Çırak ve stajyer ücretlerinde devlet desteği

Resul KURT
Resul KURT İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK info@resulkurt.com

05.01.2022 tarih ve 31710 sayılı Resmi Gazete’de 5063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmıştır.

Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretleri belirlenmiş, aynı zamanda devlet katkısı ödemelerinin süresi hakkında düzenlemelere yer verilmiştir.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının %30’undan az olamayacağına dair karar alınmıştır.

Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler asgari ücretin %50’sinden az olamayacaktır.

Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı işverenlere destek olarak ödenecektir.

Devlet desteği ve ücret seviyelerine ait düzenlemeler 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren olmak üzere beş eğitim ve öğretim yılı boyunca uygulanacaktır.

 ***

Çırak ve stajyer ücretleri

İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının;

- Yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan (1.276,02 TL),

- Yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde (Cumhurbaşkanı kararı ile asgari ücretin yüzde 30 ‘u uygulanacak.) (1.276,02 TL),

- Aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan (1.276,02 TL),

- Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde ellisinden (2.126,70 TL),

- Mühendislik Fakültesi öğrencilerine yüzde otuz beşinden (1.488,69 TL),

aşağı ücret ödenemeyecektir.

Aynı zamanda yapılan bir diğer değişiklikle birlikte ustalık yeterliğini kazanmış olanlar mesleklerinde en az on yıl çalıştıklarını belgelendirdikleri takdirde Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılacak iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilecek ve başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi verilecektir.

Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri devlet katkısı olarak ödenmesine dair sona eren destek uygulamasını on eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.

Mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı devlet katkısı olarak ödenebilecektir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
TİM ve İhracatımız 17 Haziran 2022
Kreş açmama cezası 29 Nisan 2022