ASO, mesleki eğitimde geliştirdiği projelerini başarıyla sürdürüyor…

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

Ankara Sanayi Odası (ASO), Meclis Üyesi Mehmet Yalçındere ile sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemen ihtiyacını karşılamaya yönelik ASO’nun yaptığı mesleki eğitim çalışmalarını konuştuk.

Mehmet Yalçındere, (ASO Meclisi’nde 11. Plastik ve Plastik Ürünleri Komitesi Üyesi) plastik sektöründe üretim yapan bir sanayicimiz…

Yapılan çalışmaları, projeleri şu sözlerle anlatıyor;

“Odamız geliştirdiği projelerle mesleki eğitimde önemli adımları kesintisiz atıyor.

Okul Sanayi Eğitim Programı (OSEP) ile sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya çalışan, Odamız Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bu modeli geliştirerek endüstri meslek lisesi diploması veren bir program haline dönüştürdü.

Yeni Programın adı ise SİMEP oldu.

Ankara Sanayi Odası, Milli Eğitim Bakanlığı ve 1. Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle hayata geçirilen Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (SİMEP) kapsamında 9. sınıfı tamamlayan öğrenciler programa kabul ediliyor.

Beceri ve yeteneklerine göre projeye alınan öğrenciler, beceri, iş alışkanlığı ve iş disiplini kazanarak iş hayatına hazırlanıyor.

Temel mesleki eğitim yanında akademik eğitim de alan öğrenciler, eğitimlerinin sonunda başarılı olmaları durumunda hem endüstri meslek lisesi diploması hem de eğitimleri sırasında da asgari ücretin 1/3 ü kadar maaş alıyorlar.

Öğrencilere sosyal gelişimlerine yönelik sosyal etkinlikler düzenleniyor, kişisel gelişimlerine yönelik de seminerler veriliyor.

Mesleki eğitim bağlamında Odamızın yaptığı önemli projelerimizden biride , ASO 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgeleri’nin desteğiyle son teknoloji ile donatılmış ASO Teknik Koleji.

Başkanımız Nurettin Özdebir Mesleki ve teknik eğitimde yeni bir model oluşturan ASO Teknik Kolejini şu sözleriyle tanımlıyor;

“Ülkemizdeki klasik “meslek lisesi” eğitiminin ötesine geçmek, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini yetiştirmek, öğrencilerimizin her alanda donanımlı bireyler olmaları için var gücümüzle çalışıyoruz.

 Geleceği şekillendirecek, Türkiye’nin sanayi kuruluşlarının insan kaynağını karşılayacak öğrencilerimiz için hedeflerimiz, iyi bir akademik öğretim, iyi bir mesleki beceri eğitimi, iyi bir yabancı dil öğretimi ve geliştirilmiş kişiliktir.

 Hedeflerimize ulaşmak için teori ile pratiğin buluştuğu, mesleki becerilerin gerçek üretim ortamlarında gerçekleştiği eğitim-öğretim ortamları oluşturduk.

ASO olarak ülke sanayisine, bilimine, teknolojisine yön verecek çalışkan öğrencilere %100 burslu eğitim imkânı sağlıyoruz.

 Ayrıca öğrencilerimize yurt dışı dil ve staj imkânı sunuyor ve uluslararası mesleki sertifika EUROPASS veriyoruz” diyor.

Üyesi olduğum 11. Plastik ve Plastik Ürünleri Komitesi olarak yaptığımız çalışmalardan söz etmek istiyorum.

ASO Sürekli eğitim merkezi (ASOSEM ) ile sürdürülen kurslar sayesinde elemanların istihdamı, ASO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Model Fabrika sayesinde ise verimliliğin arttırılmakta olduğunu da biliyoruz.

Mesleki Eğitim ile ilgili SİMEP projemizin Ankara’mıza yaygınlaştırılması amacıyla geçmiş çalışma ve deneyimlerimiz yeterlidir.

Ancak yeni çalışma yöntemi ve ekip anlayışı oluşturmamızı gerektirmektedir.

Bu amaçla;

Mesleki Eğitimin Ankara ilimizin plastik sektöründeki odamız üyelerine yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla beş bölgede toplantılarımızı sürdürüyoruz.

Her bölgenin raporu ile birlikte yapacaklarımız için eylem planları yapacağız. Beş bölgedeki toplantılarımız sonunda, oluşturacağımız Ankara raporumuzu da paylaşacağız.

- İlkini 15.02.2022 tarihinde Temelli ve çevresinde bulunan Plastik sektörümüz üyeleri ile ASO 2. ve 3. OSB‘nin katılımcıları ile birlikte gerçekleştirdik.

- İkincisini ise 15.03.2022 tarihinde Sincan ve çevresinde bulunan Plastik sektörümüz üyeleri ile ASO 1. OSB‘nin katılımcıları ile birlikte gerçekleştirdik.

- Üçüncüsünü ise 20.05.2022 tarihinde OSTİM ve çevresinde bulunan Plastik sektörümüz üyeleri, OSTİM OSB‘nin katılımcıları ve derneklerimizin üyeleri ile birlikte gerçekleştirdik” diyor Mehmet Yalçındere.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir’i ve çalışma arkadaşlarını mesleki eğitime verdikleri önem nedeniyle kutlamalıyız.

Ülkemiz sanayisi için çok önemli olan, İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitimle ilgili konuları gelecek haftaki yazımda ele alacağım..

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar