AB kimyasallar stratejisi

Filiz KARAOSMANOĞLU
Filiz KARAOSMANOĞLU SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM filiz@itu.edu.tr

Avrupa Birliği (AB), Dünya’nın çevre ve sürdürülebilirlik yönetimi lideri olma temel hedefiyle 2050 yılında karbon nötr ana kara için ilerlerken; kanun, politika, strateji, yönerge yayımlama hususlarında bu yıl coştu. Pandemiye rağmen böylesi güçlü gidişat, bu güzel yerkürede sürdürülebilir üretim-tüketim-hizmetin insan ile doğa sağlığı için mühim etkisinin önceliklenmesi gereğini tartışılamaz biçimde ortaya koyarken, yok saymanın, ertelemenin büyük hata olduğunu da gösteriyor. 10 Mart günü “Küresel Rekabetçi, Yeşil ve Dijital Avrupa” için yeni sanayi stratejisi küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemeye vurgu yaparak açıklandı. “Sürdürülebilirlik için AB Kimyasallar Stratejisi” için tarih 14 Ekim oldu. Avrupa Yeşil Düzen Belgesi uyarınca sıfır kirlilik hedefine doğru ilk adım atılarak, güvenli-sürdürülebilir kimyasallar için inovasyonun artırılması ve AB’nin rekabet gücünün teşvik edilmesiyle insan ve doğa sağlığının tehlikeli kimyasallardan korunması sağlanacak. Kimyasallar stratejisi, yeşil ve dijital değişimi temel alarak en zararlı kimyasalların neden olduğu sağlık ve çevre sorunlarını acil olarak ele alınması gereğini içeriyor.

Kimya yaşamdır. Yaşam kimyadır. Kimyasallar tüketici ürünlerinde refahımız ve konforumuz için hep yanımızdadır. Oyuncaklarda, temizlik ürünlerinde, kişisel bakım ürünlerinde, kozmetiklerde, ilaçlarda, yakıtlarımızda, ambalajlarda hep kimya gizlidir. Tekstil, gıda, otomotiv, sağlık, enerji, iletişim, bina sektörleri kimyasal teknolojinin gücü ile ilerler. Küresel kimyasal tüketiminin 2030 yılında iki katına çıkması öngörülüyor. Kimya endüstrisi üretirken ve ürünleri tüketilirken insan-çevre-iklim dostu olmalıdır. Burada stratejide vurgu yapılan inovasyonun gereği ve denetimin önemi öne çıkmakta. Avrupa Yeşil Düzen Belgesi ile AB Kimyasallar Stratejisi ülkemiz kimya endüstrisinde başta ihracat için mühim. İklim Değişikliği Kanunu ve Emisyon Ticareti Sistemi Yönetmeliği geliyor. AB uyum sürecinde sanayimiz gelişmeleri yakın takipte. Türkiye “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH; 1 Haziran 2007)” AB mevzuatı için başarı öyküsüne sahip. Şimdi güvenli-sürdürülebilir kimyasalları üretme vakti. Düşük karbon-su-atık ayak izli insan dostu kimyasalları üretme vakti. Biyokimyasalları üretme vakti. Kimya endüstrisi yetkin insan gücümüzün ve akademinin ödevi çok.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Kraliçenin Çiçekleri 27 Eylül 2022
Plastiksiz Temmuz 26 Temmuz 2022
İTÜ’müzün arısı 10 Mayıs 2022
Yaratıcı ekonomi 21 Nisan 2022
Bahar gelirken 29 Mart 2022
Biyoekonomi coşarken 21 Aralık 2021