Çocuk nüfus gücümüzden yararlanmalıyız...

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Çocuk nüfusun yarınımızın umudu olduğu unutulmadan onların üretime katkı yapabileceği yeni bir eğitim modeli geliştirilmeli. G. Kore, Finlandiya, İsrail, Yeni Zelanda ve Mauritius; örnek sistemleri ile ülke kalkınmasına kaldıraç olacak bireyler yetiştiriyor.

Türkiye’nin 2020 nüfusu 83.6 milyon iken, bunun 22.7 milyonunu 0-17 yaş kesimi oluşturuyor. Bu kesim, BM tanımıyla çocuk nüfusu. Çocuk bağımlılık oranımız nispi olarak yüksek, % 34. Bu oran çalışma çağındaki nüfusa bölünmesiyle hesaplanıyor, oranın yüksekliği çocuk nüfusun doğru eğitilmesinin önemini ortaya koyuyor. Bu kesimde kız çocuk payının % 50 olduğu görülüyor. Bu da “kadını eğitim hayatı dışına çeken” modellerin anlamsızlığının bir kanıtı…

1970’ten bu yana çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki payının hızla azaldığını görüyoruz. 1970’te toplam nüfus içindeki yüzde 48.5 iken 2020’de ise 27.2’ye gerilemiş durumda. Oran 2040’ta yüzde 23.3’e gerileyecek. AB ülkelerinde çocuk nüfus oranı, ortalama % 18.2. Bu oranla, Türkiye, AB çocuk nüfus oranının yüzde 9 gerisinde kalıyor.

Genç nüfus tablosu, bunun önemini kavramamış olduğumuzu gösteriyor. 15-24 yaş genç nüfusun eğitim içinde olmayan ve bir işte çalışmayanları 5.7 milyon ile yüzde 24 seviyesinde. Bu bir işte çalışmayan, bir başka anlatımla açık işsizler, nitelik kazandıran bir eğitim sisteminin olmadığını çok açık-seçik ortaya koyuyor.

Şimdi hiç vakit kaybetmeden çocuk nüfusu daha uygun eğitimle ülke üretimine katkı verecek şekilde yetiştirmeliyiz. Çocuk nüfusun eğitimi için yeni yöntemlere ihtiyaç var. Bu konuda da dünyada önemli örnekler söz konusu. Güney Kore, Finlandiya, İsrail, Yeni Zelanda ve ilginç gelecek Afrika’nın Mauritius’unda eğitim sistemi, ülke kalkınmasına kaldıraç olacak bireyler yetiştirilmesini sağlıyor. Türkiye’nin geçmişte Köy Enstitüleri gibi önemli model oluşturduğu unutulmamalı.

Türkiye’de çağı sorgulayan ve soru soran gençleri yetiştirecek bir temel eğitim modeline ihtiyaç var.

Aksi halde bu gençlerimiz umutsuzluğun kaynağı olurlar. Artık vakit kaybetmeyecek bir dönemi yaşıyoruz.

GÜNÜN NOTU:

Alman Yeşİller Partisi, 41 yaşındaki Bn. A. Baerbock’u “Başbakan Adayı” gösterdi. Eylüldeki seçimde 1. parti olurlarsa, Avrupa’nın ilk “yeşil kadın başbakanı” geliyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar