Bölge tarımında aklın yolu bir

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Oktay Ensari - Kayseri Notları

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) sorumluluk kapsamında TR72 olarak adlandırılan, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan bölge genelinde halkın büyük bir kısmının geçim kaynağı olan tarım sektörünün klasik tarım yapısından daha verimli, esnek ve bilimsel bir altyapıya sahip model ile desteklenerek, önemli revizyonların sağlanması amacıyla kapsamlı bir rapor hazırlandı. Pandemi döneminde özellikle büyük önem kazanan tarım alanına yönelik “Tarımsal Ürünler için Kümelenme Modeli” adını taşıyan rapor, bölgedeki ürünlerin kümelenmesini sağlayıp, büyük ölçekli ekipman tedariki, satın alma, pazarlama gibi operasyonların verimliliğinin artırılması ve bölgenin ekonomik kazanımı amacına dayanıyor. TR72 Bölgesi için alanında ilk defa hazırlanan bu rapor, Kayseri, Yozgat ve Sivas’ta kaynakların ve potansiyelin değerlendirilmesi ve katma değere dönüştürülmesi açısından yol gösterici bir belge niteliği taşıyor. Ayrıca katılımcılık ilkesi çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanan rapor, yeni dönem bölge planının alanlarına temel oluşturması bakımından da ayrı bir öneme sahip.

Yerel kalkınma açısından TR72 Bölgesi’ndeki Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta potansiyel sektörlerin başında tarım sektörü geliyor. Oluşturulan küme haritalarında özellikle mevcut durumda bölgede toplam tarımsal hasılanın yüzde 84’ünü oluşturan arpa, buğday, silajlık mısır, yonca, şekerpancarı, patates, çerezlik kabak çekirdeği, üzüm ve elma ön plana çıkartılarak bir gruplama yapısı oluşturuldu.

Tahıl grubu, meyve, sebze ve yem bitkilerine ilaveten bölgenin toplam tarımsal hasılasının yüzde 13’ünü elinde tutan ve bölge için önemli bir gelir kaynağı olan şekerpancarı, domates, yulaf, mısırlık silaj kimyon, buğday, elma, kayısı, patates, dut, fig, ceviz, kiraz, üzüm, yonca, fasulye, patlıcan çerezlik kabak, ayçiçeği, marul, arpa, ıspanak sıralandı. Sivas’ın kuzey kısmındaki Zara, İmranlı, Hafik, Suşehri ilçelerinde meyve üretiminin özellikle elma, üzüm ve kirazın ön plana çıkarılması da öneriliyor.

TR72 Bölgesi 59 bin 886 kilometrekarelik yüzölçümü ile düzey 2 bölgeleri arasında en büyük konumda yer alıyor. İşlenen tarım alanı, toplam yüzölçümün yüzde 38’ine karşılık gelerek, yaklaşık 2,3 milyon hektar olarak hesaplanıyor. Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta özellikle tahıllar, şekerpancarı, endüstriyel bitkiler, ülke genelinde tohumluk patates ihtiyacının yüzde 50’sinin karşılanması bakımından önemli bir pay alıyor. Bölge ayrıca, zengin fl orasıyla tıbbi ve aromatik bitkiler, yem bitkileri yetiştiriciliği, çeşitli alanlarda çerezlik kabak, elma, kayısı, üzüm gibi spesifik ürünlerle meyvecilik ve jeotermal enerji kaynaklarıyla seracılık bakımından geliştirilmeye açık bir potansiyel de içeriyor. O nedenle, bu rapor bölge genelinde tarım ve tarımsal üretimi genel hatlarıyla ortaya koyması ve stratejik bir yol haritası açısından çok ama çok değerli…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bendeniz yöneticiniz 10 Mayıs 2021
Marketlere yeni düzen 08 Mayıs 2021