ASO Başkanı Özdebir: Hedefimiz için işgücünün niteliğini yükseltmeliyiz

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Son dönemde iş gücünün niteliğinin yükseltilmesi ve teknik eğitim konusunda eksikliğin giderilmesi konusunda açıklamalar birbirini izliyor. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü, bütün OSB’lerde eğitim merkezleri açılmasına destek vereceklerini açıkladı. Kendi imkanlarıyla bu konuda önemli adımlar atıp eğitim kurumları açan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “Mesleki eğitim ülkemizin temel sorunlarından biridir. Ülkemizde işsizlik oranları yüksek seyrederken, sanayinin nitelikli işgücü talebi karşılanamamaktadır. Nitelikli iş gücü olmadan küresel ölçekte rekabet edilemez ekonomide verimlilik sağlanamaz, gelir düzeyimiz yükselemez” diyor.

Özdebir, ASO’nun büyük bölümünü 1. OSB’de yürüttüğü eğitim projelerini şöyle sıralıyor.

Erkunt Eğitim Merkezi-SİMEP projesi: 2006 yılında MEB ile ASO arasında imzalanan protokolle Erkunt Eğitim Kampüsü olarak kuruldu. Değişik alanlarda meslek edindirme, meslek geliştirme kursları hayata geçti. Okul Sanayi Eğitim Projesi (OSEP) geliştirildi. 2016 yılında bakanlıkla birlikte bu proje geliştiririldi ve programın adı SIMEP oldu. Ortaokul mezunları bu projede 4 yıl eğitilerek kalfalık belgesi alabiliyor. Fark dersleri vererek lise diploması sahibi olabiliyor. Program 2017-18 itibariyle 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında lise programı şeklini aldı. Bu programla öğrenciler haftada iki gün okul, üç gün işletmede öğrenim görerek teoriyle pratiği birlikte öğrenecekler. Erkunt'ta ayrıca değişik alanlarda meslek edindirme ve geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

ASO Teknik Koleji: OSB'de kurulan meslek liselerine destek sağlanmasıyla 2012 yılında eğitim ve öğretime başladı. ASO Teknik Koleji "Asıl olan eğitim" sloganıyla sanayicilerin ihtiyaç duydukları donanımlı, yüksek ahlaklı mühendis adayları ve teknisyenleri yetiştiriyor. 24 kişilik dersliklerde eğitim gören 500'e yakın öğrencinin yer aldığı okulda 2016'da ilk mezunlar verilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi'yle ortak kurulan ASO Meslek Okulu: Bu okulda 2 yıl süreli 6 dönem eğitim ve öğretim yapılıyor.1 ve 2. sınıfta yaz dönemlerinde haftada 5’er gün, 2. sınıflarda güz ve bahar döneminde haftada 2’şer gün belirlenen işletmelerde beceri eğitimi alınıyor. 200 güne yakın staj süresinde öğrenciler sektörü tanıyıp, becerilerini geliştirip, meslek edinme çalışmaları yaptıkları iş yerlerinde işe girme şansı elde ediyorlar. ASO ile sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda program açan bu okulda 1300 civarında öğrenci eğitim görüyor. Okulda, bir lisans programı bitirmiş ancak iş bulamamş, meslek öğrenmeyi hedefleyen çok sayıda öğrenci bulunuyor. Okul mezunlarının tamamı ASO 1. OSB başta olmak üzere Ankara’da çeşitli sanayi kuruluşlarında istihdam ediliyor.

ASO-SEM: Bu merkez üretim ve hizmet sektörünün bireysel ve kurumsal eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarına “hayat boyu/ sürekli öğrenme” anlayışı amaçlanarak kurulmuştur. Mesleki Yeterlik Kurumu Başkanlığı tarafından belirlenmiş "ulusal meslek standartları ve/veya belge zorunluluğu geliştirilmiş ulusal yeterlilikle" ilgili meslek sınavlarına hazırlık eğitimleri, meslek edindirme ve mesleki geliştirme eğitimleri vermeyi öncelikli amaç olarak belirlemiş bir merkezdir.

ASO 1. OSB Anaokulu:Bölgede kurulan anaokulunda, çağın eğitim anlayışının gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış öğretmenler ile öğrencilerin kişiliğine değer veren, onu geliştirmeyi amaçlayan, yeteneklerini fark edip onları çok yönlü değerlendirebilen bir eğitim anlayışı hayata geçirilmesi için kurulmuştur. Burada aynı zamanda çocuklara üretim ve ticaretle ilgili bilgiler de verilmektedir.

ASO Başkanı Özdebir’in eğitim konusundaki çalışmalarıyla ilgili verdiği bilgilerin, sanayi odalarının ve OSB’lerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Kalifiye eleman sıkıntısı çekilen sanayimizde eğitim çalışmalarının gündeme getirilmesinin çarpan etkisi yapacağına inanıyorum...

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Torba yasada neler yok ki? 30 Haziran 2022
Cezayir 60 yaşında 27 Haziran 2022
Gündemde bir gezinti… 23 Haziran 2022