CEPIS toplantısından notlar…

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

Geçtiğimiz günlerde Atina’da yapılan Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi (CEPIS/ Council of European Professional Informatics Societies) Genel Kurulu’na katılan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel başkanı Rahmi Aktepe ile CEPIS ve toplantıda gündeme getirilen konuları konuşma olanağını bulduk.

Rahmi beyden öncelikle konsey hakkında kısaca bilgi vermesini rica ettim.

“CEPIS, üye toplulukları aracılığıyla dijital dünyanın çeşitli güncel alanlarında faaliyet göstermektedir. Türkiye Bilişim Derneği CEPIS - Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi’ne 2000 yılında üye olmuştur.

Bunun yanı sıra ECDL-F (European Computing Driving License - Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifika Programına) ve IFIP (International Federation for Information Processing- Uluslararası Bilgi İşleme Federasyonu)’na üyedir. CEPIS 29 Avrupa ülkesindeki Bilişim Dernekleri üyelerinden oluşmaktadır. 20 yıl sonra yeni bir Genel Başkanlık seçiminin yapıldığı ve CEPIS 2030 Stratejisinin belirlendiği bu genel kurula katılmak üzere Atina’ya gittim. CEPIS’in ana amacı, Avrupa’da bilişim profesyonelleri ve kullanıcıları için en iyi uygulamaların geliştirilmesini sağlamaktır. Etkinliklerini üç ana eksende yürütmektedir.

 Bilişim Teknolojileri çalışanlarının standartlarını yükseltmek, İşgücünün dijital performansının yükselmesini sağlamak ve Bilişimle dönüşümde etik, güvenilir, kapsayıcı, çevre dostu ve toplumsal uyumlanmayı Avrupa geneline yaymak.

CEPIS Genel Kurulu yılda iki kere toplanmaktadır” sözleriyle başladığı anlatımını şöyle devam etti; “Nisan 2018’de TBD ev sahipliğinde İstanbul’da yapılan genel kurulda derneğin CEPIS bünyesinde daha aktif bir rol alması için toplantılar yapılmıştır. TBD 2022 itibariyle altı çalışma grubunda bulunan temsilcileriyle toplantılara katılmakta, araştırmalara katkı sağlamakta ve raporlar yayınlamaktadır.  Bu çalışma grupları;

- Bilişimle Kadın Çalışma Grubu

- Bilişim Etik ve Çevre Çalışma Grubu

- Bilgi Toplumu Çalışma Grubu

- Dijital Beceriler Çalışma Grubu

- Okullarda Program Geliştirme Çalışma Grubu

ve

- Siber Güvenlik Çalışma Grubudur.

Türkiye Bilişim Derneği bu çalışma gruplarında birer uzman tarafından temsil edilmekte ve etkin ve yetkin bir rol üstlenmektedir.

Örneğin, CEPIS bünyesindeki Bilişimle Kadın Çalışma Grubu tarafından DiversIT Bildirgesi hazırlanmıştır.

Bu bildirgenin amaçlarından bazıları, kadınların bilişim sektörüne çekilmesi ve bu sektörde kariyerlerine devam etmelerinin sağlanması, kız çocuklarının STEM alanlarına yönlendirilmesinin sağlanması ve bu sektördeki kadınların erkeklerle eşit maaş ve çalışma koşullarına kavuşması olarak özetlenebilir.

TBD Kadın Çalışma Grubu yürüttüğü çalışmalarla 2018 yılında bu bildirgedeki koşulları yerine getiren ilk ülke olarak bronz sertifika ile ödüllendirilmiştir.

Bir diğer örnek de, Dijital Beceriler Çalışma Grubu’nun ‘Informatics 4 All’ (Herkes İçin Bilişim) eylem planını Avrupa Birliği Komisyonu’na sunmasıdır.

CEPIS Çalışma Gruplarının yürüttüğü çalışmalarla ilgili detaylı bilgiye cepis.org adresinden erişilebilir.

CEPIS her yıl Mayıs ve Kasım ayında olmak üzere iki genel kurul yapmaktadır.

Toplantıya dönersem;

Pandemi sürecinde çevrimiçi gerçekleştirilen bu genel kurulların 68.si 5 Mayıs’ta hibrid olarak Atina’da yapılmıştır.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe 20 yıl sonra yeni bir Genel Başkanlık seçiminin yapıldığı ve CEPIS 2030 Stratejisinin belirlendiği bu genel kurula katılmak üzere Atina’ya gitmiştir.

Genel kurulda yapılan seçimle Yunan Başkan Byron Nikolaides koltuğunu İspanyol Luis Fernandez’e bırakmıştır. Bir diğer gündem maddesi CEPIS’in Bilişim için güçlü bir network oluşmasını sağlamak amacıyla daha önce belirlediği üç anahtar temanın ele alınması olmuştur. Bunlar, Dijital Eğitim ve Beceriler, Bilişim Mesleği ve Avrupa İçin Bilişim ana başlıklarıdır. Çizilen yol haritasında üye bilişim derneklerinin kolaylaştırıcı rolleri, dış paydaşların katılımının sağlanması, geri bildirim ve performans kriterlerinin belirlenmesi gibi odak alanları ele alınmıştır. Nihai raporun yayınlanma tarihi Kasım 2023 olarak belirlenmiştir.

TBD, CEPIS bünyesinde kazanılan deneyim ve edinilen bilgileri ülkemize yansıtılmakta, aynı şekilde ülkemizde yaptığı çalışmalar ve etkinlikleri üye Avrupa ülkeleriyle paylaşmaktadır.

 Bu ortak bir sinerjinin yaratılmasına katkı vermeye devam edecektir” sözleriyle, Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi’ni (CEPIS) kısaca tanıtan ve toplantıda değinilen konuları anlatan TBD Genel başkanı Rahmi Aktepe’ye teşekkür ediyor, TBD’nin ulusal ve uluslararası başarılı çalışmalarını sürdürmesini diliyorum…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar