Büyüme bu yıl pozitif olabilir

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Veriler, 2020’yi pozitif büyümeyle tamamlayacağımıza ilişkin ipuçları sunuyor. 2021’de reformların gündeme alınması sağlanabilir, aşı uygulaması ile ekonomide normalleşme yaşanabilirse, iş dünyasının güveni artar, bu da yeni yatırımları beraberinde getirir.

TÜİK 2020 yılı üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 6.7, GSYH ise 1.4 trilyon TL ve dolar cinsinden 197 milyar $ olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte 4.5 büyümüş, 2. çeyrekte % 9.9 daralma yaşanmıştı.

Bu yılın son çeyreğinde 2019’a benzer bir büyüme yaşanırsa, bu yılın büyümesinin yüzde 0,5-1 civarında olabileceği uzmanlar tarafından tahmin ediliyor. Ama bir nokta kesin: Kişi başına milli gelir 8.773 dolar düzeyine iniyor. İlginç bir detay da gelişmekte olan ülkelerin üçüncü çeyrekte olumlu bir gelişme yaşaması oldu. Çin 4.9 , Tayvan 3.3 ve Türkiye 6.7 büyüdü. Buna karşılık gelişmiş ülkelerin büyük bir kısmı daralma yaşadı.

Üçüncü çeyreğin alt kalemlerindeki en yüksek artış % 41.1 ile finansman ve sigorta sektöründe oldu. Bu sektörün ekonomiye katkısı 1.53 olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte yüzde 6.2 büyüyen tarımın katkısı sadece 0.77 ile sınırlı kaldı. Yüzde 8 büyüyen sanayi sektörünün katkısı % 1.45 oldu. Sekiz çeyrek dönem daraldıktan sonra yüzde 6.2 büyüyen inşaatın katkısı 0.42 oldu. İkinci çeyrekte yüzde 24.6 daralan hizmetler ise yüzde 0.8’lik artış gösterdi. İthalat yüzde 15.5 artarken, katkısının % 3.1 olduğu görülüyor. İhracatın yüzde 22.4 küçülmesinin sonucu katkısı negatif ve % 6 daralma yaşandı. Hane halkının tüketim harcamaları yüzde 9.2, katkısı ise % 5.4 oldu.

Bütün bu veriler, üretken sektörlerin hemen tamamının olumlu bir ivme kazandığını gösteriyor. Bu nedenle bu eğilimin son çeyrekte de süreceğini öngörmek yanıltıcı olmayacak. Önemli olan bu olumlu seyrin hane halkı tüketim harcamalarıyla beslenmiş olması, bunun altını çizmek istiyorum.

2021’de reformların gündeme alınması sağlanabilir, aşı uygulamasının başlaması ile pandemide normalleşme yaşanabilirse, iş dünyasının güveninin artması söz konusudur.

Beklentim, yaşadığımız olumsuz dönemin sona ermesidir. Ama bu olumlu eğilimin 2021 yılında da sürmesi için reformlar ön koşuldur.

GÜNÜN NOTU:
Yeni ABD Başkanı Biden, deneyimli bir ekiple göreve geliyor. Son örnek Hazine Bakanı olarak atanan, eski Fed Başkanı Janet Yellen.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar