CHP 189 maddelik yargı paketi hazırladı

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

CHP, adil yargılanmanın güçlendirilmesi için 12 kanunda değişiklik öngören 189 maddeden oluşan yasa tekliflerini Meclis’e sundu. “Hak, Hukuk, Adalet Reform Paketi” başlığı altında hazırlanan teklifler ile adil yargılanma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğünün güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Torba yasa yerine her kanunda öngörülen değişiklikler, ilgili kanunlarında yapılarak, “adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, hapishanelerdeki durum, OHAL hukukundan olağan hukuka geçiş” alanlarında çözümler öneriliyor.

Hâkimler ve Savcılar Kanununun Değiştirilmesine Dair 13 maddelik kanun ile Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nda, Anayasa değişikliği gerekmeden gerçekleştirilmesi gereken acil değişikliklere yer verilirken, Adil Yargılanma Hakkı İlkeleri Gereğince Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 69 maddelik kanun teklifi ile Ceza Muhakemesi Kanunu, Anayasa ve uluslararası sözleşmeler tarafından güvencelenen adil yargılanma hakkına ilişkin ilkeler esas alınarak gözden geçiriliyor.

İş Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile iş hukukundaki zorunlu arabuluculuk düzenlemesinin kaldırılması ekseninde bir dizi değişiklik öngörülüyor.

Adil Yargılama Hakkı Çerçevesinde Avukatlık Kanunda Değişiklik, Devlet Memurları Kanununda değişiklik, Türk Ceza Kanunu’nda Düşünce ve İfade Özgürlüğünü Güvenceleyen Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Basın Kanununda değişiklik  teklifi CHP tarafından verilen 12 kanun teklifi arasında bulunuyor.

Niyet açıklamaları sorunu çözmüyor

CHP’nin verdiği yasa tekliflerinin gerekçesinde AK Parti tarafından Mayıs 2019’da açıklanan Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ve Mart 2021’de açıklanan İnsan Hakları Eylem Planları ile sürekli olarak geleceğe yönelik ‘niyet açıklamaları’ yapıldığı belirtilirken, sorunların üzerinin örtüldüğü ifade edildi.

Gerekçede, “Adil yargılanma hakkı ve onunla ilintili hak ve özgürlüklerle ilgili olarak, bu konudaki uluslararası standartların da dikkate alınmasıyla oluşturulan kanun tekliflerimiz, demokratik hukuk devletinin tesisini, temel hak ve özgürlükler boyutu açısından gerçekleştirmeye de hizmet edecektir. Ancak, kuşkusuz ki bu adımı tamamlayacak bir sonraki adım, kanun tekliflerinin konusu olmamakla beraber, siyasi rejimin, demokrasiyle bağdaşacak yönde, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüştürülmesidir” denildi.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar