Avrupa ‘pasif ev’e geçiyor, biz metrekarede 150 kw’lık ısı yalıtımında takılıp kaldık

Vahap MUNYAR
Vahap MUNYAR İŞ DÜNYASINDA DİYALOG vahap.munyar@dunya.com

ERYAP Grup CEO’su Emrullah Eruslu, haziran ayında Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanlığı görevine seçildiğinde Türkiye’de yalıtımla ilgili mevcut durumu gözden geçirdi:

- Türkiye’de ısı yalıtımı amacıyla kullanılan ürünlerin toplam tüketimi 2020 yılında 15.2 milyon metreküpü buldu. Isı yalıtımı pazarında yüzde 10.3 büyüme oldu. Su yalıtımı pazarı ise yüzde 13.2 büyüdü, 160.2 milyon metreküplük ürün tüketimi gerçekleşti.

Pazarın parasal büyüklüğüne baktı:

- Isı yalıtımı pazarı 4.5 milyar lira düzeyinde. Su yalıtımı pazarı ise 3.5 milyar lira. Isı yalıtımında uygulama ile birlikte pazar 19 milyar lirayı buluyor. Bu durumda toplam büyüklük 26 milyar liraya ulaşıyor.

Isı yalıtımı malzemesinde kişi başı yıllık tüketimi irdeledi:

- Türkiye’de ısı yalıtımı malzemesi tüketimi geçen yıl kişi başına 0.18 metreküp oldu. AB ülkelerinde bu rakam 0.526 metreküpü buldu. AB ülkelerinde kişi başına tüketim ülkemizin 2.5-3 kat üstünde seyrediyor.

Mevzuat üzerinde durdu:

- Halen 2008 yılında belirlenen enerji limitlerini kullanıyoruz. Biz 12 yıldır yerimizde sayıyoruz. AB, en az yüzde 20 iyileşme sağladı. 2030 için yüzde 32.5’lik yeni hedef belirledi. AB, metrekarede 15 kw enerji tüketimi anlamına gelen “pasif ev”e doğru yol alıyor.

Gelişmiş ülkelerde metrekare/ yıl olarak enerji tüketiminin 30-50 kw düzeyinde olduğunun altını çizdi:

- AB ülkelerinde kamu binaları 2019 yılından itibaren sıfır enerjili üretiliyor. Isıtma ve soğutmada yıllık enerji tüketimi “30-50 kw” olarak saptanıyor. Bizde ise hâlâ birim metrekarede yıllık 120-150 kw’ye uygun yalıtım yapılmasına çalışılıyor.

Verileri gözde geçirirken şöyle düşündü:

- Ülkemizde enerji verimliliği alanında maalesef AB’den çok uzaktayız. Şimdi AB ile aramızdaki farkı kapatacak şekilde büyük ve kararlı adımlar atarak enerji verimliliği hedefl erimize ulaşmanın tam zamanı. Geçenlerde İZODER Başkanı Emrullah Eruslu ve Genel Sekreter Timur Diz ile buluştuk. Sektörü konuştuk.

Eruslu, 2020 yılını değerlendirdi:

- COVID-19 krizi ortamına rağmen sektörümüz 2020 yılını 2019’dan daha başarılı tamamladı.

Pandeminin tüketim üzerindeki etkisine işaret etti:

- İnsanlar önümüzdeki dönemde daha sessiz, enerji tasarrufl u, konforlu, güvenli ve depreme dayanıklı konut arayışında olacak.

Sektörün üretim ve uygulama gücüne dikkat çekti:

- Gelişmiş ülkelerde üretilen her şeyi yüksek kalitede üretiyoruz. Türkiye’nin her yerinde uygulayıcılarımız, satıcılarımız var. Ayrıca bölgesel üreticilerimiz de hizmet veriyor. Yani, geniş bir coğrafyada iklim kuşaklarına uygun üretim kabiliyetine sahibiz.

Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliğinin 2018’de çıktığını anımsattı:

- Bugün eskiye nazaran daha iyi noktadayız. Ancak, alınması gereken çok yolumuz var. Çünkü, ülkemizdeki binaların yüzde 80’inde ısı yalıtımı yok.

Ankara’da 100 metrekarelik bir daire için şu hesabı ortaya koydu:

- Ankara’da kış döneminde 500 liralık masrafı olan bir dairede, ısı yalıtımı metrekarede yıllık 30 kw’lık enerji tüketimine göre yapılırsa, aylık yakıt faturası 100 liranın bile altına iner. Mevcut mevzuata göre yalıtımla da 250 liraya inebilir.

İZODER Başkanı Eruslu’nun ortaya koyduğu veriler, binalarda yalıtımın önemini açıklıkla ortaya koyuyor…

AB, “pasif ev” modeline doğru yol alırken, biz neden işi “ağırdan” alıyoruz?

Yalıtım kalınlığını artırma maliyeti yüzde 20 ama tasarruf ikiye katlanıyor

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarına işaret etti, dünyadan örneklerle konuyu açtı:

● Antalya’da bugün biz binaların cephelerine 3 cm’lik yalıtım malzemesi kullanıyoruz. Atina’da binalarda 7 cm kalınlığındaki yalıtım malzemesi uygulanıyor.

● Madrid’de 12 cm kalınlığında yalıtım levhası kullanılırken, aynı iklim kuşağındaki İstanbul’da yalıtım malzemesi kalınlığı 4-5 cm’de kalıyor.

● Konya ve Kayseri ile Amsterdam ve Brüksel iklim olarak benzeşiyor. Konya ve Kayseri’de yalıtım malzemesi kalınlığı 7 cm uygulanırken, Brüksel’de 14 cm’ye çıkıyor.

Bir konutta ısı yalıtımı uygulamasının maliyetinin metrekare başına 100-120 lira arasında değiştiğini belirtti:

- Örneğin İstanbul’da 5 cm’lik yalıtım malzemesi kullanıldığında metrekare maliyeti 100 lira ise kalınlık 10 cm’ye çıktığında maliyet 120 lira oluyor. 20 liralık ek maliyet, enerji tasarrufunu ikiye katlıyor. Yani, sağlanan tasarruf harcanan paranın geri dönüş süresini kısaltıyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Binaları tasarlarken yalıtımda da ideal olanı tasarlamak gerekiyor. “Şimdi 5 cm’lik malzeme kullanalım, 3-5 yıl sonra 10 cm’lik malzeme uygularız” deme lüksü yok. Çünkü, mevcut malzemenin sökülüp yenisinin uygulanması gerekiyor.

Yılda 9 milyar dolarlık tasarruf potansiyeli var

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, Türkiye’de kullanılan toplam enerjinin yüzde 69’unun ithal edildiğini anımsattı:

- Kendi kaynaklarımızla ürettiğimiz enerjiyi de dahil edersek ülkemizin toplam yıllık enerji maliyeti 60 milyar dolar civarında seyrediyor.

Isı yalıtımının sağladığı enerji verimliliği ile dünyanın ve Türkiye’nin geleceği için stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı:

- Ülkemizdeki binaların enerji verimli hale getirilmesiyle her yıl 9 milyar dolar tasarruf sağlama potansiyelimiz var.

Türkiye’de binalarda tüketilen enerjinin sanayinin önüne geçtiğine işaret etti:

- Konut ve hizmet sektöründen oluşan binalar enerji tüketiminin yüzde 32.6’sını gerçekleştiriyor. Sanayinin enerji tüketiminden aldığı pay yüzde 31.5 düzeyinde bulunuyor.

Ardından ekledi:

- Konutlarda kullanılan enerjinin yüzde 80’lik bölümü ısıtma ve soğutma amacıyla tüketiliyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar