Asgari ücret bordro parametrelerini nasıl etkiledi?

Resul KURT
Resul KURT İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK info@resulkurt.com

Asgari ücrete yılbaşında yapılan yüzde 50 civarındaki artış sonrasında, çalışanların alım gücünün arttırılması için asgari ücret uzun yıllar sonra yeniden aynı yıl içinde ikinci kez belirlendi. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yaptığı iki toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) iki yüz onbeş lira yetmiş kuruş olarak tespitine, oybirliğiyle,

3) İş bu kararın, 01/07/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmî Gazete’de yayımlanmasına, oybirliğiyle,

Karar verildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 1 Temmuz 2022 tarih ve Sayı: 31883 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 01/07/2022 tarih ve 2022/1 Karar Nolu kararı ile 01.07.2022-31.12.2022 döneminde geçerli olmak üzere günlük asgari ücreti 215,70 TL, aylık asgari ücreti brüt 6.471,00 TL ve AGİ dahil net 5.500,35 TL olarak belirledi. 

2022 Yılında Geçerli SPEK Tutarları

Günlük kazanç alt sınırı

215,70 TL

Aylık kazanç alt sınırı

6.471,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı

1.617,75 TL

Aylık kazanç üst sınırı

48.532,50 TL

 Elbette asgari ücret sadece işçinin cebine giren net rakamı değil, bir çok farklı parametreyi etkilemektedir. Bu kapsamda yeni açıklanan asgari ücrete göre sosyal güvenlik parametreleri aşağıdaki gibidir.

ÖDEME

TUTARI

Asgari ücret (günlük)

215,70 TL

Asgari ücret

6.471,00 TL

SGK günlük prime esas kazanç/ alt sınır

215,70 TL

SGK günlük prime esas kazanç/ üst sınır

1.617,75 TL

SGK aylık prime esas kazanç/ aylık alt sınır

6.471,00 TL

SGK aylık prime esas kazanç/ üst sınır -tavan

48.532,50 TL

SGK cenaze yardımı

 1.250,00 TL

SGK emzirme yardımı

316,00 TL 

SGK sigorta priminden istisna çocuk zammı (yardımı)

129,42 TL

SGK Aile Yardımı İstisnası

647,10 TL

SGK Yemek Yardımı İstisnası (İş Günü)

12,94 TL

SGK Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Özel Sağlık Sigortası Primi Ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları

1.941,3 TL

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
TİM ve İhracatımız 17 Haziran 2022