Bu 9 grafiğin ortak noktası ne?

İsmet ÖZKUL
İsmet ÖZKUL KRİTİK AÇI ismetozkul@gmail.com

Sayfada ekonominin, 2006 sonundan bu yana seyrini ve mevcut durumunu yansıtan 9 grafik görüyorsunuz. Kurlar, dış borçlar ve döviz rezervi grafikleri dış ekonomik risklerin seyrini, bütçe ve faiz gideri grafikleri maliye cephesindeki durumu, reel sektör öz kaynak oranı grafiği gidişattan şirketlerin nasıl etkilendiğini, işsizlik, enflasyon ve kişi başına gelir grafikleri de bunların vatandaşa yansımasının nasıl olduğunu gösteriyor.

Ekonominin 4 cepheden durumunu ve gidişatını sergileyen bu grafiklerin ortak bir mesajı var. Bu mesaj, ekonomi yönetiminin iki temel figürünün, garip ama Türkiye için olağan bir şekilde değiştirilmesiyle alevlenen “Bu ekonomi nasıl düzelir?” sorusunun yanıtı açısından da anlamlı.

9 grafiğin 9’u da mevcut durumun kötü olduğunu söylüyor. Grafiklerin seyrine baktığımızda ise 2013, 2015 ve 2018 yıllarının bozulmanın başlaması ve hızlanmasındaki ortak dönüm noktaları olduğunu görüyoruz. Bu tarihlerin otoriterleşme sürecinin de merdiven basamağı yıllar olması sadece bir tesadüf mü?

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar