Beş yılı dolduran antrepo işleticileri dikkat

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, 21 Ekim tarihli Resmi Gazete’de, bir ‘Lojistik Koordinasyon Kurulu ve İcra Kurulu’ kurulması kararlaştırılmış bulunuyor. Bu yapılanma içinde işin gerçek sahipleri olan lojistikçilerin ve antrepo işletmecilerinin yeterince temsil edilmediğini belirterek yazıma başlayayım.

Şirketlerin antrepo açmalarının bir plan dahilinde yapılması bakımından, yatırım yapılmadan önce yatırım izni alınması gerekiyor. Bilahare gümrük mevzuatında belirtilen şartların tamamlanması beklenir. Açma ve işletme izni her şey tamamlanınca veriliyor.

Yatırım iznine tabi antrepolar için, genel antrepo açma ve işletme izinleri, açma ve işletme izin belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl geçerli olacak şekilde veriliyor.

Süre sonunda faaliyetine devam etmek isteyen antrepo işleticileri açma ve işletme iznine ilişkin yürürlükte olan mevzuata uygun şartların sağlandığını gösteren belgeleri bağlı oldukları gümrük müdürlüğüne ibraz etmesi gerekiyor.

Açma ve işletme izninin geçerlilik süresinin uzatılmasının talep edilmesi gerekiyor. Ancak; iznin sona erdiği tarihten en erken dört ay, en geç bir ay önce bu talep yapılabiliyor. Bir aydan sonra yapılan başvurularda gecikme süresi kadar antrepoya eşya girişi durduruluyor. Talep Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün görüşü ile birlikte Bakanlığa aktarılarak nihai değerlendirme bakanlıkça yapılıyor.

Talebin uygun bulunması halinde izin belgesinin geçerlilik süresi beş yıl uzatılıyor. Süre sonunda yürürlükte olan mevzuata uygun şartları yerine getirmeyen genel antrepoların açma ve işletme izinleri iptal ediliyor.

Yüzlerce antreponun işleticileri bu durumların farkında olmaları gerekir. Faaliyetine devam etmek isteyen yatırım iznine tabi antrepo işleticilerinin açma ve işletme ruhsatlarındaki tarihlere dikkat etmeleri kendi menfaatleri icabıdır. Bu yazıyı okuyan lojistikçilere hemen bu belgeyi incelemelerini tavsiye ediyorum.

Bu arada, antrepo açıp işletebilmek için gerekli olan belgelerin toparlanıp YGM ye verilmesi ve onun da rapora bağlaması yasal bir zorunluk olması dikkate alındığında, beş yılın sonunda süre uzatım taleplerinin değerlendirmesinin de YGM tarafından yapılması uygun olmaz mı?

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar