Antrepolara konulan eşya ne zaman tasfiye edilir-yeni durum

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, İthal edilmek amacıyla ülkemize getirilen eşya/ürün/hammaddeler, çeşitli nedenlerle (finansal-pazarlama vs.) vergileri ödenmeksizin antrepolara konulabiliyor. Kuşkusuz bir nevi stoklama olarak adlandırılabilecek bu depolamanın bir maliyeti vardır.

Her ne kadar Gümrük Kanunu’nda göre “Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır. Ancak, gümrük idarelerince gerek görülen hallerde, eşyaya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi için süre belirlenebilir” şeklinde bir hüküm var ise de kadar antrepolara konulacak eşyanın buralarda süresiz kalması düşünülemez ve zaten böyle bir ticaret de olamaz.

Bu arada, Gümrük Yönetmeliği’nde; özellikle beklemek suretiyle bozulabilecek eşya da dahil olmak üzere idarenin eşyanın antrepoda kalabileceği süre konusunda belirleme yapabileceği, belirtilmiş bulunuyor.

Eğer idarece; antrepoda bulunan eşya için bir süre tayin edilmişse bu sürede kaldırılmayan eşyanın tasfiye edilmesi gerekiyor.

Bakanlık eskiden beri diyor ki; 6 ayı aşan süreyle gümrük gözetimi ve denetimi altında genel antrepolarda bulunan ancak sahipleri veya kanuni temsilcileri veya kanuni mirasçıları tarafından işlemleri takip edilmeyen, herhangi bir adli veya idari yargılamaya konu olmayan eşyaya yeni bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması amacıyla 30 günlük süre verildiği yönünde, antreponun işleticisi tarafından sahibine veya kanuni temsilcisine veya kanuni mirasçısına tebligatta bulunulmalıdır.

Gümrük idarelerince tayin edilen 30 günlük süre içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmayan veya sahip, kanuni temsilcisi ya da kanuni mirasçıları tarafından antrepoda kalmaya devam etmesini istedikleri yönünde talepte bulunulmayan eşyanın tasfiye edilmesi gerekiyor.

Bu duruma ilave olarak nisan ayında yayımlanan bir genelge ile yeni bir uygulama getirildi. Şöyle ki; bu tür eşyanın sahibi veya kanuni temsilcisi veya kanuni mirasçısına tebligat yapılamaması durumunda, eşya sahibinin bilinen son adresinin antrepo işleticisi tarafından gümrük idaresine sorulmasını müteakiben gümrük idaresince bildirilecek adrese tebligat yapılması, bu adrese yapılacak tebligattan da 30 gün içinde sonuç alınamaması halinde, eşyanın tasfiye edileceği belirtilmiş bulunuyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar