29 °C
Dr. İzel Levi COŞKUN
Dr. İzel Levi COŞKUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MODELİ icoskun@mazarsdenge.com.tr

Atılan her adımda sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik raporumuzu Mazars Denge çalışanlarıyla eş zamanlı olarak diğer paydaşlarımızla da paylaşmaya başladık. Müşterilerimiz, STK’lar, Akademi temsilcileri, rakiplerimiz ve kamu görevlilerinden oluşan paydaşlarımıza raporumuzu hard ve soft kopyalar olarak gönderdik. Mazars Denge’nin vergi sirkülerleri e-maillerinin altındaki imzamıza, paydaşlarımızın raporumuza ulaşabileceği bir link koyduk.

Bu iletişim faaliyetlerini, İstanbul’da ve Ankara’daki ofislerimize yönelik sürdürülebilirlik eğitimleri takip etti. Prof. Dr. Güler Aras tarafından yürütülen eğitimlerde Mazars Denge çalışanları sürdürülebilirlik çalışmalarının işimize ve bakış açımıza neler katacağını ve raporun diğer paydaşlara aktarılırken nelere öncelik verilmesi gerektiğini dinlediler. Bu eğitimleri, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerini gündeme getirmek için bir fırsat olarak kullandık. Çalışanlarımızın daha hızlı benimseyebilmesi için fotoğraf ve video çekimleri düzenledik.

Bir de sürdürülebilirlik raporumuzun tamamını içeren “Sustain” isminde bir applikasyon yaptırdık.

Sonuç:

Raporumuz sayesinde sürdürülebilirliğin attığımız her adımda, yaptığımız her işte ve şirketin tüm süreçlerinde var olduğunu, kuruluşumuzdan bizi bugüne taşıyan değerlerimizin kurumsal sürdürülebilirlik modelimizin merkezinde yer aldığını ve ancak çalışanlarımızın bu değerlere sahip çıkarak onları gelecek kuşaklara aktarabileceğini anlattık. Kısaca raporumuzla Mazars Denge’de çalışan herkesin yaptıkları iş ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki bağı kurmalarına yardımcı olduk.

Öte yandan paydaşlarımız için yarattığımız değer ile ortaya çıkan sosyal ve çevresel etkinin ancak kurumsal bir düzen içinde raporlandığı ve sonuçlarının ölçülebildiği takdirde Mazars Denge’nin sürdürülebilir kalkınma hedefl erine yönelik sorumluluğunu gerçekleştirebileceğini gördük. Tabii bu noktada ilk ve en belirgin çıktımızın farkındalık yaratmak olduğunu söyleyebilirim.

Nihai hedefimiz ise, bu farkındalığı kurumsal bir çerçeve içinde şekillendirerek, tüm paydaşlarımız adına sürdürülebilir değer yaratmak. Yukarıda da belirttiğim gibi her şeyden önce ilk adım şirket içinde sürdürülebilirlik konusunda bir farkındalık yaratmaktı… Bunu raporumuzun yayınlanmasıyla birlikte kısmen de olsa başarabildiğimizi görüyorum. En azından raporumuzun yaptığımız işlerle ilişkilendirilebilir olduğunu çoğu çalışanımız fark etti. Bu adımı;

- Tüm süreçlerimizde uygulama,

- Kısa, orta ve uzun vadeli kurumsal sürdürülebilirlik hedefleri belirleme,

- Doğru ölçüm yapma ve

- Sürdürülebilirlik elçisi rolünü üstlenme adımları takip edecek. Raporumuzu yayınlamadan kısa bir süre önce şirketimizde her Cuma günü farklı departmanların katılımı ile 10-15 kişilik gruplar halinde CEO kahvaltıları düzenlemeye başladık. Bu kahvaltılarda hep şu mesajı veriyorum: “Sürdürülebilirlik konusundaki farkındalık, sadece aramızdaki değil, tüm diğer canlı ve cansız varlıklar arasındaki bağın fark edilmesine dayalı bir aydınlanmadır. Bu aydınlanmanın gelecek kuşaklar adına üzerinize yüklediği çok ciddi bir sorumluluk var. Bu şirkette veya başka herhangi bir yerde, nerede çalışırsanız çalışın, bu sorumluluğun bilincinde olun ve öğrendiklerinizi uygulayın. Her birinizin iş hayatınızda birer sürdürülebilirlik elçisi olmanızı diliyorum.”

İleride şirketimizde bu bağın farkındalığına sahip çalışanlarımızın sayısı ne kadar çok olursa, çevresel ve sosyal etkimiz de pozitif yönde o kadar artacaktır. O zaman da her yıl yayınlayacağımız sürdürülebilirlik raporumuz ve uzun vadede finansal verileri ekleyerek hazırlayacağımız entegre raporumuz gerçek amaçlarına hizmet edecektir.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.