Bin 485 kurum 39,2 trilyon doları fosilden çekiyor

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

Paris İklim Zirvesi’nin düzenlendiği Aralık 2015 tarihinde, toplam 3.4 trilyon dolarlık varlığa sahip 500’den fazla fon, bundan sonra fosil yakıt şirketlerine yatırım yapmayacaklarını ve var olan yatırımlarını durduracaklarına dair taahhüt verdiler.                   

Bill Gates’in de aralarında bulunduğu birçok yatırımcı milyarlarca dolarlık bir koalisyon kurduklarını ve kaynaklarını temiz enerji konusundaki teknolojik gelişmelere ayıracaklarını açıkladılar. Paris’te yapılan bu açıklamalar, fosil yakıt çağının bittiğine ve yenilenebilir enerjiye dönüşümün kaçınılmaz olduğuna dair net bir sinyaldi. 350.org ve Divest-Invest ağı tarafından başlatılan “fonları fosil yakıtlardan geri çekme küresel hareketi”, kampanyanın başladığı Eylül 2015’ten bu yana katlanarak büyüdü.           

Divest-Invest ağı BM İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) arifesinde yeni bir rapor yayımladı.           

Invest / Divest (Yatırım/Elden Çıkarma) Raporu, bu hareketin boyutunun nasıl bir piyasa ve siyasi güç haline geldiğini ve Wall Street firmalarının bile bu hareketin temel finansal argümanlarını nasıl desteklediğini ayrıntılarıyla ortaya koyuyor.

Rapora göre, bugün, yönetimlerindeki 39,2 trilyon dolarlık varlığı temsil eden, en az bir fosil yakıt türünün elden çıkarılmasına kamuoyu önünde taahhütte bulunmuş bin 485 kurum var. Bu, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in birlikte fosil yakıtlardan vazgeçmeyi seçmiş olmasına denk geliyor. Aynı zamanda, yeni taahhütler de açıklanmaya devam ediyor; yönetimi altında 4,2 milyar dolardan fazla birleşik varlığa sahip 72 inanç kuruluşu, fosil yakıt varlıklarını elden çıkaracağını açıklamış durumda.                   

Fosile yatırım etik ve finansal açıdan kabul edilemez hale geldi Uzmanlara göre rapor, Ford Vakfı, Harvard Üniversitesi ve La Banque Postale gibi düşünce ve finans liderlerinin yakın tarihli taahhütlerine dayanırken, fosil yakıtı elden çıkarma hareketinin kayda değer bir ivmeye sahip olduğunu ve bir eşik noktasına ulaştığını gösteriyor. Fosil yakıtlara yatırım yapmaya devam etmenin etik ve finansal olarak kabul edilemez hale geldiğine dair genel bir kabul olduğunun da altı çiziliyor. Harekete dahil olan kuruluşlar, Glasgow'daki BM iklim zirvesi (COP26) arifesinde dünya çapındaki yatırımcılar için yeni bir eylem çağrısı yapacak. Bu taleplerin, iklim çözümlerine ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımları ölçeklendirmek için yeni bir baskının yanı sıra, işçiler ve topluluklar için adil bir geçişi içermesi bekleniyor.

Bin 485 kuruluştan 3 talep

  1. Tüm kurumsal yatırımcılar, kömür, petrol ve gaz şirketlerindeki varlıklarını elden çıkarmak ve bunların finansmanını tamamen durdurmak için derhal kamuoyu önünde taahhütte bulunmalıdır. Kısmen bunu gerçekleştiren kurumlar artık tüm varlıklarını tüm fosil yakıtlardan çıkarmak zorundadır. Bu taahhütle bağlantılı olarak, tüm kurumlar politikalarını, düzenleyici pozisyonlarını ve siyasi harcamalarını bu taahhütle uyumlu hale getirmelidir.
  2. Tüm kurumsal yatırımcılar, varlıklarının en az yüzde 5'ini iklim çözümlerine yatırmalı, 2030 yılına kadar bunu yüzde 10'a çıkarmak için derhal harekete geçmelidir. Bu varlıklar, yenilenebilir enerji sistemlerine yapılan yatırımları, evrensel enerji erişimi ve toplumlar ve işçiler için adil bir geçişi de dahil etmelidir. Ayrıca, yatırımcılar bu şirketleri insan haklarına ve çevre standartlarına saygı göstermekten sorumlu tutmalıdır.
  3. Tüm kurumsal yatırımcılar, 2050 yılına kadar net sıfır emisyonuna ulaşmak için, Net Sıfır planlarını benimsemelidir. Hem fosil yakıtlara yapılan yatırımları sonlandıran, hem de portföylerindeki diğer tüm varlıkların, bilimin talepleriyle tutarlı olarak, 2030 yılına kadar mutlak emisyonları yarıya indiren ve küresel ısınmayı 1.5 derece ile sınırlandıran geçiş planları sunmalıdır.
Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar