Ayhan Zeytinoğlu: Meslek liselerinde öğrenci sayısı ve eğitim kalitesi artırılmalı

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Kentlerinde iki meslek okuluna sahip olan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mesleki eğitimi karşılaştırmalarla ele alıyor ve “Öğrenci sayısının ve kalitesinin artırılması gerekiyor” değerlendirmesini yapıyor. Mesleki eğitimdeki yapısal reformların sonucunun uzun vadede görülebileceğini belirtiyor.

Yaptıkları araştırmadaki durum tespitinde ülkemizdeki mesleki teknik eğitimin nicelik olarak OECD ortalamasına yakın olduğunu gördüklerini belirtirken, nitelik konusunda, “Ancak Türkiye’deki mesleki alanlara turizm, ticaret, sanat ve din eğitimi dahil edilmektedir “saptamasını yapıyor.

Kocaeli ve İtalya’nın Torino kentinin yüz ölçümü ve nüfuslarının benzer olduğunu ve iki kentin de otomotiv sektöründe öncü olduğunu belirten Zeytinoğlu, bu iki ildeki mesleki eğitimi karşılaştırıyor ve geride kaldıklarını ortaya koyuyor: “Torino’da mesleki eğitimdeki öğrenci dağılımı yüzde 74.4 iken bu oran Kocaeli’nde yüzde 52.2’dir. Sadece mesleki eğitimdeki dağılımda ise Torino’da oran yüzde 44.8 iken Kocaeli’de yüzde 21.2 ile yarı yarıyadır.” Zeytinoğlu alanda yaptıkları araştırmada gördükleri eksikleri de şöyle sıralıyor:

-Meslek liselerinin zayıf algısını geliştirecek çalışmalar yapılmalıdır.

-Meslek liselerinde öğretmenlerin kendilerini geliştiren güncellemeleri yapmadıklarını gördük.

-Ne yazık ki okul stajlarının etkin olmadığını saptadık.

-Okullardaki donanımların sektördeki gelişmelere paralel olmadığını belirledik.

Zeytinoğlu, vardıkları sonucu, “Meslek liselerinde öğrenci sayısı da eğitim kalitesi de yetersiz, artırılması gerekir. Bunun sağlanabilmesi öncelikle meslek liselerinin algısının güçlendirilmesi, tekrar tercih edilir hale getirilmesi gerekir”diye açıklıyor.

Ardından kısa dönemde uygulanabilecek önerilerini sıralıyor:

-Öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine sektör iş birliği kapsamında verilecek hizmet içi eğitim olumlu katkı sağlayacaktır.

-İşletmeler ve okul yönetimleri işbirliği ve odalar ile staj kapsamları daha verimli hale getirilebilir.

-Yönlendirme aşamasında ortaokul öğretmenlerinin bilgi ve bilinci artırılmalıdır.

-Öğrenci kalitesinin ve yetkinliğinin artırılması için okul atölyelerindeki makine, araç, gereç ve ekipmanların günümüz teknolojisine uyarlanması, güncellenmesi çalışmaları yapılmalıdır.

-Ortaokul velilerinin motivasyonu için özel çalışmalar gündeme alınmalıdır.

-Son olarak sanayiciler olarak bizlerin üzerine düşen görevlerde olduğunu düşünüyorum. Meslek lisesi mezunlarına ücretsel olarak pozitif ayrımcılık yapmamız gerekiyor.

OSB’lerdeki meslek liselerine yetersiz olan devlet katkısının artırılmasının da teşvik edici olacağı da Zeytinoğlu tarafından altı çizilen konu. Görüldüğü gibi Zeytinoğlu, konuyu değerlendirirken üzerinde çalışılmış, araştırılmış sonuçları ortaya koyuyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Torba yasada neler yok ki? 30 Haziran 2022
Cezayir 60 yaşında 27 Haziran 2022
Gündemde bir gezinti… 23 Haziran 2022