Bir önemli toplantı

Bumin DOĞRUSÖZ
Bumin DOĞRUSÖZ HUKUKA GÖRE bumin.dogrusoz@dunya.com

7326 sayılı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Kanunu’ndan yaralanma süresi, uzatılmadığı takdirde bu ay sonunda sona eriyor. Resmi açıklama yapılmadığı veya kamuda istatistiki bilgilerle kamunun aydınlatılması geleneğinin olmaması sebebiyle, kaç kişi yararlandı, ne kadarlık borç yapılandırıldı veya incelenmeme hakkını kaç kişi satın aldı, kaç bilanço düzeltildi yahut ne kadarlık taşınmaz yeniden değerlemeye tabi tutuldu, bilmiyorum.

Ancak gelen sorulara bakıldığında pek çok mükellefte duraksamalar olduğu, ödeyememe endişesinin taşındığı veya nasıl olsa süre uzatılır inancının bulunduğu görülmekte. Zaten her işimizi son günlere bırakma şeklindeki toplumsal alışkanlığımız burada da kendini gösteriyor.

Bu konudaki duraksamaları gidermek amacıyla VEHAK (Vergi Hakları Kürsüsü) olarak bir toplantı düzenledik. Toplantıdan önce VEHAK’ı tanıtayım. Sanal ortamda ben ve üç akademisyen meslekdaşım (Prof. Dr. Gülsen Güneş, Prof. Dr. Esra Ekmekçi, Prof. Dr. Ateş Oktar) tarafından kurulan (web sayfası oluşuyor) VEHAK, hem devletin vergilendirme hakkını hem de devletin bu hakkı karşısında mükellef haklarını konu alıp, bu çatışan menfaatlere dayalı karşılıklı hakların hukuk temelinde dengelenmesini sağlayıcı tedbirleri ve hukuk araçlarını masaya yatırmak ve geliştirmek ve bu konudaki çağdaş gelişmeleri araştırarak hukuk sistemimize kazandırılmasına katkıda bulunmak amaçlarına güden bir oluşum. Konu sadece mevzuat meselesi değil, konunun bir de uygulama boyutu var. Bu amaçla da bir dizi güncel gelişmeleri ve uygulamayı konu alan toplantı planlandı.

Söz konusu toplantıların ilki, VEHAK ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile düzenlendi ve 19 Ağustos Perşembe akşamı saat 20 ila 22.30 arası yapılacak. Kimse işinden kalmadan toplantıyı izleyebilsin diye bu saat seçildi. Toplantının konusu, “Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Kanunu: Sorunlar, Çözüm Önerileri”. Tebliğlerin özellikle uygulama sorunlarına yönelik olması ve ağırlığın soru-cevap bölümüne verilmesi planlandı.

İlk tebliğ, mali kamuoyunun kitaplarından da tanıdığı PwC Vergi Müdürü YMM Ahmet Kavak tarafından sunulacak. Konusu, “Matrah ve Vergi Artırımının Sağladığı Koruma Kalkanı”. Kavak bu tebliğinde matrah ve vergi artırımının, mükellefi nereye kadar koruduğunu, sınırlarını, matrah ve vergi artırımı yapan bir mükellefin defter ve belgelerinin ibrazının istenip istenemeyeceğini, incelemeye alınıp alınamayacağını, belge suçlarının kalkana etkisini ele alacak.

İkinci tebliğ ise Çankaya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Bilici tarafından sunulacak. Vergi ve kamu maliyesi alanında pek çok kıymetli eseri bulunan Bilici’nin konusu, “Gayrimenkullerin ve Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi”. Tebliğde konuya ilişkin sorunlar, getirdiği vergi yükü, önceki uygulamadan farkı ve başarı şansı değerlendirilecek.

Üçüncü tebliği ben sunuyorum. Konum, “İhtilaflı Borçlar, Davadan Feragat ve Sonuçları ile İçtihat Oluşumuna etkisi”. Biraz ipucu vereyim, vergilendirme işlemlerinin yargı denetimden kaçırılmasına ve vergi hukukuna olumsuz etkisine ağırlık vereceğim. Tabii olması gerekeni de aktararak.

Dördüncü tebliğ ise eserleri ile vergi hukukuna katkısı yadsınamayan Ankara YMM Odasının Değerli Başkanı Sakıp Şeker tarafından sunulacak. Hem uygulamanın hemde uygulamacıların başında olan Şeker’in tebliğ konusu “Kasa ve Ortaklar Cari Hesaplarının Düzeltilmesi”. Tebliğ, hem konuyu ortaya koyuyor hem de uygulamada karşılaşılan sorunları içeriyor.

Son konuşmacı ise EY İstanbul Ofisi vergi bölümünde ortak sıfatı ile görev yapan ve özellikle uluslararası vergi toplantılarının aranan konuşmacısı YMM Abdülkadir Kahraman. Kahraman’ın tebliğ konusu “envanter düzeltmesi”. Şirkette mevcut olanlar veya olmayanlar ile bunlarla hiç ilgisi olmayan kayıtların nasıl düzgün hale getirilebileceğini ve maliyetini açıklayacak.

Toplantının son bir saati ise soru-cevap bölümüne ayrıldı.

Toplantıya katılım serbest. VEHAK’ın bir ticari kuruluş olmaması ve sadece akademik sevda ile kurulmuş olması sebebiyle de her hangi bir ücret veya kayıt söz konusu değil. Toplantı zoom üzerinden yapılacak. Zoom ID 992 6150 7512. Bana söylendiği kadarı ile katılım için özel bir şifre yok. Daha ayrıntılı bilgi isteyenler begumdilemre@cankaya.edu.tr adresine yazabilirler.

Tüm okurları bekliyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar