CFO’lardan sürdürülebilirlik için güç birliği

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

Dünya Ekonomik Forumu tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan Küresel Riskler Raporu 2020, karar vericilerin gezegeni koruma hedeflerini, ekonomik büyüme hedefleriyle birlikte ele almaları gerektiğini ortaya koyuyor. Raporun 10 yıllık geçmişinde ilk kez, oluşabilecek küresel risklerin en önemli beş tanesi çevre başlığı altında toplanıyor.

Bu sonuç; önümüzdeki dönemde şirketlerin ve karar vericilerin düşük karbonlu bir ekonomi ve daha sürdürülebilir iş modelleri içeren dönüşümü yaratmak üzere daha hızlı hareket etmeleri gerektiğini bir kez daha ortaya koyar nitelikte.

Nitekim, finansal getiri sağlama ve sosyal etki yaratma kaygılarını dengede tutan bir yatırım anlayışı olan Sürdürülebilir Yatırım, tüm dünyada hızlı bir şekilde yükseliyor.

2007 yılında Avrupa Yatırım Bankası türünün ilk örneği olan, İklim Farkındalık Tahvili’ni çıkarmıştı. 2011 yılından bu yana hızla büyüyen yeşil tahvil piyasası dokuz yılda küresel ölçekte 250 milyar dolara ulaştı.

Bugün geldiğimiz noktada, çevresel, sosyal ve yönetişimsel kriterler (ESG) odaklı yatırımlara yönelik yatırımcı talebinin artmaya başlaması, sürdürülebilirliği şirketlerin finans yöneticilerinin de gündemi haline getirmiş durumda. Dünya genelinde ESG kriterlerini dikkate alan yatırımcılar tarafından yönetilen toplam varlıkların 20 trilyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Yapılan araştırmalar ise ESG performansının şirketlerin sermaye maliyetlerini düşürdüğünü ve hisse senedi fiyatlarıyla iyi sürdürülebilirlik uygulamalarının arasında pozitif yönlü bir korelasyon olduğunu ortaya koyuyor.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) hayata geçirilmesi için yıllık finansman açığı 2.4 trilyona ulaşıyor. Hesaplamalara göre, SKA finansman açığının kapatılmasıyla 2030 yılına kadar yaklaşık 12 trilyon doları aşan yeni pazar fırsatlarına ulaşılacak.

Birleşmiş Milletler Global Compact CEO’su Lise Kingo, geçtiğimiz sene Eylül ayında, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) için CFO Görevgücü” girişiminin duyurusunu yaptı ve Global Compact imzacısı şirketlerin CFO’larını bu görev gücüne katılması için davet etti.

2020 yılı Ocak ayında çalışmalarına başlayan SKA’lar için CFO Görevgücü, yatırım ve kurumsal finans stratejilerinin geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden şekillendirilmesi için CFO’ları harekete geçmeye çağırıyor.

CFO’lar sürdürülebilir geleceğe “köprü" olacak

Hedef, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yapılacak yapılacak yatırımların artmasını sağlayarak sosyal etkiyi büyütmek ve ekonomilere artı değer yaratmak. Bu süreçte, CFO’lar, SKA yatırımları ve yatırımcılar arasında bir köprü görevi üstlenecek ve yeterince büyük, likit, çeşitlendirilmiş ve şeffaf bir sürdürülebilirlik pazarı oluşturmak için çalışacak.

İlki “Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Finans” teması ile geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Global Compact Türkiye CFO Buluşmaları ise, UN Global Compact’in küresel çapta başlattığı #CFOTaskforce’a katkı sağlamayı ve küresel gündemi Türkiye’ye taşımayı amaçlıyor.

UN Global Compact imzacısı şirketlerden 13 CFO’nun katılımıyla gerçekleşen ilk toplantıda, CFO’lar Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ moderatörlüğünde SKA’lara ulaşmada finans yöneticilerinin rolü ve sürdürülebilir finans uygulamalarının sunduğu yeni ekonomik fırsatları değerlendirdiler.

“2030 Gündemi’ne 10 yıl kala sürdürülebilirlik artık biz finans yöneticilerinin gündeminde” diyen Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilir Finansman Çalışma Grubu Eşbaşkanı Cem Köksal, “CFO Buluşmaları ile Türkiye’de finans yöneticileri arasında bir sinerji yaratarak, sürdürülebilir finans alanındaki çabaya ivme kazandırmayı hedefliyoruz” yorumlarını yaptı.

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilir Finansman Çalışma Grubu Eşbaşkanı Ebru Dildar Edin ise, “Global Compact Türkiye olarak finans sektörü ile reel sektörün birlikte hareket ederek çevre ve sosyal riskleri en aza indireceğine inanıyoruz” derken, SKA’lara ulaşmada sürdürülebilir finansmanın önemli bir kaldıraç etkisine sahip olduğunu söyledi.

Reel sektör ile finans sektörünün etkileşimi sağlanacak

CFO Buluşmaları, Türkiye’de sürdürülebilir finans alanındaki farkındalığı ve çabaları artırmak amacıyla finansın tepe noktasındaki isimleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Toplantılarda, sürdürülebilir finans uygulamalarının artması, reel sektörün ve finans sektörünün etkileşiminin sağlanması, iyi örneklerin paylaşılması, bu alanın gelişmesinin önündeki engellerin tartışılması ve yaşanan zorlukların değerlendirilmesi amaçlanıyor. Toplantılarda biriken bilgi globalde kurulan görev gücüne katkı sağlayacak. Öte yandan globaldeki görev gücünün çıktıları ve küresel boyuttaki gelişmeler yerele taşınacak. Önümüzdeki dönemde UN Global Compact imzacısı olan tüm şirketlerin CFO’ları bu buluşmalara davet edilecek.

CFO Buluşmaları’nın ilkinde ön plana çıkan başlıca noktalar ise şöyle:
* Şirketlerin CFO’ların gücünü kullanarak daha fazla mobilize olmaları ve kanun yapıcılara baskı uygulayarak sürdürülebilir finansman modellerini destekleyecek değişiklikler yapılmasına yol açması gerekiyor.
* Sürdürülebilir yatırımlar, şirketlerin şeffaflığı ve yabancı yatırımlar ile fonları çekmek açısından önem taşıyor.
* Kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması için yönetişim ilkelerinin ve standartlarının belirlenmesi gerekiyor.
* Sürdürülebilir finansmanın etkileri uzun vadede hissedilecek olsa da, riskin doğru yönetilmesi açısından yenilikçi ürünler önem kazanacak.
* Çevreye, topluma fayda sağlayan yatırımlar marka değerini yükseltmek açısından önem taşıyor.
* Büyük şirketlerin, sürdürülebilir yatırım konusunda tedarik zincirlerini bilinçlendirmeleri gerekiyor; çünkü sürdürülebilirlik önümüzdeki dönemin en önemli rekabet unsuru olarak ön plana çıkıyor.
* Yeni nesil, sürdürülebilirlik ajandasını iş stratejisinin ve tüketim alışkanlıklarının merkezinde konumlandırıyor. Şirketlerin gelecekte varlıklarını sürdürebilmeleri için bu dönüşüme uyum sağlamaları gerekiyor.
* Dünya genelinde etki yatırımları hızlı bir şekilde yükseliyor. Kaynağa erişmek isteyen herkesin, büyümenin artık sadece “finansal” olmadığını anlaması gerekiyor.

13 CFO Sürdürülebilir Finansman’ı değerlendirdi

İlki düzenlenen CFO Buluşmaları’nın başlığı “Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Finans” oldu. Toplantıya katılan şirketler şöyle: Zorlu Holding, GarantiBBVA, TSKB, Shell Türkiye, Ak-İş GYO, Aksa Akrilik Kimya, Çalık Enerji, Ekol Lojistik, Global Yatırım Holding, Kibar Holding, Sun Tekstil, Kalkınma Yatırım Bankası, WPP.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar