Bu yazın hit parçası “Küçük ve Mikro İşletmeler Standardı”

Aslı GEDİK
Aslı GEDİK VERGİ PORTALI Asli.gedik@pwc.com

Yaz rehaveti tüm ağırlığıyla üzerimize çökmüş, yazın son günlerinin tadını çıkarıyorum derken, Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) “Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Taslağı’nı” acaba geceleri sıcaktan uyuyamıyoruz, sıkılmayalım diye mi çıkarttı?
Bu standardın Küçük ve Mikro İşletmeler için gerçeğe ve ihtiyaca uygun finansal bilgi düzenlemek, düşük maliyetli kredi ve finansman temin edebilmek, vergi esaslı muhasebe anlayışı yerine karar alma sürecinde yöneticiye daha fazla bilgi sunabilecek, genel kabul görmüş muhasebe ve finansal raporlama ihtiyacını karşılamak üzere yayımlanmış muhasebe standartları olduğu aşikâr. Ancak taslağı görünce “…gel sen ne çektiğimi bir de bana sor…” diyesi geliyor insanın. Sonra da aklıma bir sürü soru üşüşüyor: Küçük ve Mikro İşletmeler kim? Diğer işletmeler hangi standartları uyguluyordu? Allah’ım hepsi birbirine mi girdi, yoksa hava mı çok sıcak…

Hangi standardı uygulasam acaba?

Neyse ki imdadıma KGK’nın yayımlamış olduğu Türkiye’de geçerli olan Finansal Raporlama Çerçeveleri yetişti. Finansal tabloları hazırlarken hangi muhasebe standartlarını uygulayacağınızı belirleyen temel ayrım işletmenizin bağımsız denetime tabi olup olmadığı. Bağımsız denetime tabi şirketler, 13/09/2018 tarihli ve 161 sayılı Kurul Kararının ekli listesinde yer alıyorlarsa, yani banka, sigorta, finansal kiralama, borsada işlem gören şirketler gibi Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) iseler, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı (TFRS) uygulayacaklar. Bu listede yer almayan bağımsız denetime tabi işletmeler ise, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) veya isteğe bağlı TFRS uygulayacaklar. Peki, bağımsız denetime tabi olmayan işletmeler finansal tablolarını hangi muhasebe standartlarına göre hazırlayacaklar? Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre mi, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne (MSUGT) göre mi, yoksa TFRS’ye göre mi?

İşte tam bu noktada KGK, Küçük ve Mikro İşletmeleri’n de derdine derman olayım demiş ve bilanço esasına göre defter tutma hadlerini sağlayan ve bağımsız denetime tabi olmayan işletmeler için Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı oluşturmuş. Avrupa Birliği (AB) direktifleri ve İngiltere’de Mikro İşletmeler için uygulanan FRS 105 Standardı da dikkate alınarak hazırlanan bu Standard, taslak olarak 12 Temmuz tarihinde yayımlandı. 01/01/2021 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanması zorunlu olacak Standard Küçük ve Mikro İşletmeleri’n uluslararası normlarda finansal rapor hazırlamasına yardımcı olacak.

Kimler Küçük ve Mikro İşletme?

Şüphesiz ki akla gelen ilk soru “Acaba benim işletmem Küçük ve Mikro İşletme tanımına girer mi?” oluyor. AB Direktiflerindeki ölçekler dikkate alınarak belirlenen “Küçük İşletme” tanımı dışında kalan işletmeler “Mikro İşletme” olarak sınıflandırılmıştır. Bir işletmenin küçük işletme sayılabilmesi için aşağıda belirlenen üç ölçütten en az ikisini sağlaması gerekmektedir:
Aktif toplamı, 350.000 euro ile 4.000.000 euro aralığında olması
Net satış hasılatı, 700.000 euro ile 8.000.000 euro aralığında olması,

Çalışan sayısı, 10 ile 50 kişi aralığında olması

Bu şartlardan ikisini sağlayan işletme “Küçük İşletme”, diğerleri ise “Mikro İşletme” olarak tanımlanacaktır. Değerli okuyucular, Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 88’inci ve Geçici 1’inci maddeleri uyarınca tabi oldukları kanunlar gereği defter tutma zorunluluğu olmayan işletmeler için ise yaz rehaveti devam etmedir.

Kısaca KÜMİ FRS’yi tanıyalım

Biz yaz rehavetini bir tarafa bırakarak, yeni standardı daha yakından tanımak üzere mikrofonumuzu KÜMİ FRS’ye uzatıyoruz:

- Merhaba KÜMİ FRS, kısaca kendinizi tanıtır mısınız.
- Sevgili okuyucular, değerli Küçük ve Mikro İşletme yöneticileri, çok yeniyim, çok heyecanlıyım.

Bu yaza bomba gibi düştüm. Kısaca bana “KÜMİ FRS” diyebilirsiniz. Küçük ve Mikro İşletmeler için yönetim raporlaması anlayışına çok daha yakın, uluslararası normlara uygun finansal bilgiler hazırlayabilmeniz için geliyorum. 22 bölüm ve 105 sayfadan oluşuyorum. TFRS ve BOBİ FRS’lerden farklı olarak işletmelerden sadece Bilanço (finansal durum tablosu), Kâr veya Zarar Tablosu ve Dipnotlar hazırlamanızı istiyorum. Bildiğiniz üzere BOBİ FRS’lerde bu tablolara ilave olarak Özkaynak Değişim Tablosu ve Nakit Akış Tablosu’nun hazırlanması gerekmekte, TFRS’lerde ise tüm bunlara ek olarak kapsamlı gelir tablosunun da sunulması zorunludur. TFRS ve BOBİ FRS’lerde büyük işletmeler için zorunlu, orta boy işletmeler için ihtiyari olan, işletmelerin kabusu olarak da adlandırabileceğim, ertelenmiş vergi hesabı ve konsolide finansal tablo hazırlanma zorunluluğu benim standardımda yer almamaktadır. TFRS ve BOBİ FRS olduğu gibi ihtiyaca uygunluk, gerçeğe uygun sunum, anlaşılabilirlik, karşılaştırılabilirlik ve zamanında sunum prensiplerinden yola çıkarak işletmenin sürekliliği, tahakkuk esası ve finansal tabloların sunumunda önemlilik ilkelerine göre finansal tabloların hazırlanması esasına dayanmaktayım. KÜMİ FRS Taslağı’nda BOBİ FRS ve TFRS ile benzerlikler görebileceğiniz gibi, borçlanma maliyetlerinin oluştukları dönemde kar veya zarara yansıtılması, araştırma ve geliştirme giderlerinin tamamının giderleştirilmesi, varlıklarda değer düşüklüğü hesaplamasında dikkate alınacak değerlerle ilgili farklılıklar da mevcut.

BOBİ FRS’lerde olduğu gibi ben de finansal tablo formatlarını işletmelerle paylaştım ve açıklanacak dipnotlarla ilgili ayrı bir bölüm oluşturdum. Yalnızca Küçük İşletmeler tarafından yapılacak ilave açıklamaları da bu bölümde ayrıca belirttim.
- Sevgili KÜMİ FRS, çok güzel özetlediniz ancak yöneticiler bunca senedir VUK esaslı finansal tablo hazırlıyorlardı. Bir anda KÜMİ FRS’ye nasıl geçecekler?
- Darılırım valla, pes etmek yok! Hem standarda ilk geçişte imdadınıza yetişecek kolaylıklar getiriyorum. Önceki finansal raporlama çerçevesine göre düzenlenen geçmiş dönem veya dönemlere ait finansal tabloları karşılaştırmalı olarak sunmanıza gerek yok. Sadece açılış bilançosu ve standardı uygulamaya başladığınız yıla ait bilanço ve kâr veya zarar tablosu ve dipnotları vermeniz yeterli olacak.
- Bizi kırmayıp gelen KÜMİ FRS’ye ve yazın bu sıcağında bizleri yalnız bırakmayan siz değerli okuyucularımıza teşekkür ediyorum. Taslak olarak yayımlanan ve yakın zamanda nihai haline gelmesini beklediğimiz KÜMİ FRS’nin Küçük ve Mikro İşletmeler için yepyeni ufuklar açması temennimizle.

Hoş geldin KÜMİ FRS!

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar