8 milyon gencin yanına, “6 yıl işsiz sayılmayacak!”, 840 bin genç geliyor…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

18-28 yaş aralığındaki gençlerin…

30-40-50’li yaşta olanlara göre 2-6 kat aralığında daha fazla enerjiye sahip olduklarını…

Bu enerjiyle neler yapabileceklerini…

Bu enerjiye rağmen, en az 6 yıl, 8 milyon gencin “işsiz” sayılmadığını…

3 gün sonra, “İŞSİZ SAYILMAYANLAR” arasına 840 bin gencin daha dahil olacağını…

Tüm bu verilerin Türk ekonomisine neler kaybettirdiğini, kaybettirebileceğini anlatmayacağım…

*          *          *

Son 10 yılda, 23 milyon gencin, 3 saatlik test sınavı ile mesleklerine ilk adımı atmaya çalıştığını…

Bunlardan 7 milyonunun ilk adımı atabildiğini…

İlk adımı atamayanlara, sınav ve üniversite dışında bir çıkış yolu gösterilmediğini...  

Bu nedenle, 10-15 milyon gencin, test sınavına “tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar” girerek, ilk adımı atmaya çalıştığını…

(Üniversiteden her yıl mezun olanların, kazanan sayısının yüzde 28’i olduğunu)

“İşsiz sayılmayan” enerjisi yüksek/dinamik genç sayısını, bu nedenle 2-3’le çarpmamız gerektiğini de anlatmayacağım…

*          *          *

Üniversiteye girmeye zorladığımız ve “işsiz sayılmayan” gençler için gereken yurtları yapmadığımızı…

Bunun daha fazla konut yapılmasına, kiraların yükselmesine zemin hazırladığını; “kaynakların etkin dağılımını” engellediğini; CANLANDIRILDIĞI DÜŞÜNÜLEN EKONOMİNİN ASLINDA ORTA-UZUN VADEDE OLUMSUZ ETKİLENDİĞİNİ de anlatmayacağım…

*          *          *

Türkiye’nin öğrenci başına 8-9 bin TL harcarken, ilk 30’daki ülkelerin ortalama 200 bin TL harcadığını…

Akademisyen eksikliği nedeniyle, dünya standartlarındaki üniversite sayımızın bir elin parmaklarını geçmediğini; “mezun niteliği”nin bunun getirisi olduğunu da anlatmayacağım…

VELHASIL

Özetlemeye çalıştığım uygulama ve sonuçlarının…

Sosyal hayat ve ekonomiye verdiği zararına ilişkin, o kadar fazla “bilimsel veri” ve “somut gerçekleşmeler” var ki…

Anlatmak için binlerce sayfa yetmeyebilir…

Ama…

Görmek isteyen, “olan biteni” 4 paragrafta da görüp, anlayabilir…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Furya Kültürü… 13 Ağustos 2021