28 °C
Didem ERYAR ÜNLÜ
Didem ERYAR ÜNLÜ İŞ KADINI didem.eryar@dunya.com

Belirsizliği yönetebilmek hiç bu kadar önemli olmadı

Sanofi Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Senem Korol, “21. yüzyıl yöneticilerinin, tarihte görülen en hızlı, en karmaşık ve en zorlu değişimleri yönetebilecek esneklik ve yetenekte, baskı altında hızlı ve doğru kararlar alabilen, sonuç odaklı ve çok boyutlu düşünce yapısına sahip, sürekli yeni liderler yetiştiren yöneticiler olabilmesi gerekiyor” diyor.

Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Dijitalleşme, Endüstri 4.0 gibi dönüşümler, insanın rolünü yeniden tanımlıyor. Bir yandan kalitesiz insan gücü yerini robotlara bırakırken, diğer yandan kaliteli insan gücüne yönelik ihtiyaç her zamandan daha hızlı artıyor. Beyin gücü değer kazanıyor.

100’ü aşkın ülkede 100 binin üzerindeki çalışan sayısı ile ilaç sektöründe faaliyet gösteren Sanofi, çalışan memnuniyetini ön planda tutan ve başarılı insan kaynakları uygulamaları ile çalışanlarının sürekli gelişimini hedefleyen bir şirket.

Sanofi, bu uygulamalarının bir sonucu olarak Top Employers Institute tarafından verilen 2019 yılının “En İyi İşveren” sertifikasını hem globalde hem de Türkiye’de kazandı.

Sanofi Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Senem Korol, “Bu başarımızın temelinde çalışanlarımızla birlikte, çalışanlarımız için geliştirdiğimiz insan kaynakları uygulamalarımıza Sanofi ruhunu yansıtmak olduğuna inanıyoruz. Hayata olduğu kadar çalışanlarına da güç katmayı hedefleyen bir şirketiz. İnsan Kaynakları ekibimiz İstanbul’daki merkez ofisimiz ve Lüleburgaz’daki üretim tesisimiz olmak üzere iki ofiste çalışmalarını yürütüyor. Böylece Tuzla Dağıtım Merkezi’mizden saha çalışanlarımıza, merkez ofisimizden Lüleburgaz’daki üretim tesisimize kadar sayısı bin 800’ü aşkın tüm çalışanlarımıza dokunabiliyor ve kariyer yolculuklarında onları sürekli destekleyebiliyoruz" diyor.

Korol, Sanofi’nin, Top Employers Institute tarafından 600 farklı İnsan Kaynakları ve Çalışan Gelişimi uygulamaları kapsamında değerlendirildiğini söylüyor. Yetenek stratejisi, iş gücü planlama, yetenek kazanımı, oryantasyon programları eğitim ve gelişim programları, performans yönetimi, liderlik gelişimi, kariyer yönetimi, kurum kültürü, ücret ve yan haklar bu kriterlerden bazıları.

“Yeni nesil çalışma dinamikleri esnek çalışma saatlerinden ofis tasarımlarına dek pek çok alanda değişim yaratıyor. Teknoloji ile birlikte hızla dönüşen günümüz dünyasına uygun çalışma sistemlerini hayata geçirmeye odaklanmak önem taşıyor. Örneğin; yapay zeka temelli teknolojilerle birlikte hem çalışanların teknoloji okur-yazarlığı konusunda gelişimlerini desteklemek hem de bu süreçlerin doğru ve akıcı bir şekilde hayata geçmesini sağlamak İK ekiplerinin kritik görevlerinden biri. Çeşitliliğin sağlandığı, farklılıkların bir değer olarak görüldüğü, iş ve yaşam dengesinin sağlıklı bir şekilde kurulduğu ve gelişimin sürdürülebilir kılındığı iş ortamları yaratmak çoğu şirketin ana gündemini oluşturuyor” yorumlarını yapan Sanofi Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Senem Korol, önümüzdeki dönemde şirketlerin insan kaynakları yönetiminde yaşayacakları değişiklikleri şöyle anlatıyor:

• Yeni liderler yetiştiren yöneticiler olmalı

“Yeni iş dünyası, dijital, yenilikçi ve hızlı adaptasyon gerektiren bir çehre kazanıyor. Dijitalleşen dünyada değişimin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Bu değişim beraberinde belirsizliği de getiriyor. Belki de belirsizliğe toleranslı olabilmek ve onu yönetebilmek hiç bu kadar önemli olmadı. O nedenle 21. yüzyıl yöneticileri, tarihte görülen en hızlı, en karmaşık ve en zorlu değişimleri yönetebilecek esneklik ve yetenekte, baskı altında hızlı ve doğru kararlar alabilen, sonuç odaklı ve çok boyutlu düşünce yapısına sahip kişiler olmak durumunda. Aynı zamanda yönettikleri kurumların tüm süreçlerine ortak hedefleri, ekipler arası iş birliğini yerleştiren, güçlü iletişim kurabilen ve sürekli yeni liderler yetiştiren yöneticiler olabilmesi gerekiyor.”

•Dikey değil, yatay iletişim ve çalışma modelleri

“Yeni neslin iş yapış modellerini sorgulamasının, süreçlerimizi mükemmelleştirmede ve yeni çağa uygun modeller geliştirmede çok büyük bir değer taşıdığının farkındayız. Dolayısıyla bir yandan tüm çalışanlarımızın fikirlerinin değer gördüğü, dikey yerine yatay iletişim ve çalışma modellerinin sunulduğu, herkesin birbirinden öğrenmeye açık olduğu bir çalışma ortamı yaratmaya odaklanıyoruz. Sürekli gelişim için kariyerlerinin her aşamasında çalışanlarımızı destekliyoruz. Şirketimizin DNA’sında yer alan sürdürülebilirlik, etik değerler ve çeşitlilik kültürü ile yeni nesil esnek çalışma olanaklarımız da en beğenilen şirketler arasında yer almamızı sağlıyor.”

• Üst düzey yönetici kadın oranı yüzde 57

“Dünya genelindeki 145 farklı milliyetten paydaşlarıyla faaliyetlerini sürdüren bir şirket olarak din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin, çeşitliliği kucaklayarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Bu doğrultuda işe alım prosedürümüz, bir pozisyon için yetenek ve yeterliliklerin gözetilerek en uygun adayın seçilmesini sağlamak amacıyla Eşit İstihdam Fırsatı ilkelerini içeriyor. İşe alım sonrasındaki süreçlerimizde de tüm yöneticilerimiz herhangi bir çalışanın cinsiyet, yaş, cinsel eğilim, engellilik, din, medeni hâl, ırk ve ailevi konularda ayrımcılığa maruz kalmamasını sağlamakla yükümlü. Kadın-erkek eşitliğini sağlamak da bu kapsamda önem verdiğimiz konulardan biri. 2019 yılı verilerimize göre kadın çalışan oranımız yüzde 30, üst düzey yönetici kadın oranımız ise yüzde 57. Ortalama olarak her 3 çalışanımızdan ve her 2 yöneticimizden 1’inin kadın olduğu şirketimizde bu oranı artırmak için çalışmalarımıza hız katıyoruz.”

Ödül getiren uygulamalar

Senem Korol, Sanofi’nin hem globalde hem de Türkiye’de “En İyi İşveren” sertifikasını almasını sağlayan uygulamaları şöyle anlatıyor: “Şirketimizin global ve lokal markalaşmış gelişim programları mevcut. Yetenek yönetimi ve Liderlik Gelişim Süreci alanlarında pek çok başarı hikayesi yaratan program yürütüyoruz. Her türlü yönetsel becerilerini geliştirmeyi hedefleyerek yönetim koçluğu ve Sanofi yetkinlik gelişimine odaklanan eğitim programları ile çalışanlarımızı destekliyoruz. Ayrıca çalışanlarımıza lokal ve uluslararası, aynı zamanda yatay ve dikey kariyer fırsatları sunuyoruz. Sağlık alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak, sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak da önceliğimiz. İş ve özel yaşam dengesine önem veriyoruz ve bu doğrultuda esnek çalışma saatleri ve ayda iki gün uzaktan çalışma imkânı sunuyoruz. Dijitalleşmeyi, İK uygulamalarımızı destekleyen ve güçlendiren bir araç olarak kullanıyoruz. İşe alım, performans, yetenek yönetimi gibi temel insan kaynakları süreçlerini dijital platformlar üzerinden yönetiyoruz. Bunun yanı sıra, çalışanlarımızı e-öğrenme platformumuzu kullanmaya ve bazı eğitimleri online olarak almaya teşvik ediyoruz.”

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap