Murat Önay, Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Deveci’nin konuşmacı olarak katıldıkları “ Yeşil Dünya, Teknoloji ve İhracatçı KOBİler” panelin moderatörlüğünü üstlenmiştim.

İlk günün diğer panelleri ve panelistleri ise; TBD Onur Kurulu Üyesi İlker Tabak’ın oturum başkanlığını yaptığı panelin ” KOBİlerin Gelişiminde Yazılımların Gücü “ başlıklı panelin konuşmacıları Ömür Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kıvanç Öner, Bilişim AŞ Teknoloji Direktörü Ulaş Kula, Bilig Opex Kurucu Ortağı Oğuz Özbek’ten oluşmuştu.

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut’un moderatörlüğünü yaptığı “Yeni Teknolojiler ve Yapıcı Etkileri. Metaverse-Artırılmış Gerçeklik” başlıklı panelin konuşmacılar ise;

Nara Eğitim Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Karadayı , ‘Virtual Event Maker’ Kurucu Ortağı Kerem Gençler,TBD İstanbul şubesi yönetim kurulu üyesi Av.Ceyda Cimilli Akaydın yer almışlardı.

Kongrenin ikinci günkü programında ise , Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı prof.dr. Gonca Telli’nin moderatörlüğünü yapacağı “E-Ticarette Rekabetin Baş Aktörü ( Girişimcilik ) “başlıklı panelin konuşmacılar ‘İspira 7’ Kurucu Ortağı Vecdi Çimen, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Evrim İldem Develi, ‘İnvento Danışmanlık ve Siber Güvenlik Hizmetleri’ E5 md. M. Tolga Ertürk konuşmacı olacaklar…

Bugünün son paneli “Günümüzde E-Lojistik (Lojistiği Ayakta Tutan Bilişim Çözümleri) başlıklı panelin moderatörlüğünü Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi, Trafik ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Ali Mesut Çelik’in yapacağı panelin konuşmacıları ise, “4pl Danışmanlık ve Lojistik Hizmetleri” Genel Md. Tuncay Aydın İETT Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Md. Naim Demirci, Parametre Projeler Koordinatörü Özlem Toprak’tan oluşmakta...

Açılışın ilk konuşmacısı TBD İstanbul Şube başkanı Deniz Tiryakioğlu konuşmasında özetle;

“Bu yıl da temamız yeşil dünya, teknoloji ve ihracatçı KOBİ’ler, tüm dünya ülkeleri, iklim değişikliğinin ve biyolojik çeşitlilik kaybının küresel bir sorun olduğunu kabul ederek önlemler alınması gerektiğinde hem fikir. Teknoloji ve yeşil dönüşüm küresel gündemin merkezinde. İklim değişikliğinin geri dönülemez sonuçlarına doğru gitmeden, bu tehdidi önlemek için yeşil teknolojileri geliştirmeli ve yaygın olarak kullanmalıyız. Bu teknolojiler, enerji, ulaşım, çelik, çimento, alüminyum veya bunlarla ilişkili emisyonları azaltan birçok farklı türde olabilir. Dünyamızın acilen ekolojik bir dönüşüme ihtiyacı var

Bir yandan dünyada iklim değişikliği ile mücadele politikaları hız kazanırken, diğer yandan iklim değişikliğinin, ticaret politikalarıyla bağlantısı giderek güçlendi” diyor...

Açılışın ikinci konuşmacısı TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe de konuşmasında özetle;

“Bu etkinlik için seçilen ana tema; güncelliği ve Dünyamızın geleceği açısından ayrıca çok önemlidir. Enerji her türlü mal ve hizmet üretiminin ana bileşenidir.

Günümüzde petrol, kömür gibi fosil kalıntılarından üretilen yenilenemez enerji kaynakları artık tükenmektedir. Dünya alternatif olarak güneş, rüzgâr ve su gibi doğal kaynaklardan elde edilen yenilenebilir enerji kaynaklarını üretme çabası içerisindedir.

Yeşil enerji olarak da tanımlanan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı özendirilmeli, özel sektör bu alanda teşvik edilmelidir.

Yazılım sektörü, başta AB ülkeleri olmak üzere küresel bazda yeşil mutabakata uygun olarak karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik yazılım geliştirme çalışmalarına hız vermiştir.” Sözleriyle konuşmasını sonlandırdı…

Konuşmalar sonrası moderatörlüğünü yaptığım “Yeşil Dünya, Teknoloji ve İhracatçı KOBİ’ler” başlıklı panelin konuşmacıları, Dudullu OSB Başkanı Bahri Murat Önay, Gebze OSB (GOSB) Başkanı Vahit Yıldırım, Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli’nin konuşmalarındaki ortak payda; Ülkemizde üretim üssü olarak tanımlanan OSB’lerde temiz- yeşil enerjinin yaygınlaştırılarak kullanımı, çevre bilincinin geliştirilmesi, Yeşil OSB hizmetlerinin çevresel ayak izlerini azaltan, sosyal faydalarını artıran altyapı tesisleri.

Su, atık su, katı atık ve gaz emisyonları vb. ile ilgili optimum yönetim ve hizmet tedariki için tasarlanmış altyapı projelerinin yaşama geçirilmesi, mevcut yapıların uyumu .

KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması bağlamında teşvik ve desteklerin (Geçtiğimiz günlerde KOBİ’lere yönelik KOSGEB, KOBİ Yeşil Dönüşüm Destek Programı gibi) çeşitlendirerek uygulamaya geçirilmedir” diyorlar.

TOSYÖV Başkan yardımcısı Osman Deveci ise konuşmasında TOSYÖV olarak, Yeşil OSB, yeşil enerji, Avrupa yeşil mutabakatını KOBİ’lerimiz açısından farkındalığı ve bilinirliğini arttırabilmek amacıyla gerek KOBİ zirvelerinde gerekse TBD ile birlikte düzenlediğimiz toplantılarda Avrupa yeşil mutabakatını getireceği yaptırımları sürekli gündemde tutarak çözüm önerilerimizi kamuoyuna sunuyoruz” diyor Osman Deveci.

5. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi’nin ilk gününden aktarabildiklerin özetle bunlar. Kongreyi düzenleyen TBD İstanbul Şubesi Başkan Deniz Tiryakioğlu’nu, moderatör ve konuşmacıları, emeği geçenleri katkıda bulananları kutluyorum…

Kongrenin bugünkü programına Kayıt linki: https://forms.gle/MKD9hcdymDgHr4CU7 buradan ulaşabilirsiniz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar