21 °C
DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

“AmCham Türkiye, ülkemizi global pazarlara taşıyan bir güç”

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Türkiye'de açmış oldukları üretim tesisleri, inovasyon ve mühendislik merkezleri ile uzun vadeli yatırımlar gerçekleştiren 110'u aşkın Amerikan şirketi, Türkiye'ye inandıkları ve güvendikleri için ülkemize yatırım yapmış durumdalar. Tüm bu yatırımlar ülkemize üretim, Ar-Ge, istihdam ve en iyi uygulamaların taşınması konularında katkı sağlıyor” diyor.

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye), Türkiye’de faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinden oluşan bir ticaret birliği ve sivil toplum kuruluşu. Türkiye’de 2004 yılında kurulan dernek, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların geliştirilmesi amacıyla köprü görevi görerek, Türkiye’deki iş ortamının güçlendirilmesi ve uluslararası doğrudan yatırımların teşvik edilmesi yoluyla ekonomik kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyor.

AmCham Türkiye, Türkiye’de toplamda 50 milyar doların üzerinde yatırımı olan ve 100.000’e yakın istihdam yaratan 110'ü aşkın Amerikan şirketini temsil ediyor. AmCham, ABD Ticaret Odası’nın bir iştiraki olarak, Türk ve Amerikan iş dünyası, uluslararası yatırımcılar ve yerel karar alıcılar ile iş birliği içinde, Türkiye’deki iş ortamının daha da geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.

(SOLDAN SAĞA) T.C. Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, AmCham
Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, ABD Büyükelçisi David M.
Satterfield, PepsiCo Global Çeşitlilik ve Dahil Etme (Eski) Başkanı Ümran Beba, AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan Özsoy

AmCham’in, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaretin, yatırımın ve ilişkilerin geliştirilmesi açısından nasıl bir rol üstlendiğini; Türkiye’deki çalışmalarında öncelikli gündem maddelerini; iki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemini; Türkiye'nin ABD'li şirketlere sunduğu temel avantajları Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’na sorduk. Turnaoğlu’nun yorumları şöyle:

ABD yatırımları Türkiye'ye üretim, Ar-Ge, istihdam ve en iyi uygulamaları taşıyor

“Türkiye’de açmış oldukları üretim tesisleri, inovasyon ve mühendislik merkezleri ile uzun vadeli yatırımlar gerçekleştiren 110’u aşkın Amerikan şirketini temsil ediyoruz. Bu şirketler, Türkiye'ye inandıkları ve güvendikleri için ülkemize yatırım yapmış durumdalar. Tüm bu yatırımlar ülkemize üretim, Ar-Ge, istihdam ve en iyi uygulamaların taşınması konularında katkı sağlıyor. AmCham Türkiye, Türkiye’yi global pazarlara taşıyan bir güç olarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. Derneğimiz bu gücünü üç ana kaynaktan alıyor: Yatırım, iş gücü ve ihracata yaptığı katkı: dünya standartlarında yeteneklerin geliştirilmesi ve kurumsal yönetişimin gelişimine katkıda bulunulması; ve yerel iş ortaklarının küresel değer zincirleri ile buluşturulması.”

İki ülke arasında ticaret hacmi artıyor

“ABD ve Türkiye ekonomik olarak ve iş dünyası açısından güçlü bir stratejik ortaklık kurmayı sürdürüyor. Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasına yönelik hedef her iki ülke için de öncelikli alanlarda ticaret fırsatlarını gözden geçirmek için bir motivasyon yarattı. COVID-19 döneminde iki ülkenin artan iletişimi de ayrıca memnuniyet verici. İki ülke ticaret hacmi 2019 yıl sonu itibariyle 21 milyar dolar olarak gerçekleşirken, COVID-19 döneminin de yaşandığı ilk çeyrekte 1,3 milyar dolar artarak (yüzde 14) 6,2 milyar dolara ulaştı. Özellikle kişisel sağlık ekipmanları (PPE) konusunda Türkiye’den ABD’ye ihracat ve Türkiye’deki pandemi hastanelerine çok kısa sürelerde yerleştirilen Amerikan sağlık ekipmanları bu dönemde önemli gelişmelerdi.”

KOBİ'ler Ar-Ge geliştirmeye teşvik ediliyor

“ABD yatırımlarının sanayide sıçrama yaratmış olduğunu ve ekonomimize ivme kazandırdığını gözlemliyoruz. Üyelerimiz, kendi yapmış oldukları yatırımlar vesilesi ile yerel iş ortaklarını küresel değer zincirleri ile buluşturuyor. ABD yatırımlarının bu dönüştürücü etkisi ile, üyelerimizin ekosisteminde yer alan KOBİ’ler bugün dünyaya ürün verebilecek standartlarda Ar-Ge geliştirmeye teşvik ediliyor. Aynı zamanda bu dönüştürücü etki ile tedarikçi olan Türk KOBİ’lere gelir ve istihdam sağlanıyor. COVID-19 sürecinde, küresel tedarik zincirinde belli merkezlere olan bağımlılığın olumsuz etkisi olduğu fark edildi. AmCham Türkiye olarak Türk KOBİ’leri ve Start-up’larının, COVID-19 sonrası dönemde yeniden yapılandırılması öngörülen küresel tedarik zincirine entegrasyonu için farklı projeler üzerinde çalışıyoruz.”

20 üyemiz Türkiye'den 80'e yakın ülkeyi yönetiyor

“Ülkemizde bulunan Amerikan şirketlerinin bir bölümü Türkiye’yi bölgesel bir merkez olarak konumlandırıyor. Yaklaşık 20 üyemiz Türkiye’den 80’e yakın ülkeyi yönetiyor. Türkiye’de bölgesel merkezi bulunan üyelerimiz arasında sağlıktan otomotive, hızlı tüketim mallarından endüstriyel üretime kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteren şirketler bulunuyor. Türk şirketlerinin dinamik yapısı ile Amerikan şirketlerinin uzun yıllara dayalı kurumsallığı ve iş yapış şekilleri bir araya geldiğinde büyük başarı hikâyeleri yazılabilir. ABD ile hem ticaret hem yatırım alanında arzu edilen atılımın gerçekleşmesini ülkemiz yatırımcıları olarak can-ı gönülden destekliyoruz. 2020 yılı içerisinde, Amerikan şirketlerini hem kamuyla hem de birbirleriyle daha fazla buluşturmayı hedefliyoruz.”

AmCham Ödülleri ilham veren şirketlere gidiyor

AmCham geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği “AmCham Ödülleri" ile Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunan, vizyon ve liderlikleri ile ilham veren şirketler ve projeleri kamuoyu ve iş dünyası nezdinde onurlandırmayı ve bu sayede yeni yatırımları teşvik etmeyi amaçlıyor. Tankut Turnaoğlu, ödüller ile ilgili şu bilgileri veriyor:

“'AmCham Ödülleri' kapsamında geçtiğimiz yıl Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırımına katkıda bulunan şirketler ve iş insanlarını, başvuru esasına göre 7 kategoride ödüllendirdik. Bu sene, derneğimizin öncelikleri doğrultusunda, global değer zinciri, çeşitlilik ve kapsayıcılık, dijital transformasyon ve COVID-19 ile mücadele gibi yeni alanları da kapsayacak şekilde kategorilerimizi tekrar tasarladık. Hem Türk hem de Amerikan şirketlerini kapsayan yeni kategorilerimiz ile daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz." Geçtiğimiz yıl AmCham Ödüllerini kazanan şirketler şöyle:

• 2018'de En Büyük Yatırım Kararı açıklayan ABD Şirketi: PepsiCo

• Türkiye'de İstihdama En Çok Katkıda Bulunan ABD Şirketi: Ford Otosan

• Türkiye'den En Fazla Ülkeyi Yöneten ABD Şirketi: Verifone

• Türkiye'ye Katkıda Bulunan ABD Şirketi Projesi: Cisco İnovasyon Merkezi

• Türkiye'den İhracata En Çok Katkıda Bulunan ABD Şirketi: Ford Otosan

• ABD Şirketi ile İş birliği kapsamında Türkiye'den İhracata En Çok Katkıda Bulunan Türk Şirketi: Yeşim Tekstil (Nike ile iş birliği kapsamında)

• ABD-Türkiye İş Diyaloguna En Çok Katkıda Bulunan Kişi Onursal Ödülü: Dow Türkiye ve Orta Asya Eski Başkanı İhsan Necipoğlu

Eğitim, sağlık, dijitalleşme ve siber güvenlik alanlarında iş birlikleri

“Küresel iş dünyası daha önce karşı karşıya kalmadığı ölçekte bir olağanüstü süreçten geçiyor. COVID-19 sürecinde üyelerimizin Türkiye’de yaptığı katkıların nakdi değeri 40 milyon TL’yi aştı. Önümüzdeki dönemde yeni projeler ile bu rakamın daha da artmasını bekliyoruz" bilgilerini veren Turnaoğlu, “Türkiye’nin sağlık alanındaki potansiyeline ulaşabilmesi için Amerikan sermayeli şirketlerin Türkiye’ye istihdam, Ar-Ge ve üretim bakımından sağladığı katkının artırılması ve karşılıklı iş birliğinin güçlendirilmesi önem taşıyor. Temmuz ayında her iki ülke Enerji Bakan Yardımcılarının katılımıyla sanayi ve üretim için olmazsa olmaz olan enerjide yenilenebilir enerji ve LNG konularındaki iş birliği fırsatlarını ele aldık. Bu kapsamda yakın gelecekte eğitim, sağlık, dijitalleşme, siber güvenlik ilk ele alacağımız başlıklar" diyor.

İKİLİ EKONOMİK İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN 5 ÖNCELİK

“AmCham Türkiye olarak, 2020- 2021 döneminde ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ortaya koyduğumuz beş önceliğimiz bulunuyor” diyen AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, bu beş önceliği şöyle sıralıyor:

1- Ülkemizdeki mevcut ABD yatırımları ve ticaretini korumak
2- Yeni ABD yatırımı ve ticareti için aktif destek sağlamak
3- Türkiye’nin bölgesel merkez olmasını desteklemek
4- Birlikte çalıştığımız KOBİ’lerin küresel değer zincirine daha fazla katılımını sağlamak
5- Ülkemizde farklı yeteneklerin ve kurumsal yönetişimin gelişimi konusunda katkı sağlamak

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap