Bu iş ‘çöp’ değil ‘Pırlanta’ gibi abi

Vahap MUNYAR
Vahap MUNYAR İŞ DÜNYASINDA DİYALOG vahap.munyar@dunya.com

4-5 yıl önce Doğanlar Holding Yönetim Kurulu toplantısı… Davut Doğan başkanlığındaki Doğan kardeşlerin önüne bir şirket alımı konusu geldi:

-          Ankara’da 4 ortağın kurduğu Biotrend adlı enerji şirketi var. Şirketin tesisleri çöpten elektrik üretiyor. Şu anda Malatya, Sivas ve İskenderun’da tesisleri çalışıyor.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Doğtaş’la başlayan ana işlerinin mobilya olduğunu anımsattı:

-          Biri Erzurum İspir’de, diğeri de Ordu’da olmak üzere 16’şar megavatlık iki hidroelektrik santralimiz var. HES’te Hollandalılar ile ortağız. Yani, enerjiye uzak değiliz ama çöpten elektrik üretimi hiç bildiğimiz bir alan değil.

Doğan kardeşlerden İlhan Doğan ısrar etti:

-          Abi, bu işi basit çöp işleme tesisi gibi düşünme. Aslında “pırlanta” gibi bir iş ve geleceği parlak. Çöpü ayrıştırıp, ilgili firmalara hammadde çıkarmaktan tut, kompost gübre üretimine kadar farklı tarafları var. Gelin bu işe girelim.

İlhan Doğan, başta abisi Davut Doğan olmak üzere Doğan kardeşleri ikna etti. Doğanlar Holding çöpten elektrik üretimine Biotrend’i satın alarak girdi. Kurucu 4 ortaktan sadece Osman Nuri Varol yüzde 3 hisse ile şirkette kaldı.

Doğanlar Holding, 4-5 yıl önce 4 tesisle aldığı Biotrend’i hızla büyüttü:

-          Biotrend ile şu anda sahip olunan lisanslar-ön lisanslar bazında Türkiye biyokütle pazarında 1’inci, toplam lisansa göre en büyük 2’nci oyuncu konumundayız.

Geçen gün Davut Doğan’la buluştuk, nisan ayında halka arz gerçekleştirdikleri Biotrend Enerji’yi konuştuk:

-          750 milyon liralık bir halka arz gerçekleştirdik. Şirketimizin hisseleri Bioen adıyla Borsa İstanbul’da işlem görüyor.

Biotrend Enerji’nin faaliyetlerini özetledi:

-          Türkiye genelinde evsel katı atık ayrıştırma, atıktan türetilmiş yakıt üretimi, biyometanizasyon, atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ve atık ısı tesisleri yatırımlarımız var.

Şirketin tesislerinin bulunduğu illeri sıraladı:

-          İzmir, Balıkesir, Uşak, Sivas, İnegöl, İskenderun, Aydın, Aksaray, Çanakkale, Giresun ve Malatya’da biyokütle yakma ve elektrik üretimi tesislerimiz faaliyet gösteriyor.

Şirketin 2020 yılı sonu varlıklarına işaret etti:

-          2020 yılı sonu itibariyle 10 biyogaz, 1 biyokütle ve 1 atık yakıt hazırlama ve tedarik tesisi olmak üzere toplam 12 faal tesisimiz bulunuyor. Bu tesislerin kurulu elektrik üretim gücü 55.8 megavat seviyesinde.

2021 planlarını paylaştı:

-          Bu yıl devreye girecek 1 biyokütle ve 5 biyogaz tesisiyle birlikte 11 ildeki tesis sayımız 18’e çıkacak. Kurulu elektrik gücü de 91.5 megavata yükselecek.

Şu noktanın altını çizdi:

-          Tesislerimizde Türkiye genelinde düzenli depolama sahalarına ulaştırılan evsel atıkların yüzde 20’sine yakınını yer üstü ve yer altı sularına karışmadan, kanalizasyon sistemine atılmadan önce enerji ve ısıya dönüştürüyoruz.

Sistemin şu özelliği üzerinde durdu:

-          Evsel atığın çürümesi ile açığa çıkan zararlı metan gazının atmosfere salınımını engelleyerek elektrik üretiyoruz. Atığın içindeki organik kısmı kompost gübre tesislerinde değerlendiriyoruz.

İlhan Doğan’ın “Bu iş pırlanta abi” sözünün, Doğanlar Holding’e evsel başta olmak üzere atıklara dayalı biyoenerjide hızlı büyüme yolunu açtığı görülüyor.

Belediyelerin sektörle kol kola yürümesi, çöplerin “pırlanta”ya dönüşmesini hızlandırır değil mi?  

Türkiye’de çöpün yüzde 45’i işleniyor

DOĞANLAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Biotrend Enerji’deki yaklaşımlarını şu sözle ortaya koydu:

-          Çöpten elektriğe, elektrikten geleceğe…

Ortalama 4.4 milyon ton atık bertaraf ettiklerini belirtti:

-          Biotrend olarak 2.2 milyon ton sera gazının doğaya salınmasını önlüyoruz. Bu, 480 bin aracın trafiğe çıkmamasına denk düşüyor.

Türkiye’de kişi başına günde 1 kilo çöp oluşturulduğunu kaydedip, ekledi:

-          Yani, ülkemizde günde 80 bin ton dolayında çöp ortaya çıkıyor. Halen bunun 45 bin tonu biyoelektrik santrallarında işlenebiliyor.

Karbon satışı için hazırlık yapıyoruz

DOĞANLAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, çöpe dayalı bioenerji sisteminin döngüsel ekonomi yönünü şöyle irdeledi:

  • Belediyelerin topladığı çöpü önce ayrıştırıyoruz. Plastik, demir, kağıt, cam atıkları ilgili sektörlere hammadde olarak gönderiyoruz.
  • Atıktan türetilmiş yakıt satışı yapabiliyoruz.
  • Buhar satışımız söz konusu oluyor.
  • Biyogaz ve deponi gazı tabanlı elektrik üretimi kapsamında karbon ticareti geliri elde edebileceğimizi öngörüyoruz. Karbon sertifikası satışı için müracaatımızı da yaptık.
  • Evsel atıklardan ayrıca kompost gübre de üretiyoruz.

Tesislerinde ortaya çıkan buharın seraların ısıtılmasında kullanılabildiğini belirtti:

-          Malatya’da bizim tesisin buharının kullanıldığı serada çok güzel domates yetişiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Biotrend’den kompost gübre almayı düşündüğünü aktardı:

-          Kompost gübreyi İzmir’de park ve bahçelerde kullanacaklar.

8 cent’e düşerse cazibesi pek kalmaz

DOĞANLAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, bioenerjide 13 dolar/cent’lik alım garantisi desteği olduğunu belirtti:

-          30 Haziran 2021’de destek fiyatı 8 cent’e düşecek. Eğer bu değişiklik ileri tarihe bırakılmaz ise bioenerjinin cazibesi pek kalmayacak. İlle de düşürülecekse 10 cent yapılsa iyi olur.

Kendilerinin mevcut tesisleri için 13 cent’lik fiyatta alım garantisi süresi ortalamasının 8.5 yıl olduğunu kaydetti:

-          Mevcut tesislerimiz için sorun yok. Ancak, bundan sonrası için yatırım kararlarında tereddüt oluşur.

Çöpe, katı atıklara dayalı elektrik tesislerinde yatırımın ortalama geri dönüş süresinin 5 yıl dolayında olduğunu vurguladı:

-          Fiyat 8 cent’e inerse, yatırımın geri dönüş süresi 7-8 yıla çıkar.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar