Çocuk dostu şehir

Muhterem İLGÜNER
Muhterem İLGÜNER MARKA ŞEHİR; Gün Bugün!

Çocuklar için başarılı olacak bir şehir geliştirirsek herkes için başarılı bir şehir geliştirmiş oluruz.” (Enrique Penalosa; Bogota Belediye Başkanı; 1,200 park ve çocuk oyun alanı kurucusu)

2030 yılında dünya nüfusunun %60’ını 18 yaş altındakiler oluşturacaktır. Şehirlerin her yaş grubu için sağlıklı, güvenli ve dost olması daha da önem kazanacaktır. Ocak 2020’de İsveç Parlamentosu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi’ni yasa olarak kabul etmiştir. Yasaya göre çocuklar ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar şehir planlama süreçlerine dahil edilecek ve çocuklar için en iyisi olacak şekilde çalışacaktır.

“Çocuk Dostu Şehir”, bir şehrin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi’nde belirtilen haklar doğrultusunda çocukların yaşamını iyileştirmek için kendini adaması anlamına gelmektedir. Başka bir ifadeyle; şehir ile ilgili stratejilerin, politikaların, program ve kararların çocuk hakları dikkate alınarak hazırlanması ve uygulanması gerekecektir.

Bunun için çocukların:

- Şiddet, taciz ve sömürüden korunması

- Hayata iyi bir başlangış yapması, sağlıkla büyümesi

- Nitelikli sosyal hizmete erişebilmesi

- Nitelikli, kapsamlı, katılımcı bir eğitim şansına sahip olması

- Kendisiyle ilgili konularda fikir ileri sürebilmesi

- Sosyal yaşama, topluma katılabilmesi

- Temiz bir çevrede yaşayabilmesi, yeşil alanlara erişebilmesi

- Arkadaşlarıyla buluşup eğlenecek yerler bulabilmesi

- Irkına, rengine, dinine, cinsiyetine bakılmaksızın adil bir yaşam hakkına sahip olması gerekmektedir.

Çocuklar için başarılı bulunacak bir şehrin herkes tarafından takdir ve tercih edilmesi beklenmelidir.

Çocuk dostu şehir olarak tanınmak şehrin itibarını olumlu yönde etkileyecektir. Çocuklu bir ailenin ziyaret kararı, çocuklu fikir ve kabiliyet sahibi kişinin yerleşim kararı hatta çocuklu bir girişimcinin yatırım kararı şehrin ne kadar çocuk dostu bir şehir olduğu ile yakından ilgili olacaktır. Ailece seyahat edenlerin fikir edinmek için başvurduğu platformlar her yıl “en çocuk dostu şehir” listeleri yayınlamaktadır. Gezi yayıncılığında dünyanın önde gelen kuruluşu ve kitapları yüzmilyonlarca satılan “Lonely Planet” çocuklu aileler için en uygun destinasyonları listelemektedir.

“Çocuk Dostu Şehir” olmak için çaba harcamak en başında o şehrin sakinleri için önemli ve gurur duyulacak bir çaba olmalıdır. Günü kurtarmak değil, geleceğini inşa etmek isteyen bir şehir elbette çocuk dostu olmalıdır. Sağlıklı bir gelecek için yapılacak en önemli yatırım çocuklar ile ilgili olanlardır. Kaldı ki bu çabaların sonuçları şehre her açıdan refah ve itibar kazandıracaktır.

Haftanın Çocuk Dostu Şehri: REGENSBURG, ALMANYA

170,000 nüfuslu REGENSBURG Regen Nehri ile Tuna Nehri’nin birleştiği noktada kurulmuş olup Almanya’nın en iyi korunmuş ortaçağ şehri olarak kabul edilmekte ve 13 Temmuz 2006'dan beri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Şehirde 3 üniversite bulunmaktadır.

Resenburg’un bir önemli yanı da çocuk dostu şehir olarak başarılı çalışmalara imza atmasıdır. 2019 yılında BM Çocuk Dostu Şehirler seçiminde 2 kategoride en başarılı şehir olarak tespit edilmiştir. Şehirde 6 gençlik merkezi bulunmaktadır. Her merkezi günde 60 -175 arası çocuk ziyaret etmektedir. Çocukların faydalanması için düzenlenmiş yüzlerce dönüm yeşil alan ve bunların dışında 130 oyun alanı mevcuttur. Çocukların katıldığı şehir planlama programları mevcuttur Çocuklar şehir planlamasında önerilerini belirtmekte ve bu öneriler dikkate alınmaktadır. Ayrıca bir yaz programı uyarınca çocuklar kamu hizmetlerine katılmakta, şehirde işlerin nasıl yürütüldüğüne dair fikir edinmekte, önerilerde bulunmaktadır. 8 ile 14 yaş arası çocuklardan oluşan bir grup belediye başkanı ile düzenli olarak bir araya gelmekte, kendilerini ilgilendiren konuları görüşmektedir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Akıllı planlama 09 Haziran 2021
Yarın ne olacak? 02 Haziran 2021
Turistik hatıra eşya 19 Mayıs 2021
Kültür mahallesi 12 Mayıs 2021
Şehirli teknoloji 05 Mayıs 2021
Nasıl başarıyorlar? 07 Nisan 2021