CEO başarısı için bu konu önemli!

Dr. Bertan KAYA
Dr. Bertan KAYA YENİ DÜNYADA YÖNETİM bertan.kaya@dunya.com

McKinsey’in eski ortakları ve Mart ayında yayınlanacak olan “CEO Mükemmelliği: En İyi Liderleri Diğerlerinden Ayırt Eden Altı Zihniyet” kitabının yazarları Carolyn Dewar, Scott Keller, and Vikram Malhotra, kitaplarında CEO’ların stratejilerinin başarısızlığa uğramasında %72 oranında etkili olan unsurun yumuşak işlerin (soft stuff ) yönetilememesi olduğunu ortaya koyuyorlar.

Yazarlara göre en iyi CEO’lar, “yumuşak işleri”, yani insanlarla, iletişimle ve kültürle ilgili sorunları, “sert işler” (finans, pazarlama, operasyonlar, vb.) gibi aynı titizlik ve disiplinle yönetebilenler arasından çıkıyor.

Buna ek olarak, kültür, organizasyon tasarımı ve yetenek yönetimi gibi üç kritik konuyu ciddiye alan ve bunlara kaynak ayıran CEO’ların, iş stratejilerini başarılı bir şekilde yürütme olasılıkları diğerlerinden iki kat daha fazla oluyor.

Yazarların 70 ülke ve 24 sektördeki 3.500 halka açık şirketten 7.800 CEO hakkında 20 yılı aşkın veriye dayanan bu araştırmalarını ve ortaya çıkan bu sonucu gerçekten çok önemsiyorum.

Bu yazıyı okuyan tüm CEO’lar, Genel Müdürler, diğer tepe yöneticiler ve C-Seviye yönetici adayları için gelecek 7 senede bu tespitin çok kritik olacağını düşünüyorum. Pazarlamaya, finansa, üretime, operasyona ve hatta teknolojiye ayırdığımız vakti, bu “yumuşak konulara” da ayırmak gerekiyor. Burada bir formüle dikkat çekmek istiyorum:

Kurumsal başarının formülü

-Yetenek Yönetimi + Kültür + Örgüt Tasarımı = İletişim + Fikirler + Değişim

-İletişim + Fikirler + Değişim = İnovasyon ve Farklılaşma

- İnovasyon ve Farklılaşma = Rekabet Avantajı Sağlama ve Yüksek Büyüme/ Karlılık

Ne demek istiyorum?

Yetenek yönetimi, kültür ve organizasyon tasarımı üzerine yeterince eğilir ve bu konuları planlı bir şekilde iyileştirir, vizyonumuza uyumlandırırsanız; etkili bir kurum içi ve dışı iletişime sahip olur, kurum içi ve dışı fikirlerin yolunu açar, fikir üretimini teşvik eder ve değişimi yakalar, değişme yön verirsiniz. Böylesi bir ortamdan inovasyona dayalı ürün ve hizmetler çıkar ve rekabet avantajı sağlarsınız. Sürdürülebilir karlılık ve büyüme buradan gelir.

Tüm CEO ve CEO adaylarının “yumuşak işleri” hafife almadan, yetenek yönetimi, kültür ve organizasyon tasarımı üzerinde durmaları gerekiyor.

Elbette bu üç unsurun her birinin altında birbirlerine bağlı pek çok farklı konu var. Bunlar belirli bir sistematik dahilinde ele alınmalı.

Tepe yönetim bu konuları doğrudan takip etmeli

Bir şirketin bugün iyi bir EBITDA’sı olması gelecekte de bunu başarmasını garantilemez.

Ancak destekleyici ve cesur bir kurum kültürü, güçlü bir yetenek yönetimi, değişime adapte olabilen bir örgüt gelecekteki EBITDA’ları garantiler. Bu konular, sadece insan kaynakları birimlerinin üzerine bırakılmadan, doğrudan tepe yönetimce planlanmalı ve takip edilmeli.

Bugün gözlemlerim sonucu elde ettiğim kanaat şu; yıkıcı teknolojiler bambaşka yetkinlikleri gerektiriyor. Çalışma usulleri değişiyor, iş yaşamı daha esnek hale geliyor. Yetenek yönetimi global hale gelirken, yapay zeka çağı farklı beceri setlerinde çalışanların eşgüdümünü gerektiriyor.

Benim sektörüm, işim, süreçlerim değişmez, bu böyle devam eder diyenler için 7 sene içinde sürprizler var. Yapay zeka, derin öğrenme ve akıllı otomasyonlardaki değişim hızı bize 2030 itibariyle mevcut işlerin %60’ının artık var olmayacağını ancak yeni işler ortaya çıkacağını gösteriyor. Yeni işler, yeni süreçler, yeni iş yapış biçimleri demek.

Dış çevrede ise yıkıcı teknolojiler ve sosyolojik değişim yeni müşteri, pazar ve iş modelleri ortaya çıkaracak. Bu değişimi yakalamak ve zamanında dönüşmek için insanlarınızın ve örgütünüzün yumuşak becerilere sahip olması gerekiyor. Liderlerin öncelikli görevi bu yönde öncelikler belirleyerek şirketi yönlendirmek olmalı.

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar