Bitkisel ürünlerin posta veya kargo yoluyla ithalatında kontrol süreci

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, Bitki ve bitkisel ürünlerin ithalat işlemleri ve ithalat aşamasındaki resmi kontrollerin Bitki Karantinası Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda yürütülüyor.

Yurtdışından e-ticaret, online alışveriş vb. yollarla posta veya kargo ile gelen tohum ve diğer bitki/bitkisel ürünlerin Bitki Sağlık Sertifikası taşımaması nedeniyle alıcısı tarafından teslim alınamıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi ürün olduğu halde İnspektörler tarafından gerekli resmi kontroller yapılmaksızın girişinin gerçekleşmesi gibi bazı sorunların yaşandığı biliniyor.

Bu itibarla, aynı bakanlık, posta veya kargo ile gelen bitki ve bitkisel ürünlerin, kontrollerinin yapılarak ülkeye girişine izin verilebileceğini belirtmiş bulunuyor.

İçerisinde bitki ve bitkisel ürünler bulunan kolilerin üzerine koyu ve büyük harflerle Türkçe ve İngilizce olarak "BİTKİ-PLANT" kelimesinin yazılı olması isteniyor. Bu tür ürünlerin resmi kontrollerinin yapılabilmesi için İnspektörlerinin bilgilendirilmesi konusunda Gümrük Müdürlüklerinin bilgilendirmesi isteniyor.

Bunun üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü eski talimatlarını da hatırlatarak, taşra teşkilatına bir talimat göndermiş bulunuyor. Deniyor ki; Bitki Karantinası Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi ve Bilimsel Çalışma, Deneme ve Çeşit Islahı Amacıyla Bitki, Bitkisel Ürün ve Diğer Maddeler ile Zararlı Organizmaların Ülkeye Girişi ve/veya Ülke İçinde Dolaşımı Hakkında Tebliğ kapsamında ülkemize posta veya kargo yoluyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile zararlı organizmalara ilişkin eşyanın Tarım ve Orman Bakanlığı İnspektörlerince resmi kontrole tabi tutulmadan ve kontrol sonucu uygun bulunması halinde taraflarınca "Uygunluk Yazısı" verilmeden ülkemize girişine izin verilmemesi isteniyor.

Özellikle e-ticaret yolunu kullananlar bu süreçleri takdirde gümrük işlemlerinin uzamasından şikâyetçi olmazlar diye düşünüyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar