22 °C
Uğur CİVELEK
Uğur CİVELEK ARKA PLAN dunyaweb@dunya.com

Aza tamah etmeyen fazlasını hiç bulamayabilir!

Kıdem tazminatı konusunda basına yansıyan tartışmalara bakarak, ne olup bittiğini gerçekçi bir şekilde anlamak pek mümkün olamıyor. Yükseltilen gerginlikler eksenindeki taraftarlık kutuplaşması ise, belirsizlikleri ve kırılganlığı artırmaya devam ediyor. Gelişmeler, yaşanmışlıklardan ders alınamadığı ve kısır hesaplar nedeniyle gerçekçiliğin sistemli bir şekilde reddedildiğini düşündürüyor!

İçinde bulunduğumuz küresel ve ulusal koşullar, hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı bir döneme işaret ediyor ve önceliklerde radikal değişimi zorunlu kılacak gibi görünüyor. Bu durumu görmezden gelerek sorunların ağırlaşması pahasına günü kurtarmayı zorlamanın bedeli, katlanılabilir türden olamayacak ve bekamızı karartacak türden çöküşü hızlandırmaktan başka bir işe yaramayacak!

1980 yılından bu yana ekonomimizde yaşanan dışarıdan dayatılmış küreselleşmeci dönüşüm, bugünün koşulları üzerinde belirleyici oldu. Eski ile yeni arasındaki en büyük fark, kaynak tahsisinin belirlenmesi konusunda oldu ve güç kamu yönetiminden piyasalar aracılığı ile sermayeyi yönlendirenlere geçti. Süreç boyunca önce kamunun, daha sonra özel kesim ve bireylerin borçluluğu hesapsızca arttı. Bir anlamda geleceğimizi ipotek ederek kalkınmaya çalıştık, fakat olmadı sorunlarımıza yenilerini ekledik ve geleceğimiz üzerinde belirleyici olabilme şansımız tüketmek konusunda çok çalışmak zorunda bırakıldık!

İstikrarlı bir şekilde üretim aleyhine ve rant yaratımı lehine öncelikleri değiştirdik; sorunları ve sonrasını düşünmeden, aza tamah etmeden ve adalet gözetmeden maddi güç peşinde koşturulduk. Kendi gerçeklerimizden koptuk, iyimser masallar ile insanlarımızı aldatarak günü kurtarmaya ve statükoyu korumaya abone olduk. Kısa vadeli aç gözlülüğün yaygınlaşması nedeniyle köklerimizden koptuk, sus payını aldıkça aldatıldığımızı görmezden gelerek geleceğimize ihanet için yarıştırıldık!

Sorunlar ağırlaştıkça korkular büyüdü ve çaresizlik derinleşti; günü kurtarmamıza yardım eden kötü niyetliler dost sanıldı. Geri dönüşü olmayan yolda kendi insanlarımızı aldatarak, olduğumuzdan farklı görünmeye çalıştık; fakat artık yolun sonuna geldik.

Kıdem tazminatı konusundaki tartışmalar ve yaratılan gerginlikler, anlatmaya çalıştığımız bu sürecin son halkasıdır. Ekonomi yönetimi, yabancı kaynak yokluğuna rağmen piyasaları istediği yönde yönlendirebilmenin ve herkesi aldatabilmenin yollarını arıyor. Küresel kriz sonrasına tesadüf eden bireysel emeklilik destekleri ve 2016 yılındaki kalkışma sonrasında zorunlu hale getirme çalışmalarının neden yeterli olmadığını anlamak istemeyenler ülkemiz adına doğru kararları alamaz!

Sermaye piyasasına net giriş yapacak kaynak hacmi artar ise spekülatif cazibe yaratılabileceğini ve yerleşiklerin bu alana olan ilgisinin artacağını varsayanlar, kısa vadeli hesap yapmaktan arınmayı beceremediği için çok yanılıyor! Sermaye piyasası balonlaşır ise, yerli tasarruflar oraya akmaz, güven bunalımı kendiliğinden buharlaşarak kaybolmaz ve gelir dağılımı düzelmez. Yapay zorlamalar ile ağırlaşmış sorunlar, ciddi bedeller ödemeden çözülemez.

Kıdem tazminatı üzerinden hayal kurup, yazılacak yeni masallar ile herkesi aldatabileceğini varsayanlar yanılıyor! İşçi ve işvereni birbirine düşürerek amaca ulaşmaya çalışmak ise binilen dalları kesmekten başka bir şey olamaz! Ülkemizin üretim yapısı çok sorunludur ve acilen üzerindeki yükler hafifletilmeli ve desteklenmelidir. Bu konu öncelikli olmalı ve rant hesapları sonlanmalıdır. Bu süreçte en olmayacak yaklaşım ise işçiler ile işverenler arasında gerginlik yaratmaya çalışmaktır. Sermaye piyasasına düzenli kaynak akışını artırayım ve iç tasarrufların döviz gitmesini önleyeyim derken tam aksi yöndeki eğilimleri güçlendirirsiniz!

Herkes neyi niye yaptığınızı biliyor! Kalıcı olamayacağı bilinen yapay piyasa zorlamaları ile sorunlar çözülemez ve güven bunalımı aşılamaz. Kendi gerçeklerimizle barışmak ve piyasaları olduğumuzdan farklı görünmek için kullanarak insanlarımızı aldatmaya çalışmaktan vazgeçmek, ülkemizin bekası açısından hayati önem taşır hale geldi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap