Çalışanların yüzde 42’si bezdirim mağduru

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM seref.oguz@dunya.com

Bezdirim de ne? Aslında çalışma hayatımızın sosyal kanseri diye tanımlayacağım mobbing için önerdiğim Türkçe kelime… Çalışanı bezdiriyorsun, psikolojik, fiziksel baskı uyguluyor, angarya yüklüyor ve hayatını zindana çeviriyorsun. Peki, sen kimsin ey bezdirimci ve cürmün nedir?

Persty Yönetim Danışmanlık ve Canan Duman Akademi ve Danışmanlık iş birliği ile periyodik olarak yürütülen ‘Türkiye İş Dünyası Araştırması'nın ikincisi bezdirim "mobbing"
 üzerine yapılmış. Bin 246 kişinin katılımından öğreniyoruz ki bezdirim mağduriyet oranı %42.

BENİ EN FAZLA UĞRAŞTIRAN SORUN

Bana göre tıpkı ekonominin kanseri enflasyon veya paranın belalısı faiz gibi izlenmesi gereken bir gösterge… Zira çalışma barışını bozuyor, gizli açık tiranların aramızda gizlenerek varlıklarını sürdürmesine yol açıyor. Bezdirim, hayatım boyunca en fazla mücadele ettiğim sorundur.

Araştırmaya bakıyoruz; mağdurların %67’si bezdirimi ispatlamakta zorlanıyor, %85’i bu konuda yetkili kişi veya kurumlara sesini duyuramıyor. Bezdirimi görmezden gelmek; %42, mağduru susmaya zorlamak; %31, başka bir yere nakli istemek; %20.

MOBBİNG KİMLERDEN GELİYOR?

Bu nedir Allah aşkına? Erkek bezdirimine uğrayanların oranı %46, kadınların mobbingine uğrayanların oranı %35, her iki cinsiyetin bezdirimine uğrayanların oranı da %19. Bitmedi; bezdirimcilerin cinsiyet dağılımı, erkek %65, kadın; %54.

Mobbing kimlerden gelse beğenirsiniz? Doğrudan bağlı olunan yöneticilerden; %27, üst kademe yöneticilerden; %26, çalışma arkadaşlarından; %18, departman yöneticilerinden %17, işletme sahiplerinden %12. Mobbingci patron oranı size sürpriz oldu mu?

İKİ SORU İKİ CEVAP

Bezdirimin ispatı kolay mı?

Mağdurların %67’si, ispatta zorlandığını beyan ediyor. Eğitim seviyesi bezdirimde bir etken değil. Mağdurların %76’sı; istifa etmeyi düşünüyor. Yasal haklarını bilmeyenlerin oranı; %58. İşletmelerin bezdirim tedbiri almadığını düşünenler ise %69 düzeyinde…

Araştırmanın kimliği?

17-31 Aralık 2021 aralığında bilgisayar destekli internet anketi yöntemiyle gerçekleşmiş. Prof. Dr. Tamer Bolat ve Canan Duman; “mobbinge maruz kalanların hangi tür davranışa maruz kaldıklarını ve nasıl davrandıklarını, ispat zorluğu çekip çekmediklerini ortaya koymak istedik” diyor.

NOT

EN İYİ KAMÇILAYANI TERFİ ETTİRİRSEN…

Ben, işyerindeki bezdirimlerden (mobbing) patronun ve üst düzey yöneticilerinin sorumlu olduğuna inanıyorum. Bu yıl 50 yılım meslekte ve böylesi binlerce öyküden çıkardığım sonuç şudur; eğer tepe yönetimi mobbing için duyarlı değilse, yöneticiler astlarını hayatından bezdirebiliyor.

Siz en iyi kamçılayanı terfi ettirir, onlara mikro iktidar alanı açıp astlarına nasıl davrandıklarını denetlemezseniz, yığınca mağdur yaratırsınız. Cinsel tacizden psikolojik şiddete dek her türlü bezdirimin kaynağı, güç sahibi olunca tiranlaşan yöneticilerdir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Batık şirketi kurtarmak 14 Mayıs 2022