Çalık Denim, pamukta onarıcı tarıma geçiyor

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

Çalık Holding’in ilk sanayi yatırımı olarak 1987 yılında kurulan Çalık Denim, başta Almanya, İspanya, ABD, İngiltere, Hollanda, Fransa, İskandinavya, Uzak Doğu, Portekiz ve İtalya olmak üzere 4 kıtada yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyor. Sürdürülebilir ve inovatif yaklaşımları iş stratejisinin temeline koyan şirket, bu yol haritasıyla dünyanın önde gelen denim içerik markası olmayı hedefliyor.              

Çalık Denim Genel Müdürü Serhat Karaduman, “Pandemi döneminde Ar-Ge, Ür-Ge, inovasyon gibi konularda geliştirmelere odaklandık. Bu dönemde pazar payımızı koruduk ve hiç küçülmeye gitmeyen bir marka olarak 2015 yılından bu yana yüzde 40 büyüme gösterdik. Önümüzdeki 5 yılda ise yüzde 30 büyümeyi hedefleniyoruz. 2021 yılında gerçekleştirilen üretimle katma değerli global pazarda tek başımıza yüzde 12 paya sahibiz” diyor.

                  

Çalık Denim’in premium denim sektöründe 2022 yılının ilk 3 ayını lider kapattığını da ekleyen Serhat Karaduman, “Bu liderliği yıl boyunca devam ettirmeyi hedefliyoruz. Ipsos araştırma şirketinin verilerine göre; Çalık Denim marka algısı ve bilinirliğinde globalde 1’inci sırada” yorumunu yapıyor. Çalık Denim’in fark yarattığı alanların başında ise sürdürülebilirlik geliyor. Yatırımlarını inovasyon ve sürdürülebilirliğe verdiği önemle şekillendiren şirket, “Sürdürülebilir denim gücü” ile sektörde pozitif yönde ayrışıyor. Şirket, sürdürülebilir ürün kategorisinden elde ettiği geliri önemli ölçüde artırarak iki yılda toplam cirosunun yüzde 30’una ulaştırdı. Yeni hedefi ise yüzde 60.            

Su kullanılmadan boyama yapılıyor

“Sürdürülebilir üretim yapma konusundaki hassasiyetimiz kapsamında indigo boyama yöntemi Dyepro teknolojisini hayata geçirdik. Bu teknoloji sayesinde su kullanılmadan boyama yapılmasını sağlıyoruz” diyen Karaduman, şu bilgileri veriyor: “Herhangi bir kimyasal atık oluşturmayan bu boyama teknolojisi ile önemli ölçüde kaynak tasarrufu sağlayarak çevreye duyarlı üretimi destekliyoruz. Ölçülebilir hedeflere odaklanılarak geliştirilen Transparency Monitoring System (TMS) ile üretime yönelik girdileri ölçmeyi ve üretim süreci boyunca kaynak kullanımını optimize etmeyi planlıyoruz.”

Tohumdan ürüne sürdürülebilirlik

Çalık Denim’in şu sıralar gündeminde olan en önemli konulardan biri ise, rejeneratif pamuk üretimi. Pamuk ihtiyacının tamamını Çalık Cotton aracılığıyla temin eden şirket, 2020 yılsonu itibarıyla yaklaşık 100 bin dekarlık bir alanda ellinin üstünde çiftçi ile organize ettiği yüzde 100 pamuk üretimini, önümüzdeki dönem 350 – 400 bin dekarlık alana çıkarmayı hedefliyor. Bu bağlamda 2021 yılında devreye alınan barkod sistemi sayesinde, alınan üründe kullanılan pamuğun nasıl üretildiği detaylı şekilde görünüyor. Çalık Denim Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erdal Güncan, “Urfa bölgesinden temin ettiğimiz pamukları rejeneratif pamuk olarak almak için çalışmalarımızı başlattık. Onarıcı ve biyolojik tarım uygulamaları ile işbirliği içinde olduğumuz pamuk üreticisi çiftçilerimizi destekleyip, en değerli mirasımız olan topraklarımızdaki biyoçeşitliliği kalıcı şekilde zenginleştirirken, aynı zamanda üzerinde hiç kalıntı olmayan ve üretimde daha az su tüketecek olan tekstil sanayimiz için de sorumlu ve sürdürülebilir pamuk üretimi gerçekleştireceğiz” diyor.             

Güncan şu bilgileri veriyor: “Varını yoğunu toprağa aktaran çiftçimiz, yabani otlar, hastalık ve zararlılar, aşırı veya yetersiz yağmurlar gibi birçok zorlayıcı koşuların yanı sıra toprağının büyük ve en verimli bölümünü her sene erozyon ile kaybediyor. Nesillerdir verilen bu mücadeleye rağmen, topraklarımız dünyadaki en yıpranmış topraklar kategorisinde. Bu durum bizi doğru kabul ettiğimiz geleneksel tarım yöntemlerini sorgulamaya, hem geleceğimiz hem çiftçilerimiz için kalıcı ve bilimsel temellere dayalı çözümlere yatırım yapmaya yöneltiyor. Doğru bildiğimiz ama toprağa zarar veren bu yöntemlerin kısır döngüsünden çıkmamızı sağlayacak, bilimsel verilere dayanarak toprağı onarmaya ve verimliliği artırmaya odaklı bir tarım modeline ihtiyaç var. Bu da, toprağı sürmeyerek karbonu tutmayı, örtücü bitkilerle yabani otu baskılamayı, büyük ya da küçükbaş hayvanlar ile örtücü bitkileri yatırmayı, anıza ekerek nemi korumayı, sulamayı azaltmayı, oluşan doğal habitat sayesinde hastalık ve zararlıları uzakta tutup verimliliği arttırmayı hedefleyen onarıcı ya da rejeneratif tarım yöntemi. Çalık Cotton olarak onarıcı tarım uygulamalarını benimsemenin yanı sıra bir adım ötesine, biyolojik tarıma yöneliyoruz. Mikro canlılar ile bitkiler milyarlarca yıldır simbiyotik bir ilişki içindeler. Biyolojik Tarım modelinin temeli bu kalıcı simbiyotik ilişkiyi yeniden ve sürdürülebilir bir şekilde toprakta kurabilmek için eksik olan mikro canlılığı yeniden toprağa kazandırmak üzerine kurulu. Bu ilişki sayesinde bitki güçlü bir bağışıklık sistemi geliştirip verimi artarken, çiftçimizin toprağı sürmesi, pestisit ya da besin takviyeleri kullanmak gibi ihtiyaçları hızla azalıyor.”

DÖNGÜSEL EKONOMİ İŞ BİRLİKLERİ

Çalık Denim, döngüsel ekonomi kapsamında önemli iş birlikleri yapıyor. Ellen MacArthur Vakfı’nın denim dünyasında döngüselliği teşvik etme, iş birliği ile daha geniş kitlelere yayma amacıyla oluşturduğu “Jeans Redesign” projesi bu iş birliklerinden biri. Çalık Denim, bunun yanı sıra Hollanda Altyapı ve İnovasyon Bakanlığı tarafından kurulan ve Hollandalı markalarla Türk üreticilerin sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi çerçevesinde iş birliği içerisinde olmasını hedefleyen “Denim Deal” koalisyonunu taahhüt eden ilk denim kumaş üreticisi oldu. Proje kapsamında, Hollandalı markalar aracılığıyla son tüketiciye sürdürülebilir ürünlerin ulaşması için çalışılıyor.

‘EVER EVOLVİNG TALKS BY ÇALIK DENİM’DE GELECEĞİN DÜNYASI KONUŞULDU

‘Ever Evolving (Daima Gelişmek)’ mottosundan esinlenerek düzenlenen Ever Evolving Talks by Çalık Denim’in ilk iki etkinliği, 23 Ekim 2018 ve 22 Ekim 2019 tarihlerinde Amsterdam’da gerçekleştirdi. Moda ve denim dünyasının değişimine yön vermeyi hedefl eyen etkinliğin üçüncüsünü ise 19 Nisan’da Theater Amsterdam’da izledim. Sektörü ileriye götürecek global konularda farklı konuşmacılara ev sahipliği yapan etkinlikte, dijital dünyanın yeni geleceği Metaverse ve NFT, pandemi sonrası yeni nesil tüketici davranışları ve markaların Z kuşağı yeni iletişim yaklaşımları, pandeminin moda dünyası üzerindeki etkileri, Metaverse’ün sürdürülebilirlik açısından gerçekliği, perakende ve e-ticaretin pandemi sonrası geleceği, sürdürülebilir bir gelecek için izlenebilecek yollar gibi geleceğin dünyası konuşuldu.

RAKAMLARLA ÇALIK DENİM

Çalık Denim, kumaş gelirlerinin yüzde 82’sini, iplik dâhil tüm satışlarının ise yüzde 70’ini doğrudan ve dolaylı olarak yaptığı ihracat faaliyetlerinden elde ediyor.

2021 yılına kıyasla ihracatta 2022 yılında direkt ve dolaylı olarak toplam yüzde 45 artış, direkt ihracatta ise yüzde 93 artış hedefliyor.

Çalık Denim entegre tesisleri yıllık 60 milyon metre üretim kapasitesine sahip ve bu kapasitenin neredeyse tamamını kullanıyor.

2011 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen sertifika ile tekstil sektöründe yedinci Ar-Ge merkezini açtı.

Cirosunun yüzde 2’sini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyor ve yenilikçi ürünler geliştiriyor.

Ar-Ge harcamalarında tüm sektörler arasında ilk 100’de.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar