7316 Sayılı Kanun’da hangi iş yerlerine teşvik var

Resul KURT
Resul KURT İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK info@resulkurt.com

15 Nisan 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülerek onaylanan 22 Nisan 2021 Tarihli ve 31462 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı Kanun ile birlikte çalışma hayatını etkileyecek bir dizi düzenleme hayata geçirilmiştir.

Koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla alınan kısmi kapanma kararları ile faaliyeti kısıtlanan yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan personeller için nakdi ücret desteği uygulaması genişletilirken, bu sektörde faaliyet gösteren işverenlere prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan prim desteği sağlanacaktır.

Faaliyet sektörleri bir önceki madde de ifade edilen işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında SGK’ya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilen, başka bir ifadeyle hizmet akdi devam eden sigortalılar için, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması’na göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında/döneminde iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın birinci fıkradaki diğer şartları taşımaları halinde 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilecek.

2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanacak (3.577,50 TL) sigorta primlerinin işçi ve işveren hisselerinin tamamı işsizlik fonundan karşılanacaktır.

Söz konusu çalışanların fiilen çalıştıkları gün için işverenlere prim desteği sağlanırken, çalışanların pandemi ücretsiz izin sürecine dahil edilmesi halinde işe giriş tarihi dikkate alınmaksızın nakdi ücret desteği sağlanacaktır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 30’uncu maddesinde belirtilen bu destekten yararlanabilmek için işyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ve SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerekmektedir.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu destekten yararlanması mümkün olacaktır.

Bu prim desteğinden yararlanan işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaktır. Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanun’a, 4734 sayılı Kanun’a ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım işleri ile 4734 sayılı Kanun’dan istisna olan alım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Söz konusu düzenleme 01 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla nisan ve mayıs ayları için söz konusu destekten yararlanılması mümkün olacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar