17 °C
Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Atatürk sevgisi tüm toplumda artarken öne çıkarmamız gereken ilkesi

Atatürk sevgisi tüm toplumda son zamanlarda önemli artış gösteriyor. Anıtkabir, Cumhuriyet bayramlarında 10 Kasım'larda milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Toplumda bir dönem ona karşı mesafeli davranan gruplar dahi yeni dönemde törenlere katılıp toplumda Atatürk çoşkusunun artmasına kaktkıda bulunuyorlar. Ben, bu çoşkulu kalabalıkların bugün ülkemizde ve dünyada yaşananları göz önüne alarak onun önemli ilkesi olarak ortaya koyduğu “Yurtta sulh cihanda sulh” sözüne bir yaşam ilkesi olarak en çok ihtiyacımız olduğuna inanıyırum. Onu coşkuyla anan milyonların O’nun bu ilkesini içselleştirerek, “barış”ın inşası için çalışmalarının O’nun en iyi anlaşılması ve anılması olacağına inanıyorum.

Aramızdan ayrılışının 79. yılında O’nu rahmatla anarken bugün de önem taşıyan bazı önerilerini içeren sözlerini sizlere bir kere daha hatırlatmak ve paylaşmak istiyorum:

-Adaletin gücü bağımsız olmayan milletin, devlet halinde varlığı kabul edilemez.

-Türk milletinin karakter ve adaletine en uygun idare Cumhuriyettir.

-İstiklal, istikbal her şey adaletle kaimdir.

-Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.

-Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.

-Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışmak.

-Çalışmak demek boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik her uygar buluşlardan azami derecede istifade etmektir.

-Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.

-Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

-Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer ancak kendinden daha büyük bir amacı elde etmek için başlı başına vastadr.

-Basın milletin müşterek sesidir. Başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür.

-Basın hürriyetinden doğan mahsurları gidermenin vaıstası basın hürriyetidir.

-Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.

-Büyük başarıları değerli annelerin yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.

-Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir

-Siyasi zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa devamlı olamaz az zamanda söner.

-Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.

Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetli anıyorum...

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.