ADR topu da gümrük sahasında

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) paralel olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik 24.04.2019 revize edilmişti.
Yönetmelik hükümleri gereğince; tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde kullanılacak olan 2015 ve sonrası model araçlar için, ADR Uygunluk Belgesi’ne sahip olma zorunluluğu getirilmişti.
2014 ve öncesi model yılına sahip olan ancak ADR gerekliliklerini karşılamayan araçların eski araç olarak tanımlanmış bulunuyor. Bu araçların ülke sınırları dâhilinde ve ADR'ye taraf olmayan ülkelere yapacakları tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerini sürdürebilmelerine ve yeni kurulan sisteme dâhil edilebilmelerine yönelik olarak ADR gerekliliklerini tam olarak karşılamayan 2014 yılı ve öncesi mo-del yılına sahip araçlar için "Taşıt Uygunluk Belgesi" alma zorunluluğu getirildiği Ticaret Bakanlığı’na bildirilmiş bulunuyor.

Keza; tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçların muayene, test ve belgelendirmeleri (ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi, Taşıt Durum Tespit Belgesi) işlemleri ile tehlikeli madde taşınan am-balaj, tank vb. taşıma ünitelerinin tip onayı ve testlerini yapmak üzere Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) yetkilendirildiği belirtiliyor.

Gümrükler Genel Müdürlüğü de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın belirttiği, “...tehlikeli madde taşıyan araçlar için TSE tarafından e-imzalı olarak düzenlenen ADR/Taşıt Uygunluk Belgelerinin doğruluğunun belge üzerindeki QR kod aracılığı veya https://basvuru.tse.org.tr/uye/ internet adresin-den araç bilgileri girilerek kontrol edilebileceği…” konusunu taşra teşkilatına 10 Eylül’de duyurmuş bulunuyor.

Netice olarak; yük yine gümrük idarelerine biniyor. Her zaman söylediğim ve yazdığım gibi bütün bakanlıkların dış ticaret işlemlerine ilişkin düzenlemeleri gümrük bürokrasisi ile müzakere edilmelidir. Her bakanlığın gümrük idaresine bir yazı göndererek topu gümrük sahasına atması koordinasyonu güçleştiriyor ve gümrük idaresinin işlerini oldukça yoğunlaştırıyor. Son söz: liyakat ve istişareye her zaman ihtiyaç vardır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Mavi Askı 25 Kasım 2021