CE işareti bulunmayan ürünler topu da gümrük sahasında

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, CE işareti bulunmayan ürünlerin ithalatından çeşitli sorunların yaşandığı biliniyor. Hatta; Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden gerçekleştirilen başvurular için son dönemde bazı ithalatçı firmalar tarafından, yurtdışında kendileri adına üretilen ürünlere yönelik "Marka Tescil Belgesi"ne sahip oldukları belirtilerek, üzerinde CE işareti bulunmayan ya da niteliksiz CE işareti bulunan ürünler için CE işareti elleçleme talepleri idareleri aşıp Ticaret Bakanlığı’na kadar ulaşmış bulunuyor.

Bunun üzerine Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü bütün Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne bir talimat göndererek nasıl işlem yapılacağını belirtmiştir.

Şöyle ki; CE İşareti Yönetmeliği'nde belirtilen imalatçı tanımına ve yükümlüklerine dikkat çekiliyor. Ürünü, imal ederek veya ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi isim veya ticari markası ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanan imalatçının yükümlülüklerini yerine getirmesi isteniyor.

Nedir bu yükümlülükler?

- İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosyayı tanzim etmek

- Uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak ve/veya yaptırmak

- AB uygunluk beyanını veya uygunluğu gösteren diğer belgeleri düzenlemek,

- CE işaretini ürüne koymak

- Teknik dosya ile AB uygunluk beyanını, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde sunmak

İşte bu yükümlülükler yerine getirildikten sonra gerçekleştirilen ithalat denetimlerinde firmalar tarafından “Marka Tescil Belgesi” ibraz edilerek CE işareti elleçleme veya niteliksiz CE işaretinin düzeltilmesine yönelik taleplerin iletildiği durumlarda, öncelikle ibraz belgenin incelenmesi ve doğruluğuna ilişkin herhangi bir tereddütün oluşmaması halinde talep sahibi firmanın belirtilen koşulları sağlaması ve ürünlerde bariz bir uygunsuzluk tespit edilmemesi kaydıyla söz konusu taleplerin uygun görülmesi isteniyor.

Bu mahiyetteki başvuruların TAREKS üstünde “Koşullu Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılması gerekiyor.

Anlaşılan o ki, yine gümrük idareleri devreye girecek. Yani top yine gümrük sahasında.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Mavi Askı 25 Kasım 2021