Ciner satıştan vazgeçti Londra’da borsaya açılacak

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Dünyanın en büyük soda külü üretici­lerinden biri Ci­ner Holding. Ciner’e bağlı WE Soda’nın uzun süredir satışı gündemdeydi. Hatta 2021 yılında bu konudan ilk kez DÜNYA Gazetesi oku­yucuları haberdar olmuş­tu. 2 yıl önce yazdığımız ha­berimizde Ciner Grubu’na ait dünyanın en büyük soda külü üreticisi şirketi olan WE So­da’yı satmak için ABD’li yatı­rım bankası Goldman Sachs ile anlaştığını 5 milyar dolara da elden çıkaracağını sizler­le paylaşmıştık. Haberimizin ardından Ciner Grubu’nun WE Soda hakkındaki planla­rında değişiklik oldu ve şirke­ti halka açmak için çalışmala­rını tamamladığı ifade edili­yor. Avrupa’nın finans merkezi Londra’da halka arz için uzun süredir çalışmalar yapan Ciner Grubu, bu süreci bu yıl tamam­lamayı planlıyor.

Ciner Gru­bu’nun önümüzdeki haftalar­da Londra Borsası FTSE’de işlem görmesi bekleniyor. Bu süreç, Londra’da bu yıl yapılan en büyük halka arzlardan biri olarak görünüyor. Hatta kimi­lerine göre son yıllarda yaşa­nan halka arz kıtlığı sürecin­de de önemli bir işlem olarak ifade ediliyor. Ciner’in halka açacağı şirket olan WE Soda, cam imalatında kullanılan so­da külünde en büyük üretici. Haziran ayı sonuna kadar da hisse konusunda fiyatlan­manın tamamlanması plan­lanıyor. Uzmanlara göre ise WE Soda’nın piyasa değeri yaklaşık 8 milyar dolar (6.5 milyar sterlin). Bu fiyatla ilaç devi GlasxoSmithK­line’ın geçen yıl temmuz ayında halka açtığı şirketi Haleon’un 28 milyar sterlin­lik fiyatlamadan bu yana ya­pılan Birleşik Krallık’taki en büyük hacimli işlem olacak.

Gelir, yatırıma gidecek

WE Soda baş strateji ve risk sorumlusu Nicholas Hall, İngiliz medyasına da bu sü­reçle ilgili "Zorlu pazar or­tamına rağmen, başarılı bir listelemeden eminiz” açıkla­masında bulunuyor. Hall’a gö­re FTSE 100, kalite ve prestij ile anılıyor. Listelenmek için doğru bir yer. Yatırımcılar da kaliteli şirketler arıyor” diyor. WE Soda’nın halka arz süre­ci için JPMorgan, BNP Pari­bas, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Li­berum, MUFG ve Numis gi­bi uluslararası finansal kuru­luşlarla çalıştığı belirtiliyor. WE Soda, 2022'de 848 mil­yon dolar FAVÖK ile 1.8 mil­yar dolar gelir elde etti. Halka arzdan gelecek gelir ile üre­timi iki kattan fazla artırmak amacıyla ABD, Wyoming'de iki yeni tesis inşa etmeye yö­nelik 5 milyar dolarlık yatırı­mını finanse etmek için kul­lanılacak.

2015’te Koreli şirketten almıştı

2015 yılında, dünyanın en büyük soda külü üretici­si olan Koreli OCI Compan­y’nin Kuzey Amerika’daki iştiraki olan OCI Resources LP şirketinin yüzde 75 hisse­sini alarak WE Soda’nın te­melini atan Ciner, bu işlemle tek başına Ciner Grubu’nun dünya soda külü üretiminde yüzde 9 ile en büyük paya sa­hip olmasını sağladı. Bu sa­tın alma ile Ciner, yıllık 7 mil­yon tonluk üretim kapasite­sine ulaştı. Ciner bu işlemin ardından deyim yerindeyse Birleşik Krallık’ı sadece fi­nans üssü değil üretim yeri olarak da görmeye başladı. Yine DÜNYA Gazetesi’nden ilk kez duyurduğumuz ha­berde de Ciner Grubu, Gal­ler’in Blaenau Gwent kentin­de 350 milyon dolarlık cam fabrikasını kurdu. 600 kişi­nin çalışacağı tesis, 21.5 hek­tarlık alan içerisine kurulan tesis, Avrupa’nın en modern fabrikalarından biri olacak.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar