CHP’den 10 maddelik Merkez Bankası teklifi

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

CHP, Merkez Bankası’nın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın “ilgili kuruluşu” olmaktan çıkarılarak, Merkez Bankası başkanının görev süresinin 5 yıla çıkarılmasını öngören 10 maddelik kanun teklifi verdi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde 2017 yılından sonra yapılan değişikliklerle Merkez Bankası'nın bağımsızlığının yok edildiği belirtildi.

Başkan 5 yıl görev yapacak

10 maddelik yasa teklifine göre; Merkez Bankası’nın, hükümetle ilişkisi doğrudan Cumhurbaşkanı aracılığıyla sağlanarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 'ilgili kuruluşu' olmaktan çıkarılacak. Merkez Bankası Başkanı, başkan yardımcıları ve banka meclisi üyelerinin Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle belirlenecek alanlarda resmi veya özel görev alabilmelerinin önüne geçilecek.

Merkez Bankası Başkan ve başkan yardımcılarının atanmasına ve görevden alınmasına ilişkin usul ve esasların 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dışına çıkarılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na göre gerçekleştirilecek. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile dört yıla indirilen Merkez Bankası Başkanının görev süresi 5 yıla çıkarılacak ve görevden affının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda var olan ve halen yürürlükte bulunan 27’nci ve 28’inci maddelere uygun olarak yapılabilecek. Merkez Bankası başkanı kendi yardımcılarını önerebilecek, 10 yıllık tecrübe koşulu getirilerek, yeterli tecrübesi, uzmanlığı ve liyakati olmayan isimlerin atanması önlenecek.

Merkez Bankası’nın, reeskonta kabul edeceği senetlerle ilgili olarak 2001 yılında yapılan düzenlemeyle getirilen 'üç imza ve vadesine en fazla 120 gün kalmış olma' koşulu yeniden getirilecek. Merkez Bankası’nın yedek akçelerinin Hazine’ye aktarılmasının yarattığı parasal genişlemenin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri dikkate alınarak, yeniden yıllık safi kardan yüzde 20 oranında ihtiyat akçesi ayrılabilmesine olanak sağlanacak ve birikmiş ihtiyat akçesinin Hazine’ye aktarılma zorunluluğu kaldırılacak.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar