21 °C
Bilgütay YAŞAR
Bilgütay YAŞAR VERGİ PORTALI

Bir yıl içinde birden fazla işverenden ücret aldıysanız bu yazıyı okumanızı öneririm

Bu yazı bir yıl içinde birden fazla işverenden ücret alan çalışanların vergilendirilmesiyle ilgili. Yazmamın nedeni ise son günlerde vergi idaresinin bu konuda yoğun bir denetime başlamış olması. Cezalı bir duruma düşmemek için bu bilgilendirme yazısını okumanızı öneririm.
Bizim Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de tek işverenden ücret alanların vergilendirilmesi vergi kesintisi (stopaj) yoluyla oluyor ve tutarı ne olursa olsun bunun için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmiyor. Ancak bazı durumlarda çalışanlar yıl içinde işveren değiştirdiği gibi aynı anda birden fazla işverenden de ücret alabiliyorlar. İşte bu durumda, ücretler tüm işverenlerce vergi kesintisine tabi tutulmuş olsa bile, çalışanların ayrıca yıllık beyanname ile bu ücretlerini vergi dairelerine beyan etmeleri gerekebiliyor. Bunun için, birinci işverenden sonraki işverenlerden (bu birden fazla olabilir) aldıkları ücret toplamının, gelir vergisi oranlarını gösterir tarifenin ikinci gelir dilimi tutarını aşması gerekiyor.

Bu tutar 2018 yılı için 34 bin TL, 2019 yılı için 40 bin TL. Geçmiş yıllar için rakamlar daha düşük.
Örnek vermek gerekirse 2018 yılında iki ayrı işverenden ücret alan bir kişinin bir işverenden yıllık 50 bin, diğer işverenden yıllık 60 bin TL ücret geliri varsa yukarıdaki kural gereğince yıllık beyanname vermesi gerekecektir.

Bir başka örnekte yine 2018 de, bir işverenden 500 bin TL ikinci işverenden 20 bin TL ücret almışsa, birinci işveren olarak 500 bin TL ücret aldığı işvereni kabul ettiğimizde, yıllık beyanname vermesi gerekmeyecektir.

Birden fazla işverenden ücret alındığı durumda hangi işverenin birinci işveren kabul edileceğine çalışan serbestçe karar verebiliyor.

İki işverenden alınan ücret zaten vergi kesintisi yoluyla vergilendirilmiş, beyanname vermeye ne gerek var diyebilirsiniz. Bunun nedeni Gelir Vergisi sistemimizdeki toplama kuralı ve artan oranlı vergi tarife yapımız. İki ya da daha fazla işverenden alınan ücretler toplanıp artan oranlı tarife ile vergilendirildiğinde vergi kesintilerinin toplamından daha fazla bir vergi hesaplanmaktadır. Bu fazlalıkla da yıllık beyanname ile ödenecektir.

Örneğin 2018 yılında bir işverenden 120 bin, ikinci işverenden 60 bin TL ücret geliri elde eden birisi için işverenler tarafından ayrı ayrı hesaplanan vergi toplamı 42 bin 360 TL olurken, bu iki ücretin toplanarak beyan edilmesi durumunda hesaplanan vergi 50 bin 280 TL yani 7 bin 920 TL daha fazla vergi ödenmesi söz konusu olacaktır.

Peki, yıllık beyanname verilmesi gerekirken verilmesi atlanmışsa ne yapmak gerek?
2018 ve geçmiş yıllar için beyan dönemi geçtiği için gecikme söz konusu. Bu durumda Vergi Usul Kanununun pişmanlık hükümlerine göre beyanname verilirse vergi cezası kesilmeyecek, sadece ilave verginin gecikme faiziyle ödenmesi yeterli olacak. Ancak bu durum vergi idaresi tarafından tespit edilirse pişmanlık hükümlerinden yararlanılamayacağı için ayrıca ödenecek vergi tutarı kadar bir de ceza söz konusu olacaktır.

Önerim, bu yazıyı okuduğunuzda vergi dairesinden bu konuda bir yazı almışsanız, bu yazı doğrultusunda hareket etmeniz, yazı almamışsanız hızlıca vergi danışmanınızla da görüşerek pişmanlık hükümlerine göre beyannamenizi vermeniz.

Beyanname verilmesi durumunda bir de lehinize bir şey var, onu da hatırlatmak isterim. Gelir Vergisi Kanunu’na göre yıllık beyanname verilmesi durumunda kendinizin, eş ve çocuklarınızın eğitim masrafları, sağlık masrafları, bazı bağış ve yardımlar vergi matrahından indirilebiliyor. Bakarsınız ilave vergi vermek yerine alacaklı çıkarsınız.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap
  • OĞUZHAN ŞİMŞEK Merhaba , ücret Gelirlerinde Net Gelir dışına . Kümülatif Gelir vergisi matrahı olarak bakılır ise nasıl olacak. Asgari geçim indirimi 192 TL den başlıyor. Bunu ayrıca mı dikkakte alacağız. Beyannameye giderken. nasıl olacak ? Geçiçmiş yıl rakamları nedir ? 2015 2016 2014 Teşekkürler