ABD’de yeşil mi, fosil mi kazanacak?

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

Trump Paris Anlaşması’ndan resmen çekildi. Biden ise, enerji sektörünün 2035 yılında karbonsuz enerjiye geçişini sağlayacak bir plandan bahsediyor ve ABD’de yeşil enerji devrimi yapmayı hedefliyor. Önümüzdeki dört yıl, küresel iklim krizi mücadelesinde de belirleyici olacak.

ABD küresel emisyonların yüzde 15’inden sorumlu; dolayısıyla ABD başkanlık seçimlerinin sonucu iklim kriziyle küresel mücadeleyi büyük ölçüde etkileyecek güce sahip.

Bunun nedeni çok açık; Donald Trump hükümeti 2017 yılının haziran ayında anlaşmadan çekilme kararı aldı ve geçtiğimiz sene kasım ayında başvuruda bulundu. Seçimlerden hemen bir gün sonra 4 Kasım'da Paris İklim Anlaşması’ndan resmen çekildi. Böylelikle altına 200 ülkenin imza attığı anlaşmanın dışında kalan tek ülke ABD oldu.

Joe Biden ise, ABD’de “Temiz Enerji Devrimi” gerçekleştireceğini söylüyor. “Gençlerimiz var, inovasyonda lideriz. ABD’yi dünyanın temiz enerji süper gücüne dönüştürebiliriz” diyor Biden.

Bilim insanları Donald Trump’ın yeniden seçilmesinin iklim krizini sonlandırmayı “imkansız” hale getireceğini ifade ediyorlar. New York Columbia Üniversitesi’nden Profesör Michael Gerrard’ın sözleri ile ifade edtmek gerekirse; “Trump çevre koruyucu önlemlerin faydasız masraflardan ibaret olduğuna inanıyor. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği diye bir şey olduğuna, ya da en azından bunun kötü bir şey olduğuna inanmıyor. Sadece iklimle ilgili olanlar değil, çalışma yasaları, iş yeri kuralları dahil her türlü kural kaldırılırsa bunun daha çok istihdam yaratacağına inanıyor.”

Joe Biden’ın iklim planı ise, herkese umut veriyor. Joe Biden, ABD enerji sektörünün 2035 yılında karbonsuz enerjiye geçişini sağlayacak bir iklim krizi planı olduğunu ifade ediyor. Bu planda ülkenin 2050 yılında net karbon satımlarını sıfıra indirmesi öngörülüyor. Biden’ın, elektrikli otomobiller ve trenler ile ulaşım devrimi yapmak gibi iddialı fikirleri de var. Aynı zamanda sürdürülebilir enerji kullanılan 1,5 milyon konut ve konut birimi inşasını da hedefliyor.

Biden'ın 9 maddelik yeşil enerji devrimi

1 - Petrol ve gaz endüstrilerinin neden olduğu çevre kirliliğini sonlandırmak; yeni otomobil satışlarında elektrikli otomobilleri teşvik etmek; ABD’nin doğal hayatını koruyacak yeni düzenlemeleri hayata geçirmek; kamu topraklarında ve sularında petrol ve gaz arama faaliyetlerini sonlandırmak.

2- 2050 yılına kadar ABD'nin net sıfır emisyona ulaşması için gerekli düzenlemeleri hayata geçirmek. En fazla karbon emisyonuna neden olan sektörlerde gerekli önlemleri almak.

3- Tüm dünyayı iklim krizi ile mücadelede harekete geçirmek; bu dönüşüm sürecine liderlik etmek; daha iddialı ulusal planlar hazırlanmasına öncülük etmek ve hepsinden önemlisi Paris Anlaşması’na dahil olmak. Çin gibi ülkelerin “kirleticiler” için kaçış alanı olmasına izin vermemek.

4- Temiz enerji teknolojileri ver inovasyona rekor yatırımlar yapmak. Biden önümüzdeki 10 yıl içinde yeşil enerji teknolojilerine ve inovayonlarına 400 milyar dolar yatırım yapmayı hedefliyor. Bu yatırım, aya insan taşıyan Apollo Programı için yapılan yatırımın bugünkü değeri ile iki katı. Biden’ın bir diğer hedefi ise iklim teknolojilerinin gelişmesine odaklanacak olan ARPA-C adında yeni bir araştırma ajansı kurmak.

5- Ekonomide temiz teknolojilerin kullanımını artırmak. Bu sayede, karbon emisyonlarının ciddi oranda azaltılması hedefleniyor. Biden konutların neden olduğu karbon emisyonlarını 2035 yılına kadar yüzde 50 oranda azaltmayı hedefliyor. Bir diğer hedefi ise tarım sektöründe net sıfır emisyona ulaşan ilk ülke olmak.

6- Çevre adaletini tüm federal kurumlarda öncelik olarak kabul etmek. Bugün iklim krizinin etkilerini tüm dünya hissediyor; fakat fakir toplumlar sağlıktan, ekonomiye hayatlarının her anında küresel krizin etkilerini çok daha yoğun bir şekilde hissediyorlar. Bilimsel araştırmalar hava kirliliğinin COVID-19’la bağlantısı olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Biden, iklim krizinden en fazla etkilenen nüfusa yönelik çözümler üretilmesini hedefliyor.

7- Kirleticilere sorumluluk yüklemek. Biden’ın öncelikli hedeflerinden biri de karbon emisyonuna neden olan, çevreyi kirleten, insan sağlığını tehdit eden tüm kurumlara cezalar getirecek uygulamaları hayata geçirmek.

8- Orta sınıf ve farklı sanayilerdeki işçiler için 10 milyon yeni istihdam yaratmak. Bu istihdam, iklim krizinin etkilerini ortadan kaldırmak için hayata geçirilecek altyapı çalışmalarında yaratılacak.

9- Fosil endüstrisinden olumsuz etkilenen ve hayatlarını riske atan toplumlar ve işçilere destek olmak. Kirletici sektörlerde çalışarak hayatlarını riske atan ABD nüfusunun sağlık ve bakım masrafları ile ilgilenmek; bu sektörlerde yaşanacak iş kayıplarına karşı yeni iş alanlarını hayata geçirecek teşvik mekanizmaları oluşturmak Biden’ın öncelikleri arasında.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar