30 °C
Rüknettin KUMKALE
Rüknettin KUMKALE rkumkale.ymm@gmail.com

Ayrılan yönetim kurulu üyesinin ayrılma kararının TSG'de yayımlanmamasının sonucu

Ayrılan yönetim kurulu üyesinin ayrılma kararının Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmamasının sonucu

Yargıtay 19. Ceza Dairesinin 20.12.2019 (Bugün) tarih ve 30984 sayılı Resmi Gazetede 03.12.2019 tarih ve Esas : 2019/33988, Karar : 2019/14958 sayılı Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Daireleri arasındaki karar uyuşmazlığının giderilmesine dair kararı yayımlanmıştır.

Söz konusu kararda özetle; Anonim şirket adına düzenlenen çekin karşılığını bankada bulundurmakla görevli yönetim kurulu üyesinin kanunda öngörülen sebeplerle ve usulüne uygun şekilde bu üyeliği sona ermesine ve bu husus yönetim kurulu tarafından tescil ve ilan edilmemesine rağmen, ayrıldığı anonim şirket yararına olmak üzere piyasada kendisi, ayrıldığı anonim şirketle bağlantısı olduğu tespit edilen üçüncü kişiler veya ayrıldığı anonim şirket adına, çek düzenlemeye, bu kişiler adına düzenlenen çeki bir şekilde ele geçirerek şirketin alacaklılarına şirket menfaatine teslim etmeye veya anonim şirket adına halen yönetici gibi davranarak bu çeklerle anonim şirket yararına mal veya hizmet alımına devam etmesi halinde; adı geçen yöneticinin borçlu anonim şirketle fiili bağlantısının sona ermediği kabul edilerek, çekin karşılığını bankada bulundurmakla yükümlü olacak diğer anonim şirket yöneticileriyle birlikte cezai sorumluğunun devam etmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Sayın okuyucu, yukarıya kısa bir özetini aldığımız, Yargıtay 19. Ceza Dairesinin 20.12.2019 (Bugün) tarih ve 30984 sayılı Resmi Gazetede 03.12.2019 tarih ve Esas : 2019/33988, Karar : 2019/14958 sayılı kararı uzun bir karardır. Kararın tamamında olay ile ilgili teknik açıklamalar getirilmektedir. Yazılan hüküm uzun ve inceleyiciler için çok yararlı hususlar içermektedir. Bu sebeple zadece kısa bir özet ile yetinilmiştir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap